PODZIĘKOWANIA ZA PRZEKAZANE SZPITALOWI ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Serdecznie dziękujemy Fundacji Onkologicznej „AntyRak” za maseczki, Pani Jude Shen i Panu Karolowi K. za gogle ochronne i Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Bydgoszczy za przyłbice podarowane na rzecz Szpitala.

Dyrekcja i personel Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

< Powrót