PODZIĘKOWANIA DLA LUDZI DOBREJ WOLI I INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH SZPITAL

W imieniu personelu i pacjentów serdecznie dziękujemy za wszystkie dary serca, a także gesty solidarności:

-  księdzu biskupowi Janowi Tyrawie, Ordynariuszowi Diecezji Bydgoskiej oraz organizacji Caritas Diecezji Bydgoskiej;

- świetlicy środowiskowej "Uśmiech" z Więcborka;

- Panu Kosmie Kołodziejowi;

- restauracji Pizza Hut;

- społeczności Wietnamczycy w Polsce;

- społeczności Kotomierz – Bydgoszcz;

- firmie Tchibo (Focus Mall);

- firmie Lifts (podnosniki.pl);

- restauracji Ugotowany;

- Pani Angelice Moraczewskiej i przedszkolakom ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie;

- Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.


< Powrót