PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW

Serdecznie dziękujemy:

-Stowarzyszeniu „Łatwo Pomagać” za upominki dla dzieci przebywających w oddziałach Chirurgii Dziecięcej; Neurologii Dziecięcej; Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii;

- Fundacji „Mania Pomagania” za zestawy książek przekazane pacjentom szpitala.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

Fot. Zespół Szkół nr 33 w Bydgoszczy; Fundacja „Mania Pomagania”
< Powrót