Alpiniści dla WOŚP w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy

Z okazji zbliżającego się 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 28 stycznia 2023 r.
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy odwiedzą wykwalifikowani
Technicy Dostępu Linowego (tzw. alpiniści przemysłowi), którzy przebrani za ulubionych dziecięcych
superbohaterów zjadą na linach po elewacji budynku i umyją okna w salach pacjentów. Do akcji
#AlpiniściDlaWośp przyłączyła się Ochotnicza Straż Pożarna, a patronat honorowy objął Prezes
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Pan Waldemar Pawlak.

Wydarzenie jest organizowane po raz trzeci – do tej pory alpiniści odwiedzili ponad 50 szpitali w całej
Polsce, zbierając fundusze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku można wspomóc
akcję, wpłacając na eSkarbonke organizatora pod adresem: https://eskarbonka.wosp.org.pl/79gv51.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia 2023 r. pod hasłem
„Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Sepsa to zespół objawów
wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy
w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Dla przeżycia
chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego
leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w
urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy
poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. W ramach 31. Finału
WOŚP planuje kupić:

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji
    mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania
    mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Zobacz więcej – strona 31. Finału WOŚP >

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap