ODDZIAŁ PEDIATRII, PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII

sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc, specjalista chorób płuc dzieci
 • dr n. med. Violetta Świątkiewicz
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc dzieci
 • lek. med. Hanna Siemianowska
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii, specjalista alergolog
pielegniarka
 • mgr piel. Bogumiła Michalska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Anna Lasek
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

W Oddziale Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii udzielane są wszechstronne i kompleksowe świadczenia diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjne w zakresie chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń pneumonologicznych i alergicznych. Specjalizujemy się w leczeniu chorób genetycznie uwarunkowanych jak mukowiscydoza czy zespół pierwotnej dyskinezy rzęsek. Zajmujemy się terapią gruźlicy i powikłań płucnych innych chorób przewlekłych. Prowadzimy szkolenia profilaktycznie dla dzieci i ich rodzin, mające na celu zapobieganie chorobom układu oddechowego o różnej etiologii oraz chorobom o podłożu alergicznym.
Nasi specjaliści pracujący w oddziale jak i w poradniach zapewniają diagnostykę i leczenie ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Współpracujemy ze specjalistami z pozostałych jednostek Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i innych szpitali w kraju.
Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 2000 pacjentów. W Poradni Pulmonologii udzielamy około 2500 porad, w Poradni Mukowiscydozy 500 , w Poradni Alergologicznej 9500 porad rocznie.

REALIZOWANE PROCEDURY

Pneumonologia:

 • Kompleksowa terapia i diagnostyka infekcyjnych chorób układu oddechowego o etiologii bakteryjnej, grzybiczej, wirusowej z zastosowaniem nowoczesnych badań mikrobiologicznych i immunologicznych.
 • Diagnostyka wad wrodzonych układu oddechowego.
 • Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne dotyczące chorób genetycznie uwarunkowanych ( mukowiscydoza, zespół pierwotnej dyskinezy rzęsek).
 • Badania diagnostyczne i terapia gruźlicy wieku rozwojowego.
 • Powikłania płucne innych chorób przewlekłych.

Alergologia:

 • Badania diagnostyczne oraz postępowanie terapeutyczne w chorobach alergicznych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, skóry i innych narządów.

Promocja zdrowia i profilaktyka:

 • Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom układu oddechowego o różnej etiologii oraz chorobom o podłożu alergicznym.
 • Propagujemy zachowania pro zdrowotne wśród dzieci i ich rodziców. Organizujemy spotkania szkoleniowe indywidualne i grupowe z wykorzystaniem środków audiowizualnych, broszur, czasopism, poradników oraz ćwiczenia praktyczne.

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Alergologiczna

 • diagnostyka i leczenie chorób alergicznych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, skóry i innych narządów.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 • diagnostyka i terapia gruźlicy wieku rozwojowego

Poradnia Mukowiscydozy

 • wszechstronna i kompleksowa diagnostyka i terapia, oraz opieka nad pacjentami z mukowiscydozą i PCD, ich rodzinami przez zespół terapeutyczny składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka, pedagoga, pracownika socjalnego, księdza.
> Rejestracja i terminy przyjęć

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym celem jest otoczenie pacjenta kompleksową opieką. Wykonujemy procedury medyczne na najwyższym poziomie z użyciem nowoczesnego sprzętu, prowadzimy szeroki zakres działań związanych z profilaktyką i edukowaniem chorych i ich rodzin. Leczeni pacjenci otrzymują pomoc interdyscyplinarnego zespołu, który dba, by proces terapeutyczny, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych, był jak najmniej uciążliwy.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

 • dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc, specjalista chorób płuc dzieci
 • dr n. med. Violetta Świątkiewicz
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc dzieci
 • lek. med. Hanna Siemianowska
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii, specjalista alergolog
 • dr n. med. Irena Drapińska
 • specjalista pediatrii, specjalista alergolog
 • lek. med. Anna Olszewska
 • specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci
 • lek. med. Beata Świerczyńska
 • specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc
 • specjalista chorób płuc

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

 • lek. med. Justyna Stampor-Bednarska
 • rezydentka w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. med. Joanna Grzyb
 • rezydentka w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci
 • lek. med. Magdalena Jóźwicka
 • rezydentka w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci
 • lek. med. Iga Kanarkowska-Gniłka
 • rezydentka w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. med. Alina Bomba
 • rezydentka w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. med. Katarzyna Chabowska
 • rezydentka w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. med. Iwona Kowalska
 • rezydentka w trakcie specjalizacji z pediatrii

FIZJOTERAPEUTA

 • mgr Mikołaj Kowalski
 • specjalista fizjoterapii, specjalista fizjoterapii oddechowej

PSYCHOLOG

 • mgr Agnieszka Mlicka
 • psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, psychodietetyk i trener rozwoju osobistego

PIELĘGNIARKI

 • mgr piel. Bogumiła Michalska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Hanna Plenzler
 • specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • lic. piel. Zofia Szczepanik
 • Małgorzata Boruszewska
 • Małgorzata Nowakowska
 • Marzena Nawrocka
 • Katarzyna Szatkowska
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Maria Umińska
 • lic. piel. Małgorzata Bołdowska
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Agata Cechowska
 • Irena Jakubek
 • Katarzyna Wnuczyńska
 • Mariola Domańska
 • Gabriela Jagodzińska
 • Urszula Oszywa
 • Dorota Małek
 • Katarzyna Urban
 • Żaneta Gasikowska
 • Gabriela Pankanin
 • lic. piel. Marianna Skoczek-Chruścińska
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Halina Bąk
 • Bernadetta Fiutak
 • specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
 • mgr piel. Bogumiła Krupińska
 • Bożena Izdebska
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc, specjalista chorób płuc dzieci
 • dr n. med. Violetta Świątkiewicz
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc dzieci
 • lek. med. Hanna Siemianowska
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii, specjalista alergolog
pielegniarka
 • mgr piel. Bogumiła Michalska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Anna Lasek
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego