ODDZIAŁ PEDIATRII, PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII

W Oddziale Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii udzielane są wszechstronne i kompleksowe świadczenia diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjne w zakresie chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń pneumonologicznych i alergicznych. Specjalizujemy się w leczeniu chorób genetycznie uwarunkowanych jak mukowiscydoza czy zespół pierwotnej dyskinezy rzęsek. Zajmujemy się terapią gruźlicy i powikłań płucnych innych chorób przewlekłych. Prowadzimy szkolenia profilaktycznie dla dzieci i ich rodzin, mające na celu zapobieganie chorobom układu oddechowego o różnej etiologii oraz chorobom o podłożu alergicznym.
Nasi specjaliści pracujący w oddziale jak i w poradniach zapewniają diagnostykę i leczenie ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Współpracujemy ze specjalistami z pozostałych jednostek Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i innych szpitali w kraju.
Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 2000 pacjentów. W Poradni Pulmonologii udzielamy około 2500 porad, w Poradni Mukowiscydozy 500 , w Poradni Alergologicznej 9500 porad rocznie.

REALIZOWANE PROCEDURY

Pneumonologia:

 • Kompleksowa terapia i diagnostyka infekcyjnych chorób układu oddechowego o etiologii bakteryjnej, grzybiczej, wirusowej z zastosowaniem nowoczesnych badań mikrobiologicznych i immunologicznych.
 • Diagnostyka wad wrodzonych układu oddechowego.
 • Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne dotyczące chorób genetycznie uwarunkowanych ( mukowiscydoza, zespół pierwotnej dyskinezy rzęsek).
 • Badania diagnostyczne i terapia gruźlicy wieku rozwojowego.
 • Powikłania płucne innych chorób przewlekłych.

Alergologia:

 • Badania diagnostyczne oraz postępowanie terapeutyczne w chorobach alergicznych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, skóry i innych narządów.

Promocja zdrowia i profilaktyka:

 • Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom układu oddechowego o różnej etiologii oraz chorobom o podłożu alergicznym.
 • Propagujemy zachowania pro zdrowotne wśród dzieci i ich rodziców. Organizujemy spotkania szkoleniowe indywidualne i grupowe z wykorzystaniem środków audiowizualnych, broszur, czasopism, poradników oraz ćwiczenia praktyczne.

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Alergologiczna

 • diagnostyka i leczenie chorób alergicznych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, skóry i innych narządów.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 • diagnostyka i terapia gruźlicy wieku rozwojowego
 • diagnostyka i terapia ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego

Poradnia Mukowiscydozy

 • wszechstronna i kompleksowa diagnostyka i terapia, oraz opieka nad pacjentami z mukowiscydozą i PCD, ich rodzinami przez zespół terapeutyczny składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka, pedagoga, pracownika socjalnego, księdza.

> Rejestracja i terminy przyjęć

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym celem jest otoczenie pacjenta kompleksową opieką. Wykonujemy procedury medyczne na najwyższym poziomie z użyciem nowoczesnego sprzętu, prowadzimy szeroki zakres działań związanych z profilaktyką i edukowaniem chorych i ich rodzin. Leczeni pacjenci otrzymują pomoc interdyscyplinarnego zespołu, który dba, by proces terapeutyczny, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych, był jak najmniej uciążliwy.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska
Kierownik Oddziału
specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc, specjalista chorób płuc dzieci

dr n. med. Violetta Świątkiewicz
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc dzieci

lek. med. Hanna Siemianowska
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista pediatrii, specjalista alergolog

dr n. med. Irena Drapińska
specjalista pediatrii, specjalista alergolog

lek. med. Anna Olszewska
specjalista pediatrii i chorób płuc dzieci

lek. med. Beata Świerczyńska
specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc

lek. med. Agnieszka Kozłowska
specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci

lek. med. Maciej Materek
specjalista pediatrii

lek. med. Joanna Grzyb
specjalista chorób płuc dzieci

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

lek. med. Magdalena Jóźwicka
rezydentka w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci

lek. med. Iga Kanarkowska
rezydentka w trakcie specjalizacji z pediatrii

lek. med. Alina Bomba
rezydentka w trakcie specjalizacji z pediatrii

lek. med. Iwona Kowalska
rezydentka w trakcie specjalizacji z pediatrii

lek. med. Marcin Cybulski
rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii

FIZJOTERAPEUTA

mgr Mikołaj Kowalski
specjalista fizjoterapii, specjalista fizjoterapii oddechowej

PSYCHOLOG

mgr Agnieszka Mlicka
psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, psychodietetyk i trener rozwoju osobistego

PIELĘGNIARKI

mgr piel. Anna Lasek
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Bogumiła Michalska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Hanna Plenzler
specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Małgorzata Boruszewska

Małgorzata Nowakowska

Marzena Nawrocka

Katarzyna Szatkowska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Maria Umińska

lic. piel. Małgorzata Bołdowska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Irena Jakubek

Katarzyna Wnuczyńska

Mariola Domańska

Gabriela Jagodzińska

Urszula Oszywa

Dorota Małek

Katarzyna Urban

Żaneta Gasikowska

Gabriela Pankanin

lic. piel. Marianna Skoczek-Chruścińska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Halina Bąk

Bernadetta Fiutak
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

mgr piel. Bogumiła Krupińska

lic. piel. Natalia Kowalska

Iwona Gil- Pilarska

Copy link
Powered by Social Snap