PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Jeżeli posiadają Państwo skierowanie na hospitalizację dziecka w trybie planowym, prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu Oddziału, do którego kierowane jest dziecko w celu ustalenia terminu przyjęcia pacjenta.

Pacjenci do przyjęcia do szpitala w trybie nagłym (ze skierowaniem lub bez skierowania), zgłaszają się do Izby Przyjęć. Po zbadaniu dziecka i wypełnieniu formalności, pacjent zostanie skierowany na konkretny oddział.

W dniu, w którym pacjent rozpoczyna swój planowy pobyt w szpitalu, należy udać się do Izby Przyjęć, gdzie zostanie założona dokumentacja pacjenta.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego;
 • książeczka zdrowia dziecka;
 • numer PESEL dziecka, ewentualnie do 3 miesiąca dziecka PESEL matki lub opiekuna prawnego;
 • skierowanie;
 • w przypadku braku rodzica dokument notarialny potwierdzający prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Następnie wraz z dokumentacją należy udać się do odpowiedniego oddziału.

Zgłaszając się z dzieckiem do szpitala należy przygotować:

 • piżamę, papcie, bieliznę osobistą, przybory toaletowe;
 • ubiór dzienny np. dres;
 • dla dzieci w wieku szkolnym przybory szkolne, zeszyty, podręczniki.

Z dzieckiem w szpitalu całodobowo może przebywać jeden opiekun prawny.

Izba Przyjęć
Izba Przyjęć
 • phone52 32 62 100
 • placeholderBudynek: B1 - wejście główne
ordynator
 • Elżbieta Brzozowska
 • Pielęgniarka koordynująca Izbę Przyjęć

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 - 8:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy świadczymy pomoc dzieciom i dorosłym w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W szpitalu - dzieci:

 • phone 52 36 62 100
 • placeholderBudynek A, poziom 0

NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” - dorośli:
ul. Królowej Jadwigi 16

 • phone 52 566 66 65

REJESTRACJA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Rejestracja czynna w godzinach 7:30 – 15:00 Rejestracja czynna w godzinach 7:00 – 18:00
 • Poradnia:
 • Alergologiczna
 • Audiologiczna
 • Chirurgii Dziecięcej
 • Chorób Metabolicznych
 • Dermatologiczna
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna
 • Foniatryczna
 • Ginekologiczna
 • Hematologii i Onkologii
 • Kardiologiczna
 • Laryngologiczną
 • Mukowiscydozy
 • Nadciśnienia Tętniczego
 • Neurochirurgii Dziecięcej
 • Neurologiczna
 • Pneumonologiczna
 • Reumatologiczna
 • Urologii Dziecięcej
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • 52 32 62 117
 • 52 32 62 202 oraz 52 32 62 203

REJESTRACJA DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH

Pracownia Rejestracja

  W godzinach 7:30 - 10:50

  • 52 32 62 161; 52 32 62 281
  • osobiście - budynek A, piętro 2, pokój nr 3
 • 52 32 62 204

W godzinach 9:00 - 12:30

 • 52 32 62 225; 797 995 188
 • osobiście - budynek A, poziom 0, pokój nr 8
 • 52 31 62 215

W godzinach 7:30 - 14:00

 • 52 32 62 168
 • 513 403 027
 • 500 063 045

W godzinach 8:00 - 17:00

 • 52 32 62 184; 797 995 188
 • osobiście - budynek B1, piętro 1
 • 52 32 62 247
Izba Przyjęć
Izba Przyjęć
 • phone52 32 62 100
 • placeholderBudynek: B1 - wejście główne
ordynator
 • Elżbieta Brzozowska
 • Pielęgniarka koordynująca Izbę Przyjęć
TIP