BLOK OPERACYJNY

sekretariat
Sekretariat Bloku Operacyjnego
kierownik
 • mgr piel. Anna Kisiel
 • Kierownik Bloku Operacyjnego
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • piel. dypl. Iwona Prekiel
 • Zastępca Kierownika Bloku Operacyjnego
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Zasadniczą część Bloku Operacyjnego stanowią 4 sale operacyjne wykorzystywane przez Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Oddział Neurochirurgii. Sale operacyjne skonfigurowano w sposób zapewniający najwyższy stopień czystości pozwalający na wykonanie operacji o najwyższych potrzebach aseptyki jak wszczepianie wszelkiego rodzaju implantów, zabiegi na mózgu, zabiegi w obrębie twarzoczaszki. Nowoczesny sprzęt, klimatyzacja, nawiew laminarny, lampy operacyjne wykorzystujące system LED zapewniają odpowiednie warunki czystości, wilgotności, temperatury i oświetlenia w otoczeniu pola operacyjnego. Najwyższej generacji sprzęt medyczny i aparatura pozwala na wykonywanie interdyscyplinarnych wysokospecjalistycznych operacji we wszystkich wymienionych dziedzinach. Stały rozwój medycyny, sukcesywne podnoszenie kwalifikacji przez personel Bloku Operacyjnego zapewniają bezpieczne warunki, komfort i skuteczność leczenia operacyjnego naszych pacjentów.
Rocznie w Bloku Operacyjnym wykonywanych jest średnio 2 500 zabiegów operacyjnych.

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI

 • mgr piel. Anna Kisiel
 • Kierownik Bloku Operacyjnego
 • studia podyplomowe z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia WNEiZ UMK
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • piel. dypl. Iwona Prekiel
 • Zastępca Kierownika Bloku Operacyjnego
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr piel. Dominika Deptuła
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • piel. dypl. Maria Felc
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr piel. Małgorzata Gill
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • piel. dypl. Iwona Grzeszkowiak
 • kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr piel. Sara Karczewska
 • kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr piel. Klaudia Magalska
 • mgr piel. Magdalena Musiał
 • mgr piel. Monika Pasińska
 • piel. dypl. Danuta Pawlak
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr piel. Elżbieta Posieczek
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • piel. dypl. Arleta Prus – Walczak
 • kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego
 • piel. dypl. Katarzyna Rucińska
 • kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego
 • lic. piel. Katarzyna Stolarczyk
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • piel. dypl. Magdalena Stanke
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • lic. piel. Renata Szulc
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr piel. Joanna Weilandt
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
sekretariat
Sekretariat Bloku Operacyjnego
kierownik
 • mgr piel. Anna Kisiel
 • Kierownik Bloku Operacyjnego
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • piel. dypl. Iwona Prekiel
 • Zastępca Kierownika Bloku Operacyjnego
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego