DIETETYK W SZPITALU

Zespół Dietetyków Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy prowadzi poradnictwo dietetyczne pacjentów w oddziałach i poradniach specjalistycznych. W codziennej pracy dietetycy współpracują z lekarzami, pielęgniarkami, psychologami i opiekunami, opracowując plan żywienia pacjentów zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, zależnymi od wieku i stanu zdrowia. Zalecenia dietetyczne przygotowywane są w oparciu o aktualne standardy żywienia pacjentów cierpiących na różne grupy schorzeń i mają na celu wspieranie prowadzonych terapii oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia niedożywienia i innych skutków ubocznych, wynikających ze stosowanych procedur medycznych.

Do zadań Zespołu Dietetyków należy m.in.:

 • prowadzenie diagnostyki i udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie żywienia pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych; mam karmiących piersią, rodziców karmiących mlekiem modyfikowanym dzieci hospitalizowane;
 • opracowanie indywidualnych zaleceń dietetycznych, wspomagających proces leczenia w szpitalu i po wypisie;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu diet specjalistycznych;
 • planowanie leczenia żywieniowego pacjenta indywidualnego w oddziałach
  szpitalnych według zaleceń i pod nadzorem lekarza;
 • nadzór nad umową z jednostką świadczącą usługi całodobowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w szpitalu;
 • planowanie jadłospisów dekadowych;
 • prowadzenie indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z
  wymaganiami prawnymi;
 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów poradni specjalistycznych;
 • prowadzenie praktyk, staży studenckich z zakresu dietetyki.

NASZ ZESPÓŁ

mgr Izabela Horka
Kierownik Zespołu Dietetyków
dietetyk

mgr Natalia Szulwic
dietetyk

mgr Barbara Kuligowska
dietetyk

mgr Natalia Żelichowska
dietetyk

ZOBACZ TAKŻE

PROGRAM PILOTAŻOWY „DOBRY POSIŁEK W SZPITALU”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2023 r. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy przystąpił do programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. dotyczącego edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach. Celem programu pilotażowego jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w placówkach medycznych.

Nomenklatura stosowanych diet

Stosowane oznaczenia alergenów i wskaźników odżywczych

Jadłospisy

Zdjęcia posiłków

 zdjęcia trzech przykładowych szpitalnych posiłków wraz z opisem składu posiłków i dobowej wartości odżywczej i energetycznej diety, napis: Program pilotażowy "Dobry posiłek w szpitalu", kliknij, żeby otworzyć album Google Zdjęcia z zamieszczanymi zdjęciami i opisami serwowanych posiłków