DYREKCJA

Edward Hartwich, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwich
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

telefon 52 32 62 200
mail ed.hartwich@wsd.org.pl

dr n. med. Danuta Kurylak, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

dr n. med. Danuta Kurylak
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

telefon 52 32 62 200
mail dyr-medyczny@wsd.org.pl

mgr Anna Kilczewska-Tysków
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główna Księgowa

mgr Anna Kilczewska-Tysków, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główna Księgowa 52 32 62 280
mail glownaksiegowa@wsd.org.pl

mgr Marlena Mania, Naczelna Pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

mgr Marlena Mania
Naczelna Pielęgniarka

telefon 500 063 009
mail przelozona@wsd.org.pl

mgr Dorota Szafrańska, Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży Usług Medycznych

mgr Dorota Szafrańska
Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży Usług Medycznych

telefon 52 32 62 266
mail dyr-ekonomiczny@wsd.org.pl

mgr inż. Jarosław Cegielski - zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

telefon 52 32 62 200
mail dyr-techniczny@wsd.org.pl

ADMINISTRACJA

mgr Małgorzata Belter
Kierownik Działu Kadr

telefon 52 32 62 217
mail belter@wsd.org.pl

 

mgr Katarzyna Dankowska
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

telefon 500 062 382
mail iso@wsd.org.pl

 

mgr Agata Walenczykowska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

telefon 52 32 62 220; 511 840 255
mail kierownik.zp@wsd.org.pl

 

mgr inż. Piotr Garbulski

Kierownik Działu Technicznego

mail kierownik.techniczny@wsd.org.pl

mail nadzor.techniczny@wsd.org.pl

 

mgr Łukasz Lipiński
 Kierownik Działu Logistyki i Zarządzania Majątkiem

telefon 507 071 483
mail lipinski@wsd.org.pl

DZIAŁY

Księgowość

telefon 52 32 62 219; 52 32 62 218
mail ksiegowosc@wsd.org.pl

Kadry

telefon 52 32 62 252
mail kadry@wsd.org.pl

Dział Procedur Medycznych

telefon 52 32 62 273
mail proc.med@wsd.org.pl

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów

telefon 52 32 62 104; 797 008 535
mail zamowienia-pub@wsd.org.pl

Dział Organizacji i Nadzoru

telefon 52 32 62 200
mail sekretariat@wsd.org.pl

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej

telefon 52 32 62 285
mail statystyka@wsd.org.pl

Dział Informatyki

telefon 52 32 62 108
mail informatyk@wsd.org.pl

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Przemysław Wojciechowski

telefon 513 403 201
mail iod@wsd.org.pl