PRACOWNIA ANTROPOMETRYCZNA

Badania wykonywane w Pracowni Antropometrycznej pozwalają ocenić rozwój biologiczny dziecka. W naszej Pracowni zajmujemy się przede wszystkim antropometrią właściwą, tzn. pomiarami głowy (cefalometrią) oraz pomiarami ciała (somatometrią). Wykorzystujemy do tego następujące przyrządy: stadiometr, antropometr, liberometr, cyrkiel kabłąkowy duży i mały, fałdomierz oraz taśmę.

Ocenianiamy: długość głowy z szyją; długość tułowia i kończyn; obwód, szerokość i długość głowy; szerokość górnotwarzową i dolnotwarzową; obwód, wymiar poprzeczny i strzałkowy klatki piersiowej; szerokość bioder i barków; obwody kończyn; grubości fałdów skórno- tłuszczowych.

Szczegółowe pomiary pozwalają ustalić odstępstwa od normy i wykryć ewentualne dysproporcje poszczególnych części ciała. Jeśli jest to konieczne zalecamy dalszą terapię w poradni specjalistycznej.

Do oceny rozwoju dziecka wykorzystuje się wartości wskaźników, które informują o wielkości określonej części ciała, o wzajemnych proporcjach różnych jego odcinków oraz o stopniu odżywienia.

Ocena rozwoju biologicznego oparta na wieku rozwojowym (wzrostowym) pozwala stwierdzić, czy badane dziecko jest rozwojowo młodsze czy starsze w stosunku do wieku kalendarzowego.

INFORMACJE O BADANIACH – PRZYGOTOWANIE PACJENTA  expand_more

Pomiary antropometryczne

Cel badania, wskazania, przeciwskazania

 • Badanie służy ewaluacji rozwoju fizycznego dziecka, ocenie ogólnego stanu zdrowia, w tym stanu odżywienia.
 • Polega na wykonaniu pomiarów takich jak masa ciała, długość/wzrost ciała, obwód głowy, obwód łydki, obwód ramienia; określaniu wskaźnika BMI.
 • Uzyskiwane dane są porównywane z biologicznymi układami odniesienia (normami).
 • Badanie można powtarzać i monitorować w czasie, oceniając tempo wzrostu, dojrzewania, zmiany w budowie ciała w przebiegu chorób i ich leczenia. Stosowane m.in. w diagnostyce i leczeniu niskorosłości, zaburzeń odżywania, leczeniu niedowagi, nadwagi, otyłości, niedożywienia, chorób genetycznych i in.
 • Badania pomiarowe przeprowadzane są przy użyciu specjalnego instrumentarium, dostosowanego do wieku pacjenta i jego sprawności.

Przygotowanie do badań

 • Badanie nie wymaga od pacjenta szczególnych przygotowań, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
 • W czasie badania może być konieczne zdjęcie części odzieży, butów.

Przebieg badania

 • Masa ciała – noworodki, niemowlęta – badane wykonywane na leżąco na wadze, na podkładzie z pieluszki lub innego materiału, bez odzieży, która mogłaby obciążyć wagę.
 • Masa ciała – dzieci starsze – pacjent proszony jest o zdjęcie butów i cięższych warstw odzieży z pomocą opiekuna, badanie wykonywane na stojąco.
 • Długość ciała – noworodki, niemowlęta – badanie wykonywane na leżąco na plecach na płaskiej powierzchni, ciało wyprostowane.
 • Wysokość ciała – dzieci starsze – badanie wykonywane bez obuwia i nakrycia/ozdób głowy, w pozycji stojącej, pacjent utrzymuje sylwetkę wyprostowaną i patrzy na wprost.
 • Obwód ramienia – wykonuje się w najszerszym miejscu zwykle lewego ramienia, prostopadle do osi pionowej. Przed pomiarem należy odkryć ramię, tak by taśma pomiarowa przylegała do skóry. U osoby, która może stać pomiar wykonuje się w pozycji stojącej, u innych w pozycji siedzącej.
 • Obwód głowy – należy zdjąć nakrycia i ozdoby głowy. Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej, pomiar wykonuje się w najszerszym punkcie głowy nad brwiami i uszami.
 • Obwód łydki – badanie można wykonać u pacjenta siedzącego ze stopą swobodnie zwisającą, u pacjenta leżącego na plecach z nogą zgiętą pod kątem prostym lub w pozycji stojącej – pacjent stoi na dwóch stopach, równo rozkładając ciężar ciała. Pomiar w najszerszym miejscu łydki. Przed badaniem należy odkryć łydkę, tak by taśma pomiarowa przylegała do skóry.
 • Badania są nieinwazyjne i bezbolesne, długość trwania zależy od liczby wykonywanych pomiarów.

Prezentowana zawartość strony ma charakter informacyjno-edukacyjny. Szczegółowe zalecenia, które otrzyma pacjent zależą od stanu zdrowia, wieku, przyjmowanych leków, historii choroby. W przypadku wątpliwości co do przebiegu badania, sposobu przygotowania, zaleceń, przeciwskazań i działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

Zwiń

DO POBRANIA