PRACOWNIA ANTROPOMETRYCZNA

Badania wykonywane w Pracowni Antropometrycznej pozwalają ocenić rozwój biologiczny dziecka. W naszej Pracowni zajmujemy się przede wszystkim antropometrią właściwą, tzn. pomiarami głowy (cefalometrią) oraz pomiarami ciała (somatometrią). Wykorzystujemy do tego następujące przyrządy: stadiometr, antropometr, liberometr, cyrkiel kabłąkowy duży i mały, fałdomierz oraz taśmę.

Ocenianiamy: długość głowy z szyją; długość tułowia i kończyn; obwód, szerokość i długość głowy; szerokość górnotwarzową i dolnotwarzową; obwód, wymiar poprzeczny i strzałkowy klatki piersiowej; szerokość bioder i barków; obwody kończyn; grubości fałdów skórno- tłuszczowych.

Szczegółowe pomiary pozwalają ustalić odstępstwa od normy i wykryć ewentualne dysproporcje poszczególnych części ciała. Jeśli jest to konieczne zalecamy dalszą terapię w poradni specjalistycznej.

Do oceny rozwoju dziecka wykorzystuje się wartości wskaźników, które informują o wielkości określonej części ciała, o wzajemnych proporcjach różnych jego odcinków oraz o stopniu odżywienia.

Ocena rozwoju biologicznego oparta na wieku rozwojowym (wzrostowym) pozwala stwierdzić, czy badane dziecko jest rozwojowo młodsze czy starsze w stosunku do wieku kalendarzowego.

DO POBRANIA

>Antropometria – cennik badań