ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Oddział Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy został
utworzony w listopadzie 2014 roku w ramach rozbudowy i modernizacji Szpitala. Pierwszym
kierownikiem Oddziału był dr hab. n. med. Andrzej Igor Prokurat. Od maja 2022 roku
Oddziałem kieruje dr n. med. Agnieszka Szykanowska.

W Oddziale wykonywane są podstawowe i specjalistyczne operacje z zakresu chirurgii głowy i szyi, przewodu pokarmowego, układu moczowo – płciowego, chirurgii onkologicznej, torakochirurgii, chirurgii noworodka i chirurgii rekonstrukcyjnej. Oddział korzysta z nowoczesnych sal operacyjnych, wyposażonych w narzędzia, umożliwiające przeprowadzanie zabiegów metodą klasyczną oraz metodą wideochirurgii (laparoskopia, torakoskopia, cystoskopia) i endoskopii, w tym z możliwością obrazowania 3D.

Jednym z wiodących kierunków działania zespołu jest kompleksowe leczenie oparzeń.
Ośrodek dysponuje stanowiskami wyposażonymi w nawiewy laminarne z filtrami HEPA 13,
które umożliwiają utrzymanie zalecanej czystości mikrobiologicznej strefy leczenia. Rany
oparzeniowe zaopatrywane są na bloku operacyjnym w znieczuleniu ogólnym, a usunięcie
tkanek martwiczych odbywa się z użyciem ultrasonograficznego aspiratora tkanek, co
pozwala na dokładne oczyszczenie ran i eliminację ewentualnej kolonizacji drobnoustrojami.
W leczeniu wykorzystywane są opatrunki ze sztucznej skóry, dające bardzo dobre efekty
kosmetyczne. Ośrodek posiada doświadczenie w leczeniu trudno gojących się ran metodą
podciśnieniową oraz metodą przeszczepów skóry. Opieka medyczna nad pacjentem po
oparzeniu kontynuowana jest w ambulatorium, gdzie specjaliści pracują nad bliznami z
uwzględnieniem rehabilitacji i zabiegów fizykoterapeutycznych.

Oddział współpracuje ze wszystkimi jednostkami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, a
także z ośrodkami zamiejscowymi, zapewniając kompleksowe i interdyscyplinarne podejście
do każdego pacjenta. Doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski obejmuje siedmioro
specjalistów chirurgii dziecięcej, w tym dwoje specjalizujących się także w dziedzinie urologii.
19 spośród 31 zatrudnionych pielęgniarek posiada tytuł magistra, a 25 specjalizację.

Oddział prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii dziecięcej oraz staże
kierunkowe w zakresie chirurgii dziecięcej w ramach specjalizacji z pediatrii, chirurgii i
medycyny rodzinnej.

REALIZOWANE PROCEDURY

Leczenie pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia.

Chirurgia ostrych chorób wieku dziecięcego

 • zapalenie wyrostka robaczkowego, wgłobienie jelit, inne stany nagłe

Chirurgia przewodu pokarmowego

 •  kamica pęcherzyka żółciowego, gastrostomia PEG, przerostowego zwężenie odźwiernika, uchyłek Meckela

Chirurgia plastyczna

 • leczenie oparzeń i blizn pooparzeniowych, leczenie ran pourazowych oraz odleżyn, operacje ginekomastii, naczyniaków krwionośnych, malformacji naczyniowych, palców dodatkowych, syndaktylii

Chirurgia klatki piersiowej

 • ropniaki opłucnej, ropnie płuc, odma

Chirurgia dziecięca w trybie planowym i nagłym

 • operacje przepuklin pachwinowych
 • operacje wodniaków jąder, operacje wnętrostwa, protezowanie po zabiegu usunięcia jądra

Traumatologia

 •  urazy narządów miąższowych, wielonarządowe, urazy głowy

Onkologia

 • biopsje cienkoigłowe, gruboigłowe, chirurgiczne
 • pełen profil operacji onkologicznych w zakresie szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej
 • usuwanie znamion barwnikowych i zmian skórnych
 • leczenie znamion skórnych i naczyniaków
 • implantacja długoterminowych dostępów naczyniowych (cewniki typu Broviak, porty
  naczyniowe)

Urologia dziecięca

 • wodonercze, moczowody olbrzymie, zdwojenie układu kielichowo – miedniczkowego, odpływ pęcherzowo – moczowodowy, zastawka cewki tylnej, wady cewki moczowej, w tym zabiegi wieloetapowe, żylaki powrózka nasiennego, stulejka, spodziectwo, zabiegi rekonstrukcyjne prącia
 • endoskopowe leczenie – cystoskopie interwencyjne i diagnostyczne, m.in. STING
  (ostrzykiwanie odpływów pęcherzowo-moczowodowych)
 • diagnostyka chorób urologicznych i zaburzeń mikcji: badania urodynamiczne,
  cystoskopia

Ginekologia dziewczęca

 • diagnostyka i leczenie chorób układu rozrodczego u dziewcząt
 • biopsje i operacje gruczołu sutkowego
 • torbiele i nowotwory jajników, wady wrodzone pochwy

Chirurgia noworodka

 •  diagnostyka i zabiegi operacyjne obejmujące wady wrodzone oraz choroby infekcyjno –
  zapalne

Endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 •  diagnostyka endoskopowa (ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia)
 •  zabiegi endoskopowe usuwania polipów, biopsje przewodu pokarmowego
 •  zakładanie PEG

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

 • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie pacjentów przed i po operacjach

Poradnia Urologii Dziecięcej

 • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie pacjentów przed i po operacjach, szczególnie dzieci z wadami układu moczowego i zaburzeniami mikcji

> Rejestracja i terminy przyjęć

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Badań Urodynamicznych

 • pełen zakres czynnościowych badań urodynamicznych dolnych dróg moczowych

Pracownia Rehabilitacji Urologicznej

 •  pełen zakres ćwiczeń rehabilitacyjnych w zaburzeniach mikcji i trzymania moczu
 • monitorowanie ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów w domu za pomocą urządzeń
  mobilnych

Pracownia Badań Czynnościowych i Endoskopii Przewodu Pokarmowego

 •  badania diagnostyczne endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • manometria wysokiej rozdzielczości (HRM) przełyku i dolnego odcinka przewodu
  pokarmowego

Pracownia Rehabilitacji Przewodu Pokarmowego

 •  manometria konwencjonalna i wysokiej rozdzielczości
 • ćwiczenia rehabilitacyjne w zaparciach oraz zaburzeniach defekacji i trzymania stolca
 •  monitorowanie ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów w domu za pomocą urządzeń
  mobilnych

MISJA I JAKOŚĆ

Oddział Chirurgii Dziecięcej spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości
wykonywanych procedur medycznych. Jest to możliwe dzięki standaryzacji większości
wykonywanych torów diagnostyczno-terapeutycznych oraz wnikliwemu ich monitorowania w ramach systemu kontroli jakości (ISO). Równocześnie cały zespół pielęgniarski i lekarski
dokłada szczególnych starań, aby ułatwić rodzicom trudny okres pobytu w szpitalu, a samym
dzieciom do maksimum zniwelować przykre doznania towarzyszące stosowanym terapiom.

 • diagnostyka czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego z użyciem manometrii wysokiej rozdzielczości umożliwiającą rehabilitację zaburzeń czynnościowych
 • diagnostyka lokalizacyjna guzów i zaburzeń neuroendokrynnych metodami fuzji badań izotopowych i tomografii komputerowej /badania F-Dopa Pet KT, GLP1 Pet KT, MIBI SPEKT KT/ umożliwiająca skuteczne leczenie operacyjne zespołów gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej MEN oraz nadczynności przytarczyc u dzieci jak też wrodzonej hipoglikemii hiperinsulinemicznej noworodków i niemowląt
 • diagnostyka lokalizacyjna guzów i zaburzeń neuroendokrynnych metodami fuzji badań izotopowych i tomografii komputerowej /badania F-Dopa Pet KT, GLP1 Pet KT, MIBI SPEKT KT/ umożliwiająca skuteczne leczenie operacyjne zespołów gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej MEN oraz nadczynności przytarczyc u dzieci jak też wrodzonej hipoglikemii hiperinsulinemicznej noworodków i niemowląt
 • diagnostyka lokalizacyjna guzów neuroblastycznych i chromochłonnych /badania F-Dopa Pet KT i MFBG Pet KT/ umożliwiająca zastosowanie właściwych strategii operacyjnych.

Za innowacyjne podejście do leczenia uznajemy takie które pozwala na podjęcie najtrudniejszych problemów medycznych związanych z leczeniem operacyjnym dzieci i młodzieży. Dzięki tak rozumianej kreatywności staliśmy się ośrodkiem z którym chętnie współpracują ośrodki kliniczne. W nowoczesnych systemach opieki medycznej do problemu jakości i bezpieczeństwa przywiązuje się szczególną wagę. Wybór placówki medycznej w dużej mierze zależy od przekonania pacjenta i jego rodziny o wysokiej jakości i bezpieczeństwie oferowanych w tej placówce usług medycznych. Oddział Chirurgii Dziecięcej podobnie jak cały Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości wykonywanych procedur medycznych. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki standaryzacji większości wykonywanych torów diagnostyczno-terapeutycznych oraz wnikliwego ich monitorowania w ramach systemu kontroli jakości (ISO). Równocześnie cały zespół pielęgniarski i lekarski dokłada szczególnych starań aby ułatwić rodzicom trudny okres pobytu w szpitalu, a samym dzieciom do maksimum zniwelować przykre doznania towarzyszące stosowanym terapiom.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 1. miejsce w plebiscycie medycznym Hipokrates 2022 dla dr n. med. Agnieszki Szykanowskiej w kategorii Chirurg Roku w województwie kujawsko-pomorskim
 • NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA ROK 2017 w kategorii Ochrona zdrowia dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz dr. hab. n. med. Andrzeja Igora Prokurata

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr n. med. Agnieszka Szykanowska
Kierownik Oddziału
specjalista chirurgii dziecięcej
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii

lek. Kinga Zawadzka
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista chirurgii dziecięcej
specjalista urologii dziecięcej

lek. Krzysztof Lemanowicz
specjalista chirurgii dziecięcej
w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej

lek. Tomasz Sroka
specjalista chirurgii dziecięcej
w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej

lek. Paulina Krzymowska-Rypolc
specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Dariusz Ratajczak
specjalista chirurgii dziecięcej I stopnia
specjalista urologii II stopnia

lek. Michał Gontarz
specjalista chirurgii dziecięcej

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

lek. Karol Gręźlik

lek. Wojciech Pawlak

lek. Joanna Bujak

lek. Barbara Nowak

LEKARZE KONSULTANCI

Pracę wspomaga również zespół psychologów oraz dietetyków.

dr n. med. Marta Zalewska Zacharek
specjalista położnictwa i ginekologii, ginekolog dziecięcy

dr n. med. Grażyna Mierzwa
specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii, gastroenterolog dziecięcy

lek. dent. Grzegorz Szpyt
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

lek. Katarzyna Diedtrich
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

dr n. med. Andrzej Zaczkiewicz
specjalista dermatologii

DYŻURY LEKARSKIE

lek. Edyta Zwolińska
specjalista chirurgii dziecięcej
w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii

lek. Rafał Mackiewicz
specjalista chirurgii dziecięcej
w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej

lek. Sławomir Śpiołek
specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Bogusław Siedlecki
specjalista chirurgii dziecięcej

PIELĘGNIARKI

mgr piel. Beata Czwerenko
Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego
zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia

mgr piel. Ewa Wałęsa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
lic. położna, mgr pedagogiki

mgr piel. Danuta Aniszczyk
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Renata Bała
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

lic. piel. Barbara Cyrzan

mgr piel. Justyna Dobkowska
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Karolina Gałczyńska
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. piel. Jolanta Kasprzak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Natalia Krakowiak
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Katarzyna Kopiec
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. piel. Beata Kowalewska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Małgorzata Krzowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Ewa Leśniak
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Joanna Lewicka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

piel. dypl. Elżbieta Malagowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Alicja Marachowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Karolina Muss
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Beata Niezbecka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Kamila Nurska

mgr piel. Aleksandra Polakowska

piel. dypl. Arleta Rosińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. piel. Bożena Rucińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

piel. dypl. Katarzyna Sidrów
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Joanna Sobiechowska

mgr piel. Joanna Świderska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Iwona Tworek
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Ewa Wesołowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Marika Zubrycka

PIELĘGNIARKI PORADNI CHIRURGII DZIECIĘCEJ I UROLOGII DZIECIĘCEJ

mgr piel. Bogumiła Urbańska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. dypl. Małgorzata Gralak

WYKŁADY I PRACE PREZENTOWANE PRZEZ ZESPÓŁ NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH

 • Rok 2019 Asymptomatic reccurence after surgery of right CDH in 19-months girl – case report. (wystąpienie ustne) Małgorzata Pacholska, Tomasz Sroka, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Agnieszka Szykanowska, Katarzyna Laskowska, Michał Kopeć, Andrzej Igor Prokurat SYMPOZJUM WYBRANE ZAGADNIENIA WRODZONEJ PRZEPUKLINY PRZEPONOWEJ, 4 września 2019, Warszawa                  
 • Chylothorax as a complication after surgery of asymptomatic left CDH in 1- year old boy- case report. (wystąpienie ustne) Małgorzata Pacholska, Tomasz Sroka, Wojciech Pawlak, Karol Gręźlik, Agnieszka Szykanowska, Katarzyna Laskowska, Michał Kopeć, Andrzej Igor Prokurat SYMPOZJUM WYBRANE ZAGADNIENIA WRODZONEJ PRZEPUKLINY PRZEPONOWEJ, 4 września 2019, Warszawa
 •  Trzepotanie przepony – diagnostyka i leczenie farmakologiczne – opis
  przypadku. Diaphragmatic flutter – diagnostics and treatment – case report.
  (wystąpienie ustne / plakat) Karol Gręźlik, Lucyna Muller, Katarzyna
  Laskowska, Krzysztof Lemanowicz, Małgorzata Pacholska, Wojciech Pawlak,
  Tomasz Sroka, Agnieszka Szykanowska, Anna Szymanek-Kurek, Iwona
  Trzcińska, Kinga Zawadzka, Andrzej Igor Prokurat– Oddział Chirurgii Dziecięcej
  w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII
  ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24
  maja 2019, Wrocław
 •  Leczenie zachowawcze masywnych urazów nerek u dzieci. Non operative
  treatment of massive kidney injury in children. (wystąpienie ustne /
  plakat) Kinga Zawadzka, Anna Szymanek-Kurek, Tomasz Sroka, Michał Kopeć,
  Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Małgorzata Pacholska, Agnieszka
  Szykanowska, Krzysztof Lemanowicz, Andrzej Igor Prokurat– Oddział Chirurgii
  Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w
  Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW
  DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław

 • Mnogie torbiele śledziony – zmiany wrodzone czy nabyte? – opis przypadku
  Multiple splenic cysts – congenital or aquired lesions? – a case report.
  (wystąpienie ustne / plakat) Krzysztof Lemanowicz, Małgorzata Pacholska,
  Katarzyna Laskowska, Kinga Zawadzka, Agnieszka Szykanowska, Tomasz Sroka,
  Anna Szymanek-Kurek, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Andrzej Igor Prokurat–
  Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J.
  Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
  CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Zespół żebra ślizgowego – opis przypadku; Slipping rib syndrome, SRS – case
  report. (wystąpienie ustne / plakat) Tomasz Sroka, Małgorzata Pacholska,
  Michał Kopeć, Kinga Zawadzka, Agnieszka Szykanowska, Krzysztof
  Lemanowicz, Anna Szymanek-Kurek, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Andrzej
  Igor Prokurat– Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu
  Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO
  TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław

 • Olbrzymi guz szyjki macicy – diagnostyka i leczenie. Giant tumor of cervix –
  diagnosis and treatment. (wystąpienie ustne / plakat) Wojciech Pawlak, Marta
  Zalewska-Zacharek, Małgorzata Pacholska, Katarzyna Laskowska, Kinga
  Zawadzka, Agnieszka Szykanowska, Krzysztof Lemanowicz, Anna Szymanek-Kurek, Karol Gręźlik, Tomasz Sroka, Andrzej Igor Prokurat – Oddział Chirurgii
  Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w
  Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW
  DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Zespół mnogiej gruczolakowarości wewnątrzwydzielniczej (MEN) – różne
  warianty kliniczne wymagające różnych strategii diagnostycznych i
  terapeutycznych. Multiple endocrine neoplasia syndrom (MEN) – different
  clinical variants requiring different diagnostic and therapeutic strategies.
  (wystąpienie ustne) Małgorzata Pacholska, Agnieszka Szykanowska, Kinga
  Zawadzka, Krzysztof Lemanowicz, Tomasz Sroka, Katarzyna Laskowska, Michał
  Kopeć, Bogdan Małkowski, Elżbieta Petriczko, Jacenty Szukalski, Maciej
  Pronicki, Andrzej Igor Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim
  Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD
  POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019,
  Wrocław
 • Ogniskowa i rozsiana postać PHHI (przetrwała hipoglikemia
  hiperinsulinemiczna)- diagnostyka umożliwiająca różne strategie
  postępowania. Focal and disseminated form of PHHI (primary hypoglicemic
  hyperinsulinemia of infants) – diagnostic allowing different treatment
  strategy. (wystąpienie ustne) Małgorzata Pacholska, Agnieszka Szykanowska,
  Kinga Zawadzka, Krzysztof Lemanowicz, Tomasz Sroka, Katarzyna Laskowska,
  Michał Kopeć, Bogdan Małkowski, Iwona Beń-Skowronek, Jacenty Szukalski,
  Andrzej Igor Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu
  Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO
  TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – jaka powinna być strategia
  leczenia? Acute appendicitis – what management should we proceed?
  (wystąpienie ustne) Agnieszka Szykanowska, Karol Gręźlik, Michał Kopeć,
  Katarzyna Laskowska, Krzysztof Lemanowicz, Katarzyna Nierzwicka,
  Małgorzata Pacholska, Wojciech Pawlak, Kinga Zawadzka, Andrzej Igor
  Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym
  im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
  CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław

SZKOLENIOWE WYJAZDY ZAGRANICZNE

Rok 2018:

 • K. Zawadzka, K Lemanowicz. Szkolenie w zakresie ćwiczeń rehabilitacyjnych
  układu moczowego (bio feed-back). Dr Mosiello, Bambino Gesu Ospedale
  Pediatrico, 15-19 października 2018, Rzym, Włochy