ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Oddział Chirurgii Dziecięcej prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów w wieku rozwojowym (od noworodka do 18 lat), wymagających zarówno podstawowych jak i wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych. W Oddziale w ramach specjalistycznych procedur leczone są noworodki oraz pacjenci pediatryczni z chorobami nowotworowymi, chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego, chorobami zapalnymi, chorobami układu moczowego oraz wadami wrodzonymi. Oddział pełni permanentny ostry dyżur dla pacjentów po urazach i oparzeniach.

Jednostka świadczy pełnoprofilowe usługi w zakresie chirurgii głowy i szyi, chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii onkologicznej, chirurgii układu moczowego, chirurgii gruczołów dokrewnych, torakochirurgii oraz chirurgii urazów kości i tkanek miękkich. Zabiegi operacyjne przeprowadzane są metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia, torakoskopia, wideourologia) oraz metodami klasycznymi.

W oddziale wykonywane są również unikalne zabiegi z zakresu onkologii profilaktycznej takie jak m.in. profilaktyczne tyreoidektomie w zespołach MEN 2A i MEN 2B.

Ośrodek jako jedyny w województwie dysponuje stanowiskami wyposażonymi w nawiewy laminarne z filtrami HEPA 13 umożliwiającymi utrzymanie zalecanej czystości mikrobiologicznej strefy leczenia, z możliwością wymiany powietrza w 50% i 100% oraz z możliwością stałego monitorowania parametrów życiowych dzieci. Pacjenci z oparzeniami leczeni są kompleksowo z użyciem szerokiego spektrum materiałów zabezpieczających rany oparzeniowe, w tym opatrunków ze sztucznej skóry, jak też metodą przeszczepów skóry. Opieka ambulatoryjna obejmuje także szeroko pojętą pracę nad bliznami z uwzględnieniem rehabilitacji.

Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ok. 2000 pacjentów z czego leczonych operacyjnie jest ok. 1000 pacjentów. Nasi specjaliści dysponując nowoczesnym wyposażeniem oraz środowiskiem medycznym zapewniają wszechstronną opiekę opartą o nowoczesną wiedzę medyczną gwarantującą właściwe zarządzanie procesami klinicznymi. Efekty leczenia opieramy także na międzyspecjalistycznej współpracy ze wszystkimi jednostkami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego gwarantującymi wysoką jakość oferowanych usług medycznych. Czynnie współpracujemy z większością ośrodków klinicznych onkologii, endokrynologii, urologii i chirurgii dziecięcej w Polsce, oferując wysokospecjalistyczne procedury operacyjne w zakresie chirurgii onkologicznej oraz endokrynologicznej u dzieci.

REALIZOWANE PROCEDURY

Chirurgia dziecięca:

 • pełen profil procedur diagnostycznych i zabiegów operacyjnych we wszystkich grupach wiekowych (łącznie z chirurgią noworodka) wykonywanych technikami małoinwazyjnymi lub klasycznymi w zakresie zabiegów w trybie planowym i pilnym.

Urologia dziecięca:

 • pełen profil procedur diagnostycznych i zabiegów operacyjnych we wszystkich grupach wiekowych (łącznie z urologią noworodka) wykonywanych technikami małoinwazyjnymi lub klasycznymi w zakresie zabiegów w trybie planowym i pilnym.

Chirurgia onkologiczna u dzieci:

 • pełen profil onkologicznych procedur diagnostycznych i zabiegów operacyjnych wykonywanych technikami małoinwazyjnymi lub klasycznymi w zakresie zabiegów w trybie planowym i pilnym.
 • Pełen profil operacji onkologicznych w zakresie szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz kończyn, ze szczególnym uwzględnieniem operacji profilaktycznych w zespołach MEN (tarczyca, przytarczyce), raka tarczycy u dzieci oraz operacji neuroblastoma w IV st zaawansowania wymagających dostępu z dwóch jam ciała.
 • We współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy w drugiej połowie 2019 roku uruchomiony zostanie projekt diagnostyki przedoperacyjnej Pet KT dla guzów o typie neuroblastoma oraz guzów chromochłonnych z użyciem znacznika MFBG /czulszy analog badania MIBG/ opartej o opatentowany innowacyjny polski projekt.

Chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego u dzieci

 • pełen profil procedur diagnostycznych i zabiegów operacyjnych wykonywanych technikami małoinwazyjnymi lub klasycznymi w zakresie zabiegów w trybie planowym i pilnym, ze szczególnym uwzględnieniem operacji tarczycy oraz przytarczyc (nadczynność przytarczyc) z użyciem monitoringu przebiegu nerwów krtaniowych wstecznych, operacji neuroendokrynnych guzów trzustki i nadnerczy, także w zespołach MEN, poprzedzonych diagnostyką lokalizacyjną F-Dopa Pet KT, GLP1-Pet KT, SPEKT MIBI, oraz operacyjnego leczenia wrodzonej hipoglikemii hiperinsulinemicznej noworodków i niemowląt – nesidioblastoza (PHHI)

Chirurgia noworodka:

 • pełen profil procedur diagnostycznych i zabiegów operacyjnych wykonywanych technikami małoinwazyjnymi lub klasycznymi w zakresie zabiegów w trybie planowym i pilnym, obejmujący wszystkie wady wrodzone okresu noworodkowego (z wyjątkiem kardiochirurgii i neurochirurgii), infekcyjno-zapalne i niedokrwienne schorzenia okresu noworodkowego oraz wrodzone guzy nowotworowe.

Chirurgia małoinwazyjna u dzieci (laparoskopia, torakoskopia, wideourologia):

 • wyposażenie bloku operacyjnego w dwa zestawy do wideochirurgii (zestaw 3D dla dzieci starszych oraz zestaw 2D dla dzieci małych oraz wideourologii) umożliwia wykonywanie pełnego profilu zabiegów małoinwazyjnych oraz cystoskopowych we wszystkich grupach wiekowych.

Endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

 • pełen profil procedur diagnostycznych i zabiegów endoskopowych (ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia) wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym w warunkach bloku operacyjnego przez zespół gastrologa i chirurga dziecięcego.

Ortopedia urazowa u dzieci:

 • oddział jest w trakcie uruchamiania wykonywania procedur ortopedii urazowej u dzieci.

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

 • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie pacjentów wymagających leczenia operacyjnego oraz pacjentów po operacjach. W poradni przeprowadzana jest przez specjalistów chirurgii dziecięcej kwalifikacja do leczenia operacyjnego. Poradnia prowadzi i koordynuje także we współpracy z dermatologiem dziecięcym (dermatoskopia( leczenie dzieci ze znamionami skórnymi oraz zmianami o charakterze naczyniaków.

Poradnia Urologii Dziecięcej

 • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie pacjentów wymagających operacyjnego leczenia urologicznego oraz pacjentów po operacjach. W poradni przeprowadzana jest przez specjalistów urologii dziecięcej kwalifikacja do leczenia operacyjnego. Poradnia prowadzi i koordynuje leczenie dzieci z wadami układu moczowego, zaburzeniami mikcji i nefropatią refluksową.

> Rejestracja i terminy przyjęć

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Badań Urodynamicznych

 • pracownia funkcjonuje w obrębie Poradni Urologii Dziecięcej i wykonuje pełen zakres czynnościowych badań urodynamicznych dolnych dróg moczowych

Pracownia Rehabilitacji Urologicznej

 • pracownia funkcjonuje w obrębie Poradni Urologii Dziecięcej i wykonuje z użyciem nowoczesnej aparatury urodynamicznej pełen zakres ćwiczeń rehabilitacyjnych opartych o pętlę bio feed-back stosowanych w zaburzeniach mikcji i trzymania moczu.
 • poradnia dysponuje mobilnymi urządzeniami służącymi do monitorowania ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów w domu.
 • lokalizacja: Budynek A, poziom 0; rejestracja do poradni: 52 32 62 117

Pracownia Badań Czynnościowych i Endoskopii Przewodu Pokarmowego

 • wysokospecjalistyczne diagnostyczne badania czynnościowe górnego i dolnego odcinka przewodu.
 • manometria wysokiej rozdzielczości (HRM) zarówno przełyku jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Urządzenie to umożliwia ocenę w czasie rzeczywistym funkcjonowania całego przełyku (górnego i dolnego zwieracza przełyku, zaburzeń jego motoryki oraz refluksu żołądkowo-przełykowego), jak też ocenę w czasie rzeczywistym funkcjonowania dolnego odcinka przewodu pokarmowego (obu zwieraczy odbytu) niezbędną w diagnostyce zaparć i trzymania stolca.
 • lokalizacja: Budynek B1, poziom 0; pielęgniarka koordynująca: 513 403 027

Pracownia Rehabilitacji Przewodu Pokarmowego

 • manometria z użyciem nowoczesnej aparatury manometrycznej (manometria konwencjonalna i manometria wysokiej rozdzielczości – HRM)
 • pełen zakres ćwiczeń rehabilitacyjnych opartych o pętlę bio feed-back stosowanych w zaparciach oraz zaburzeniach defekacji i trzymania stolca.
 • poradnia dysponuje mobilnymi urządzeniami służącymi do monitorowania ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów w domu.
 • lokalizacja: Budynek B1, poziom 0; pielęgniarka koordynująca: 513 403 027

PROGRAMY LEKOWE I BADANIA KLINICZNE

Badania kliniczne

 • Współudział w programie badawczym Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy: „Polska Produkcja. Zastosowanie kliniczne MFBG w neuroblastoma u dzieci” – projekt grantu w fazie akceptacji. Współautor: dr hab. n. med. A.I. Prokurat

MISJA I JAKOŚĆ

Ważnym celem funkcjonowania Oddziału Chirurgii Dziecięcej jest podążanie za postępem w rozwiązywaniu trudnych problemów chirurgii wieku rozwojowego. Dlatego za jeden z ważniejszych elementów naszych działań uznaliśmy wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych procedur diagnostycznych i operacyjnych. Współpraca z innymi placówkami pediatrycznymi oraz placówkami zajmującymi się leczeniem dorosłych pozwoliła już na uruchomienie unikalnych procedur klinicznych takich jak:

 • diagnostyka czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego z użyciem manometrii wysokiej rozdzielczości umożliwiającą rehabilitację zaburzeń czynnościowych
 • diagnostyka lokalizacyjna guzów i zaburzeń neuroendokrynnych metodami fuzji badań izotopowych i tomografii komputerowej /badania F-Dopa Pet KT, GLP1 Pet KT, MIBI SPEKT KT/ umożliwiająca skuteczne leczenie operacyjne zespołów gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej MEN oraz nadczynności przytarczyc u dzieci jak też wrodzonej hipoglikemii hiperinsulinemicznej noworodków i niemowląt
 • diagnostyka lokalizacyjna guzów i zaburzeń neuroendokrynnych metodami fuzji badań izotopowych i tomografii komputerowej /badania F-Dopa Pet KT, GLP1 Pet KT, MIBI SPEKT KT/ umożliwiająca skuteczne leczenie operacyjne zespołów gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej MEN oraz nadczynności przytarczyc u dzieci jak też wrodzonej hipoglikemii hiperinsulinemicznej noworodków i niemowląt
 • diagnostyka lokalizacyjna guzów neuroblastycznych i chromochłonnych /badania F-Dopa Pet KT i MFBG Pet KT/ umożliwiająca zastosowanie właściwych strategii operacyjnych.

Za innowacyjne podejście do leczenia uznajemy takie które pozwala na podjęcie najtrudniejszych problemów medycznych związanych z leczeniem operacyjnym dzieci i młodzieży. Dzięki tak rozumianej kreatywności staliśmy się ośrodkiem z którym chętnie współpracują ośrodki kliniczne. W nowoczesnych systemach opieki medycznej do problemu jakości i bezpieczeństwa przywiązuje się szczególną wagę. Wybór placówki medycznej w dużej mierze zależy od przekonania pacjenta i jego rodziny o wysokiej jakości i bezpieczeństwie oferowanych w tej placówce usług medycznych. Oddział Chirurgii Dziecięcej podobnie jak cały Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości wykonywanych procedur medycznych. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki standaryzacji większości wykonywanych torów diagnostyczno-terapeutycznych oraz wnikliwego ich monitorowania w ramach systemu kontroli jakości (ISO). Równocześnie cały zespół pielęgniarski i lekarski dokłada szczególnych starań aby ułatwić rodzicom trudny okres pobytu w szpitalu, a samym dzieciom do maksimum zniwelować przykre doznania towarzyszące stosowanym terapiom.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA ROK 2017 w kategorii Ochrona zdrowia dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz dr hab. n. med. Andrzeja Igora Prokurata

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr hab. n. med. Andrzej Igor Prokurat
Kierownik Oddziału
specjalista chirurgii dziecięcej

dr n. med. Małgorzata Pacholska
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista chirurgii dziecięcej

dr n. med. Agnieszka Szykanowska
specjalista chirurgii dziecięcej 

lek. Katarzyna Nierzwicka
specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Kinga Zawadzka
specjalista chirurgii dziecięcej
w trakcie specjalizacji z urologii dziecięcej

lek. Krzysztof Lemanowicz
specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Edyta Zwolińska
specjalista chirurgii dziecięcej
w trakcie specjalizacji z neurochirurgii

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

Karol Gręźlik
Wojciech Pawlak
Tomasz Sroka

LEKARZE KONSULTANCI

Pracę wspomaga również zespół psychologów oraz dietetyków.

dr n. med. Marta Zalewska Zacharek
specjalista położnictwa i ginekologii, ginekolog dziecięcy

dr n. med. Grażyna Mierzwa
specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii, gastroenterolog dziecięcy

lek. dent. Grzegorz Szpyt
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

lek. med. Katarzyna Diedtrich
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

dr n. med. Andrzej Zaczkiewicz
specjalista dermatologii

PIELĘGNIARKI

mgr piel. Beata Czwerenko
Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego
zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia

lic. piel. Hanna Hryncewicz
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

lic. piel. Ewa Wałęsa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
lic. położna, mgr pedagogiki

lic. piel. Danuta Aniszczyk
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Renata Bała
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Justyna Dobkowska
W trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. piel. Jolanta Kasprzak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Natalia Kolasa
W trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. piel. Katarzyna Kopiec
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. piel. Ewa Korbel
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. piel. Beata Kowalewska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Małgorzata Krzowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Ewa Leśniak
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Joanna Lewicka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Elżbieta Malagowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Alicja Marachowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Karolina Muss
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Beata Niezbecka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Kamila Nurska

mgr piel. Aleksandra Polakowska

piel. dypl. Arleta Rosińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. piel. Bożena Rucińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Katarzyna Sidrów
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Joanna Sobiechowska

lic. piel. Joanna Świderska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Iwona Tworek
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Bogumiła Urbańska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

lic. piel. Ewa Wesołowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Karolina Winnicka
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Marika Zubrycka

WYKŁADY I PRACE PREZENTOWANE PRZEZ ZESPÓŁ NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH

Rok 2019:

 • Leczenie chirurgiczne przetrwałej hiperinsulinemii niemowląt. (wykład) Andrzej Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. VII ZJAZD I XXIV SYMPOZJUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ, 04-05 październik 2019, Lublin
 • Embriologiczne aspekty wrodzonych wad odbytu i odbytnicy i ich implikacje terapeutyczne. Andrzej Prokurat, Małgorzata Pacholska – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. KURS CMKP 05-702/3-02-004-2019 KURS SPECJALIZACYJNY Z CHIRURGII DZIECIĘCEJ – CHIRURGIA NOWORODKA, 3 października 2019, Klinika Chirurgii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 • Noworodek z wadą odbytu i odbytnicy – co powinniśmy wiedzieć. Małgorzata Pacholska, Andrzej Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. KURS CMKP 05-702/3-02-004-2019 KURS SPECJALIZACYJNY Z CHIRURGII DZIECIĘCEJ – CHIRURGIA NOWORODKA, 3 października 2019, Klinika Chirurgii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 • Asymptomatic reccurence after surgery of right CDH in 19-months girl – case report. (wystąpienie ustne) Małgorzata Pacholska, Tomasz Sroka, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Agnieszka Szykanowska, Katarzyna Laskowska, Michał Kopeć, Andrzej Igor Prokurat SYMPOZJUM WYBRANE ZAGADNIENIA WRODZONEJ PRZEPUKLINY PRZEPONOWEJ, 4 września 2019, Warszawa
 • Chylothorax as a complication after surgery of asymptomatic left CDH in 1-year old boy- case report. (wystąpienie ustne) Małgorzata Pacholska, Tomasz Sroka, Wojciech Pawlak, Karol Gręźlik, Agnieszka Szykanowska, Katarzyna Laskowska, Michał Kopeć, Andrzej Igor Prokurat SYMPOZJUM WYBRANE ZAGADNIENIA WRODZONEJ PRZEPUKLINY PRZEPONOWEJ, 4 września 2019, Warszawa
 • Urazy jamy brzusznej u dzieci. Kiedy leczenie zachowawcze a kiedy operacyjne. (wykład) Małgorzata Pacholska, Andrzej I. Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Konferencja Naukowa 2019, SEKCJA DZIECIĘCEJ CHIRURGII PLASTYCZNEJ I, REKONSTRUKCYJNEJ I OPARZEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH, 12-19 czerwiec 2019, Ibiza-San Miguel, Hiszpania
 • Wskazania i przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego chorób układu wydzielania wewnętrznego. Powikłania leczenia chirurgicznego endokrynopatii. (wykład) Andrzej Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. KURS CMKP 01-796/3-03-001-2019 KURS ATESTACYJNY Z ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ. 31 maj 2019, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 • Trzepotanie przepony – diagnostyka i leczenie farmakologiczne – opis przypadku. Diaphragmatic flutter – diagnostics and treatment – case report. (wystąpienie ustne / plakat) Karol Gręźlik, Lucyna Muller, Katarzyna Laskowska, Krzysztof Lemanowicz, Małgorzata Pacholska, Wojciech Pawlak, Tomasz Sroka, Agnieszka Szykanowska, Anna Szymanek-Kurek, Iwona Trzcińska, Kinga Zawadzka, Andrzej Igor Prokurat– Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Leczenie zachowawcze masywnych urazów nerek u dzieci. Non operative treatment of massive kidney injury in children. (wystąpienie ustne / plakat) Kinga Zawadzka, Anna Szymanek-Kurek, Tomasz Sroka, Michał Kopeć, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Małgorzata Pacholska, Agnieszka Szykanowska, Krzysztof Lemanowicz, Andrzej Igor Prokurat– Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Mnogie torbiele śledziony – zmiany wrodzone czy nabyte? – opis przypadku Multiple splenic cysts – congenital or aquired lesions? – a case report. (wystąpienie ustne / plakat) Krzysztof Lemanowicz, Małgorzata Pacholska, Katarzyna Laskowska, Kinga Zawadzka, Agnieszka Szykanowska, Tomasz Sroka, Anna Szymanek-Kurek, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Andrzej Igor Prokurat– Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Zespół żebra ślizgowego – opis przypadku; Slipping rib syndrome, SRS – case report. (wystąpienie ustne / plakat) Tomasz Sroka, Małgorzata Pacholska, Michał Kopeć, Kinga Zawadzka, Agnieszka Szykanowska, Krzysztof Lemanowicz, Anna Szymanek-Kurek, Karol Gręźlik, Wojciech Pawlak, Andrzej Igor Prokurat– Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Olbrzymi guz szyjki macicy – diagnostyka i leczenie. Giant tumor of cervix – diagnosis and treatment. (wystąpienie ustne / plakat) Wojciech Pawlak, Marta Zalewska-Zacharek, Małgorzata Pacholska, Katarzyna Laskowska, Kinga Zawadzka, Agnieszka Szykanowska, Krzysztof Lemanowicz, Anna Szymanek-Kurek, Karol Gręźlik, Tomasz Sroka, Andrzej Igor Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Zespół mnogiej gruczolakowarości wewnątrzwydzielniczej (MEN) – różne warianty kliniczne wymagające różnych strategii diagnostycznych i terapeutycznych. Multiple endocrine neoplasia syndrom (MEN) – different clinical variants requiring different diagnostic and therapeutic strategies. (wystąpienie ustne) Małgorzata Pacholska, Agnieszka Szykanowska, Kinga Zawadzka, Krzysztof Lemanowicz, Tomasz Sroka, Katarzyna Laskowska, Michał Kopeć, Bogdan Małkowski, Elżbieta Petriczko, Jacenty Szukalski, Maciej Pronicki, Andrzej Igor Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Ogniskowa i rozsiana postać PHHI (przetrwała hipoglikemia hiperinsulinemiczna)- diagnostyka umożliwiająca różne strategie postępowania. Focal and disseminated form of PHHI (primary hypoglicemic hyperinsulinemia of infants) – diagnostic allowing different treatment strategy. (wystąpienie ustne) Małgorzata Pacholska, Agnieszka Szykanowska, Kinga Zawadzka, Krzysztof Lemanowicz, Tomasz Sroka, Katarzyna Laskowska, Michał Kopeć, Bogdan Małkowski, Iwona Beń-Skowronek, Jacenty Szukalski, Andrzej Igor Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – jaka powinna być strategia leczenia? Acute appendicitis – what management should we proceed? (wystąpienie ustne) Agnieszka Szykanowska, Karol Gręźlik, Michał Kopeć, Katarzyna Laskowska, Krzysztof Lemanowicz, Katarzyna Nierzwicka, Małgorzata Pacholska, Wojciech Pawlak, Kinga Zawadzka, Andrzej Igor Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH 22-24 maja 2019, Wrocław
 • Nowe strategie w leczeniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Czy można leczyć zachowawczo? (wykład) Andrzej Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. KUJAWSKO-POMORSKA WIOSNA PEDIATRYCZNA 18 maja 2019, Bydgoszcz.
 • Urazy jamy brzusznej u dzieci – „refleksje chirurga”. Kiedy leczenie zachowawcze a kiedy operacyjne (wykład) Andrzej Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. XXVI WARSZTATY CHIRURGII DZIECIĘCEJ 6-11 stycznia 2019, Karpacz

SZKOLENIOWE WYJAZDY ZAGRANICZNE

Rok 2019:

 • M. Pacholska, A.I. Prokurat. Szkolenie w zakresie rehabilitacji dolnego odcinka przewodu pokarmowego (bio feed-back). Dr Marco Brunero Pediatric Surgical department at the San Matteo Hospital in Pavia. Wrzesień 2019, Pavia, Włochy

Rok 2018:

 • K. Zawadzka, K Lemanowicz. Szkolenie w zakresie ćwiczeń rehabilitacyjnych układu moczowego (bio feed-back). Dr Mosiello, Bambino Gesu Ospedale Pediatrico, 15-19 października 2018, Rzym, Włochy
 • M. Pacholska, A.I. Prokurat. Szkolenie w zakresie badań czynnościowych przewodu pokarmowego (manometria wysokiej rozdzielczości przełyku i odcinka odbytowo-odbytniczego). Dr Costantini, Padova University Hospital 07-12 maja 2018, Padwa, Włochy

Copy link
Powered by Social Snap