PRACOWNIA DENSYTOMETRII KLINICZNEJ

Pracownia Densytometrii Klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy została otwarta 18 października 2007 roku. Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych Pracowni tego typu w województwie kujawsko- pomorskim. Sprzęt, na którym wykonujemy badania, to najwyższej klasy densytometr rentgenowski do pomiaru gęstości kości i oceny składu ciała pacjentów Prodigy Advance Full Size firmy GE Medical System Lunar. Ten niezwykle zaawansowany technologicznie system pozwala na ocenę gęstości mineralnej tkanki kostnej BMD (ang. Bone Mineral Density) oraz masy minerału kostnego BMC (ang. Bone Mineral Content) w lokalizacjach takich jak: kręgosłup lędźwiowy, szyjka kości udowej, przedramię, całe ciało oraz na wykonanie morfometrii, czyli oceny złamań trzonów kręgowych. Dodatkowo przy badaniu całego ciała analizie poddawany jest skład ciała pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej. Ponadto posiadamy specjalistyczne oprogramowanie pediatryczne pozwalające na badanie dzieci wraz ze specjalną opcją Infant służącą do badania dzieci poniżej 5 roku życia. Wyróżnia to naszą Pracownię na tle innych jednostek tego typu w województwie.

Współpracujemy ściśle z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej naszego Szpitala, w którym wykonywane są badania stężenia markerów obrotu kostnego: CTx, osteokalcyny, PTH, P1NP, 25(OH)D, Ca, P, Mg, fosfatazy alkalicznej. Wyniki wymienionych badań biochemicznych oraz badania densytometrycznego pozwalają uzyskać pełny obraz zaburzeń gospodarki wapniowo – fosforanowej.

BADANIE

Dzięki badaniom densytometrycznym możemy wykryć osteoporozę w jej najwcześniejszej fazie, co pozwala na rozpoczęcie wczesnego leczenia oraz zwiększa szansę na zahamowanie dalszych niekorzystnych zmian w gęstości kości i obniża ryzyko złamań. Osteoporoza jest schorzeniem szkieletu charakteryzującym się obniżoną wytrzymałością mechaniczną kości, co predysponuje do zwiększonego ryzyka powstania złamań. Osteopenia jest łagodniejszą formą choroby rozpoznawaną przy mniejszym niż w osteoporozie ubytku masy kostnej wyłącznie na podstawie badania densytometrycznego. Objawy kliniczne osteoporozy i osteopenii są zróżnicowane i często słabo wyrażone, choroba początkowo przebiega skrycie i dopiero zaawansowane zmiany w mikroarchitekturze kości powodują wystąpienie objawów klinicznych, takich jak bóle kończyn i pleców, złamania przynasad i kręgów, zaburzenia chodu, wadliwą postawę. Często choroba nie jest zdiagnozowana aż do wystąpienia pierwszego złamania. Niestety jest to bardzo zły czynnik prognostyczny dla wystąpienia kolejnych złamań. Tak więc niezwykle ważne jest rozpoznanie osteoporozy przed wystąpieniem pierwszych objawów.

W Pracowni wykonywane są badania dla dzieci i dorosłych:

  • ocena gęstości mineralnej i wytrzymałości mechanicznej kości u dzieci ( 0-18 roku życia) w diagnostyce schorzeń reumatycznych, endokrynologicznych, neurologicznych i metabolicznych, w tym osteopenii wcześniaczej oraz schorzeń układu oddechowego i układu krążenia
  • ocena gęstości mineralnej kości u pacjentów dorosłych w diagnostyce osteopenii i osteoporozy, w tym ocena ryzyka złamania
  • ocena gęstości mineralnej kości u pacjentów leczonych przewlekle glikokortykosteroidami
  • ocena gęstości mineralnej kości u pacjentów z wielokrotnymi złamaniami
  • ocena składu ciała, w tym tkanki tłuszczowej i tkanek miękkich u pacjentów z otyłością

DO POBRANIA

> Densytometria – cennik badań
> Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników/kopii dokumentacji

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

lek. med. Violetta Osińska
Kierownik Pracowni
specjalista pediatrii, reumatolog
specjalista w dziedzinie densytometrii klinicznej (CCD) Międzynarodowego Towarzystwa Densytometrii Klinicznej (ISCD)

TECHNICY RTG

st. technik rtg Ewa Gollnik

st. technik rtg Małgorzata Faryńska

st. technik rtg Robert Kurian

st. technik rtg Beata Ropiak

st. technik rtg Magdalena Żołądkiewicz