PSYCHOLOG W SZPITALU

Zespół Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy świadczy pomoc psychologiczną dla pacjentów hospitalizowanych w formie indywidualnych konsultacji oraz konsultacji dla rodzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych. Rodzaj udzielanej pomocy jest zależny od indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny oraz specyfiki oddziału i problemu pacjenta, jednak zawsze sprowadza się do dwóch rodzajów oddziaływań:

  • diagnozy
  • pomocy psychologicznej

Psycholodzy pracujący na oddziałach szpitala zapewniają pomoc pacjentom hospitalizowanym badając ich funkcje poznawcze, określając ich stan emocjonalny, pomagając w adaptacji do postawionej diagnozy, radzeniu sobie z chorobą somatyczną i ewentualną niepełnosprawnością oraz wspierając pacjentów w stosowaniu się do zaleceń specjalistycznych. Jako członkowie zespołów terapeutycznych współpracują z lekarzami, pielęgniarkami, dietetykami oraz innymi członkami personelu, co pozwala objąć pacjentów kompleksową opieką.

Do zadań Zespołu Psychologów należy m.in.:

  • przeprowadzanie konsultacji diagnostycznych (w zakresie problemów emocjonalnych, problemów psychosomatycznych);
  • dokonywanie psychologicznych ocen rozwoju uzupełniających diagnostykę medyczną;
  • prowadzenie terapii psychologicznej u pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy;
  • przeprowadzanie psychoedukacji u pacjentów przewlekle chorych oraz wspieranie ich w realizacji zaleceń interdyscyplinarnego zespołu medycznego;
  • pomoc w przygotowaniu psychologicznym pacjentów do inwazyjnych procedur diagnostycznych i leczniczych;
  • udzielanie wsparcia psychologicznego pacjentom przewlekle chorym i ich rodzinom;
  • poradnictwo dla rodziców adekwatnie do zgłaszanych potrzeb i obserwowanych problemów.

NASZ ZESPÓŁ

dr n. med. Joanna Słowińska

Praca terapeutyczna z pacjentami z chorobami przewlekłymi; poradnictwo rodzinne i wychowawcze; psychologia zdrowia – określanie wpływu czynników emocjonalnych na stan zdrowia; psychologiczne wsparcie rozwoju dziecka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

mgr Sylwia Nowacka

Psychoedukacja pacjentów na każdym etapie leczenia; identyfikowanie czynników psychicznych mających wpływ na ogólny stan zdrowia; pomoc psychologiczna pacjentom i ich najbliższym w procesie adaptacji do sytuacji choroby. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

dr n. społ. Karolina Juszczyk

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży; praca terapeutyczna z pacjentami onkologicznymi. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii
zdrowia i pracy z dziećmi i rodzinami dzieci przewlekle chorych na Wydziale Psychologii UKW.

mgr Joanna Szczęsna

Diagnoza psychologiczna i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami emocji; poradnictwo rodzinne i wychowawcze. Absolwentka psychologii o specjalności wspomaganie rozwoju człowieka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W trakcie studiów podyplomowych z „Wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” na Uniwersytecie Gdańskim.

mgr Aleksandra Osińska

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży; praca terapeutyczna z pacjentami i ich rodzinami ukierunkowana na wzmacnianie zasobów pacjentów w procesie adaptacji do chorób przewlekłych. Absolwentka psychologii o specjalności zdrowie i rehabilitacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W trakcie studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

ZOBACZ TAKŻE