ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII DZIECIĘCEJ

Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Bydgoszczy posiada długą historię. Powstał w 1948 roku jako jeden z pierwszych tego typu oddziałów dziecięcych w Polsce.

Założycielem i pierwszym ordynatorem był dr n. med. Edward Soboczyński. Jego następcą został dr n. med. Jerzy Bąkowski, a następnie dr n. med. Adam Piziewicz. Od stycznia 2010 funkcję Ordynatora Oddziału pełni dr hab. n. med. Józef Mierzwiński.

Obecnie jest to jeden z najlepiej wyposażonych Oddziałów Laryngologii Dziecięcej w Polsce – posiadamy najwyższej jakości sprzęt chirurgiczny, w tym mikroskop operacyjny z funkcją 3D, zestawy do chirurgii endoskopowej uszu, w tym endoskopy 3D, najnowszą neuronawigację chirurgiczną, cyfrowe tory wizyjne w jakości Full HD, systemy do polimodalnego monitoringu nerwów czaszkowych, sprzęt do czynnościowej chirurgii endoskopowej zatok (FESS), wysokoobrotowe wiertarki do chirurgii podstawy czaszki itp.

Oddział posiada akredytację CMKP do prowadzenia specjalizacji z zakresu aż 3 specjalizacji lekarskich: otorynolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii ogólnej oraz w zakresie audiologii i foniatrii. Realizujemy stałe szkolenie (staże specjalizacyjne) w trybie podyplomowym dla lekarzy specjalizujących się w zakresie wymienionych specjalizacji, jak również i dla lekarzy pediatrów oraz lekarzy rodzinnych.

Oddział współpracuje ściśle z ośrodkami zagranicznymi takimi, jak: Department of Otolaryngology Northwestern University Chicago (USA), Department of Otolaryngology, University Hospital of Aarhus (Dania), Oddział Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego we Lwowie (Ukraina). Współpracujemy również z wieloma ośrodkami krajowymi w Polsce.

REALIZOWANE PROCEDURY

Otolaryngologia:

 • pełen profil diagnostyki oraz leczenia zachowawczego schorzeń otolaryngologicznych u dzieci: leczenie i rehabilitacja dzieci z niedosłuchem; leczenie chorób uszu; chirurgia podstawy czaszki; leczenie operacyjne zatok przynosowych; diagnostyka i chirurgia dróg oddechowych; leczenie chirurgiczne niewydolności podniebienno-gardłowej.

Diagnostyka i leczenie dzieci z niedosłuchem. Otochirurgia:

 • ośrodek referencyjny III poziomu Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków – wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci, niezależnie od wieku;
 • operacje rekonstrukcyjne błony bębenkowej i kosteczek słuchowych, nerwu twarzowego oraz kompleksowym chirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, leczeniu perlaka oraz wad rozwojowych ucha środkowego i zewnętrznego.

Dziecięcy Program Implantów Słuchowych:

 • leczenie przy pomocy implantów ślimakowych u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do chirurgicznej poprawy słuchu;
 • leczenie przy pomocy Implantów zakotwiczonych w kości (tzw. BAHA);
 • leczenie przy pomocy implantów pniowych – wszczepianie implantu słuchowego do pnia mózgu u pacjentów, u których niemożliwe jest zastosowanie implantu ślimakowego – jesteśmy pierwszym i jedynym ośrodkiem w Polsce realizującym leczenie przy pomocy implantów pniowych u pacjentów pediatrycznych od 1 do 2 roku życia;
 • kompleksowa wielospecjalistyczna opieka zarówno przed, jak i po zabiegu;
 • obecnie już ponad 150 pacjentów udało się przywrócić do świata dźwięków.

> Dowiedz się więcej o leczeniu niedosłuchu u dzieci

Chirurgia podstawy czaszki:

 • oddział otolaryngologii współpracuje ściśle z oddziałem neurochirurgii dziecięcej – wykwalifikowany interdyscyplinarny zespół otolaryngologów, neurochirurgów, chirurgów dziecięcych, chirurgów szczękowo – twarzowych specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu trudno dostępnych guzów penetrujących do podstawy czaszki i oczodołu;
 • operacje włókniaków młodzieńczych oraz innych łagodnych i złośliwych patologii zatok przynosowych, dołu skrzydłowo-podniebiennego, dołu podskroniowego czy przestrzeni przygardłowej;
 • guzy ślinianek, rekonstrukcje nerwu twarzowego czy stropu klinowo-sitowego;
 • endoskopowe minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne;
 • leczenie patologii onkologicznych koordynuje lekarz pediatra – hematoonkolog.

Diagnostyka i chirurgia dróg oddechowych:

 • kompleksowy program diagnostyki, leczenia zachowawczego i chirurgii dróg oddechowych u dzieci;
 • do Oddziału kierowani są pacjenci z zaburzeniami oddychania, incydentami świszczącego oddechu (stridor), chrypką, dysfonią, nawracającymi infekcjami dolnych dróg oddechowych, krztuszeniem i aspiracją do dróg oddechowych;
 • leczenie wad wrodzonych i nabytych krtani, w tym: wiotkości krtani i tchawicy, jedno- i obustronnych porażeń fałdów głosowych, rozszczepów krtaniowo-tchawiczych, przetok tchawiczo-przełykowych, pointubacyjnych zwężeń krtani i tchawicy, brodawczaków, naczyniaków krtani, torbieli fałdów głosowych, a także innych łagodnych i złośliwych nowotworów krtani oraz wrodzonych i nabytych zwężeń dróg oddechowych;
 • diagnostyka zaburzeń połykania – FEES: fiberoskopowa ocena połykania (ocena anatomii i fizjologii połykania, skuteczności ochrony dróg oddechowych w czasie połykania, rekomendacja optymalnej drogi podania pożywienia).

Leczenie operacyjne zatok przynosowych:

 • pediatryczny ośrodek wykonujący czynnościową chirurgię endoskopową zatok (FESS), w latach 1991-2020 wykonaliśmy ponad 1000 takich zabiegów, a obecnie przeprowadzamy ich kilkadziesiąt rocznie.

Leczenie chirurgiczne niewydolności podniebienno-gardłowej:

 • jesteśmy jednym z niewielu Oddziałów w kraju zajmujących się diagnostyką i leczeniem operacyjnym niewydolności podniebienno-gardłowej;
 • diagnostyka przeprowadzana jest przez interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz logopedzi.

Pozostałe:

 • diagnostyka i leczenie operacyjne chorób gardła oraz wad wrodzonych głowy i szyi;
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń głosu, mowy oraz problemów alergologicznych w schorzeniach laryngologicznych.

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Laryngologiczna:

 • diagnostyka i leczenie chorób gardła, uszu, nosa i krtani oraz nowotworów głowy i szyi u dzieci;
 • diagnostyka i leczenie patologii uszu, opieka pooperacyjna.

Poradnia Audiologiczna:

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu; zaburzeń równowagi, zawrotów głowy, kwalifikacja do aparatów/implantów słuchowych u dzieci.

Poradnia Foniatryczna:

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy: nieprawidłowa artykulacja, nieprawidłowe wymawianie głosek, nieprawidłowa płynność mowy (jąkanie, mowa nosowa);
 • diagnostyka i leczenie opóźnionego rozwoju mowy;
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych (np. chrypki); badania laryngowideostroboskopowe, umożliwiające dokładną ocenę czynności krtani.

Poradnia Alergologiczna:

 • diagnostyka i leczenie chorób alergicznych górnych dróg oddechowych: nawracającego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok, polipów nosa, nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu o niejasnym pochodzeniu, wysiękowego zapalenia uszu.

> Rejestracja i terminy przyjęć

 

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia/laboratorium kości skroniowych:

 • laboratorium wyposażone w mikroskop, narzędzia otologiczne, oraz wiertarkę otologiczną, przeznaczoną do szkolenia chirurgicznego dla rezydentów z zakresu chirurgii ucha.

Pracownia Zaburzeń Równowagi:

 • badanie narządu równowagi – badanie audiologiczne, wideonystagmografia (VNG), elektronystagmografia (ENG), posturografia, próby obrotowe, potencjały przedsionkowe (VEMP).

Pracownia Audiometrii:

 • badania słuchu i ocena stopnia niedosłuchu: otoemisja akustyczna; badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu (BERA); badania behawioralne; badania audiometryczne; tympanometria.

> Rejestracja, cenniki badań

MISJA I JAKOŚĆ

Naszą misją jest zapewnianie kompleksowego leczenia na jak najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanej kadry, która stanowi interdyscyplinarny zespół, który wspólnie rozwiązuje najtrudniejsze medyczne problemy; szkoleniom, które pozwalają na podnoszenie kwalifikacji i opanowywaniu nowych technik leczenia i nowoczesnemu sprzętowi, dzięki któremu możemy wykonywać często pionierskie w skali kraju zabiegi.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA ROK 2022 w kategorii Ochrona Zdrowia dla dr. hab. n. med. Józefa Mierzwińskiego, prof. UMK oraz dr. n. med. Dariusza Paczkowskiego za osiągnięcia w interdyscyplinarnym leczeniu chirurgicznym guzów głowy i szyi u dzieci
 • NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA ROK 2011 w kategorii Zdrowie dla dr. n. med. Józefa Mierzwińskiego i Oddziału Otolaryngologii za realizację kujawsko-pomorskiego programu leczenia całkowitej głuchoty u dzieci

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, prof. UMK
Ordynator Oddziału
otolaryngolog
specjalista otorynolaryngologii dziecięcej

lek. Jan Olijewski
Zastępca Ordynatora Oddziału
otolaryngolog
specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
pediatra

dr n. med. Jolanta Michalak-Tlappa
konsultant wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej dla województwa kujawsko-pomorskiego
otolaryngolog
specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
specjalista alergologii

dr n. med. Maria Drela
specjalista otorynolaryngologii
specjalista audiologii i foniatrii

dr n. med. Maciej Müller
specjalista otorynolaryngologii
specjalista laryngologii dziecięcej

dr n. med. Adam Piziewicz
otolaryngolog
specjalista otorynolaryngologii dziecięcej

lek. Jolanta Włoch-Müller
otolaryngolog
specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
pediatra

lek. Barbara Jarzemska
otolaryngolog
specjalista foniatrii

dr n. med. Dariusz Kordys
specjalista otorynolaryngologii
specjalista audiologii i foniatrii

lek. Jerzy Bruś
specjalista otorynolaryngologii
specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
w trakcie specjalizacji z audiologii i foniatrii

lek. Piotr Łaz
otolaryngolog
specjalista otorynolaryngologii dziecięcej

lek. Artur Lewandowski
specjalista otorynolaryngologii
specjalista otorynolaryngologii dziecięcej

lek. dent. Grzegorz Szpyt
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

lek. Krystian Tywoniuk – otorynolaryngologia

lek. Karolina Haber – audiologia i foniatria

lek. Justyna Kosowska – otorynolaryngologia dziecięca

lek. Maja Solarz – otorynolaryngologia dziecięca

dr n. med. Justyna Tyra – otorynolaryngologia dziecięca

lek. Piotr Biały – otorynolaryngologia

lek. Iwona Wrukowska- Niemczewska – audiologia i foniatria

lek. Paweł Listopadzki – audiologia i foniatria

PERSONEL PIELĘGNIARSKI

mgr piel. Paulina Goślinowska-Sieńko
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. dypl. Arleta Boczkowska

mgr piel. Marta Bielewicz

mgr piel. Monika Drogowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

lic. piel. mgr Inż. Joanna Graduszewska
technik badań audiologicznych

mgr piel. Agnieszka Gołębiewska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

piel. dypl. Rita Jędrzejczyk

mgr piel. Monika Kolibska

mgr piel. Marcelina Łukomska

mgr piel. Barbara Nowicka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr piel. Magdalena Paczyńska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

lic. piel. Monika Rogacka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
technik badań audiologicznych

mgr piel. Patrycja Szymanowska

mgr piel. Małgorzata Toś
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. dypl. Joanna Więckowska

piel. dypl. Ewa Wiśniewska

mgr piel. Karolina Weremi
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

mgr piel. Paulina Kasperska- Dębowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

mgr piel. Karolina Weremi

lic. piel Mateusz Modrzejewski

lic. piel Magdalena Chojnacka