OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej zajmuje się ustalaniem, prowadzeniem i monitorowaniem postępów kompleksowego programu terapeutycznego u dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju psychoruchowego, schorzenia neurologiczne, wady postawy, schorzenia reumatyczne, otyłość, niedowidzenie, zaburzenia równowagi i słuchu, czy powikłania po urazach i operacjach. Oferujemy szeroki zakres usług rehabilitacyjnych fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych z użyciem nowoczesnego sprzętu. Nasi pacjenci, zależnie od potrzeb, konsultowani są przez specjalistów z dziedziny neurologii, kardiologii, reumatologii, pulmonologii, hematologii, endokrynologii, okulistyki, laryngologii i dermatologii. Zapewniamy opiekę psychologa z możliwością oceny rozwoju psychicznego i psychoterapii oraz konsultacje neurologopedy z możliwością terapii logopedycznej, czy konsultacje dietetyka z możliwością indywidualnego doboru koniecznej diety.
Prowadzimy zajęcia z pedagogiki terapeutycznej lub oligofrenopedagogiki.
Kwalifikujemy indywidualnie do leczenia toksyną botulinową dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Rocznie w Ośrodku rehabilitowanych jest około 600 pacjentów. Pacjenci przyjmowani są w systemie pobytu dziennego.

REALIZOWANE PROCEDURY

Rehabilitacja:

  • ustalenie kompleksowego programu terapeutycznego i dobór metod usprawnienia w ORD;
  • monitoring postępu procesu rehabilitacyjnego i zmiana zabiegów fizjoterapeutycznych w zależności od potrzeb;
  • konsultacje i terapie logopedyczne, psychologiczne, dietetyczne,
  • dobór i zlecenie zaopatrzenia ortopedycznego.

Terapia toksyną botulinową typu A:

  • leczenie dzieci od 2 r.ż. z rozpoznaniem MPD w związku z istniejącą spastycznością.

Kompleksowa rehabilitację dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, szczególnie ze schorzeniami neurologicznymi:

  • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym; z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego; z mózgowym porażeniem dziecięcym; z przepukliną oponowo – rdzeniową; z chorobami nerwowo- mięśniowymi (dystrofie, miopatie, neuropatie czuciowo – ruchowe i inne); z wrodzonymi anomaliami układu kostno-mięśniowego; z niedowładami kończyn górnych i dolnych po udarach mózgu.

Rehabilitacja ogólnoustrojową u dzieci:

  • z wadami postawy (skoliozy, plecy okrągłe, koślawości i szpotawości kończyn dolnych); z niestabilnością mięśniowo-więzadłową kręgosłupa i stawów obwodowych; ze schorzeniami reumatycznymi; z otyłością; z nietrzymaniem moczu; po urazach i operacjach.
  • w przypadkach skoliozy idiopatycznej (niewiadomego pochodzenia) istnieje możliwość diagnostyki radiologicznej i kwalifikacja pacjenta do leczenia rehabilitacyjnego, gorsetem lub skierowanie na zabieg operacyjny.

Realizujemy szeroki zakres usług rehabilitacyjnych:

Fizykoterapia

  • elektroterapia: jontoforeza, elektrostymulacja, galwanizacja, interdyn, tonoliza, prądy Kotz’a, TENS, elektrofonoforeza, jonoforeza; magnetoterapia; ultradźwięki/fonoforeza; laseroterapia; okłady żelowe (cieplne i zimne); terapia ciepłem/zimnem z użyciem aparatu TWIN; światłolecznictwo (sollux); aquavibron; presoterapia (masaż uciskowy BOA); hydroterapia (masaż wirowy, perełkowy, leczniczy); masaż suchy leczniczy klasyczny i Schantala; masaż mechaniczny.

Kinezyterapia

  • Indywidualna praca z pacjentem; ćwiczenia specjalistyczne noworodków i niemowląt i dzieci do 18r.ż.; metoda Vojty ( z certyfikatem); metoda NDT- Bobath ( z certyfikatem); metoda PNF (leczenie skolioz i innych wad postawy); Sala Doznań Świata ( dla dzieci niedowidzących, z zaburzeniami słuchu i równowagi); elementy terapii SI; ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem Thera-Band; ćwiczenia czynne, czynno – bierne, bierne, wspomagane i prowadzone; ćwiczenia w odciążeniu i z oporem, rozluźniające, izometryczne; ćwiczenia równoważne i koordynacji ruchowej; nauka lokomocji i pionizacja; ćwiczenia na bieżni; ćwiczenia na rowerze stacjonarnym; ćwiczenia manualne z zastosowaniem przyrządów dostosowanych do wieku i potrzeb dziecka.

MISJA I JAKOŚĆ

W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy jesteśmy przekonani, że pacjenci i ich rodzice powinni wiedzieć, że szpital który wybrali spełnia najwyższe standardy i jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości. W tym celu w sposób ciągły monitorujemy i modyfikujemy obowiązujące procedury. Ze względu na wiek i specyfikę chorób, które występują u dzieci i młodzieży, są one zdecydowanie różne od stosowanych u osób dorosłych.

Naszym celem jest rozwiązywanie ważnych pediatrycznych problemów zdrowotnych. Osiągamy to kilkoma drogami wynikającymi przede wszystkim z badań naukowych. Począwszy od głębszego zrozumienia choroby nawet na poziomie komórkowym i molekularnym, które prowadzi do zastosowania nowych leków i terapii, poprzez codzienne obserwacje lekarzy i pielęgniarek poczynione w czasie spędzanym każdego dnia przy pacjencie. Takie podejście nazywamy innowacyjnym, często wymaga ono od nas rozwoju i wprowadzania całkiem nowych instrumentów lub strategicznych pomysłów. Kreatywna forma innowacyjności jest ścieżką do doskonalenia jakości w ochronie zdrowia.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr n. med. Iwona Adamczak
Kierownik Ośrodka
specjalista rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneologii

lek. Lucyna Jasudowicz
pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

FIZJOTERAPEUCI

mgr Katarzyna Sławkowska
Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów
specjalizacja 1°rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta

mgr Beata Gierlotka
specjalista fizjoterapii

mgr Anna Rafińska

mgr Karolina Stachowska

mgr Katarzyna Dembińska
fizjoterapeuta, masażysta

mgr Aleksandra Tomczyńska

mgr Barbara Browarczyk

Danuta Lobka
technik fizjoterapii

Danuta Lewandowska
technik fizjoterapii

Lucyna Sandurska
technik fizjoterapii

Małgorzata Lipińska
technik fizjoterapii

Hanna Staroń
technik masażysta

PIELĘGNIARKI

Karolina Erter-Kociuga
pielęgniarka dyplomowana

PSYCHOLOGOWIE

dr Joanna Słowińska

LOGOPEDZI

mgr Justyna Drygas
neurologopeda

mgr Halina Prelowska
neurologopeda