ZAKRES, MISJA, JAKOŚĆ

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy jest wielospecjalistycznym szpitalem pediatrycznym, świadczącym kompleksową opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Zakres działalności określa Statut Szpitala. Do podstawowych zadań placówki należą:

  • sprawowanie stacjonarnej opieki zachowawczej specjalistycznej i ogólnopediatrycznej oraz zabiegowej: chirurgicznej, neurochirurgicznej i otolaryngologicznej;
  • sprawowanie pediatrycznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, diagnostyki, rehabilitacji oraz pielęgnacji;
  • udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W ofercie szpitala znajduje się jedenaście oddziałów, dwadzieścia poradni specjalistycznych i jedenaście pracowni diagnostycznych. Rocznie przyjmowanych jest blisko 15 tysięcy pacjentów. Szpital dysponuje 220 łóżkami dla pacjentów i 86 łóżkami dla opiekunów.

Szpital zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę 600 specjalistów, w tym 158 lekarzy i 263 pielęgniarek. Przyjazna atmosfera, wzajemna życzliwość i dobra współpraca są podstawą przyjętej Polityki Jakości, dzięki czemu możliwe jest skuteczne realizowanie misji otaczania pacjentów kompleksową i troskliwą opieką.

W 2018 roku szpital został wyróżniony w corocznym Rankingu Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zajmując pierwsze miejsce wśród placówek pediatrycznych w kraju.

W 2020 roku w Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital 2020” Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Dziennika Rzeczpospolita szpital zajął pierwsze miejsce wśród krajowych szpitali pediatrycznych, drugie miejsce wśród wszystkich szpitali w województwie kujawsko-pomorskim i dziesiąte miejsce w setce najlepszych szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych.

Szpital posiada certyfikat ISO 9001:2015, którego zakres obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie stacjonarnej opieki specjalistycznej i ogólnopediatrycznej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, realizację programów lekowych i udział w badaniach klinicznych, a także profilaktykę i promocję zdrowia oraz Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia nr 2021/29, potwierdzający spełnienie przez szpital standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego w zakresie działalności zakładu leczniczego.

MODERNIZACJA

Szpital został założony w 1880 roku i przez pierwsze 60 lat funkcjonował i był rozwijany jako szpital dla pacjentów dorosłych. W latach czterdziestych XX w. został przekształcony w Miejski Szpital Dziecięcy i tę rolę wypełnia już blisko 80 lat, od 1953 roku jako Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego.

W 2010 roku decyzją samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewódzki Szpital Dziecięcy został włączony do marszałkowskiego pakietu stulecia, zakładającego modernizację najważniejszych szpitali w regionie. Ponad 200-milionowa inwestycja, obejmująca modernizację zabytkowych budynków, budowę od podstaw nowego kompleksu szpitala i wyposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny ostatecznie zakończyła się w 2018 roku.

Szpital został zaprojektowany z myślą o poszerzeniu świadczonych usług oraz poprawie komfortu pacjentów, tak by odnalazły się w nim zarówno młodsze dzieci, jak i dorastająca młodzież. Prawie 3000 metrów powierzchni dachów szpitala zajmuje 6 ogrodów – różnych tematycznie, których wyposażenie dostosowane jest do potrzeb pacjentów w zależności od ich wieku. W każdym oddziale znajduje się kuchnia, klasa szkolna i pokój wypoczynkowy dla opiekunów z kącikiem zabaw dla dzieci.

Wnętrza szpitala zostały docenione w konkursie „Wnętrze Roku Pfeiderer 2018/2019”, zdobywając wyróżnienie w kategorii „Opieka zdrowotna”.

DYNAMICZNY ROZWÓJ

Celem przeprowadzanej modernizacji szpitala było podniesienie komfortu i jakości leczenia dotychczasowych pacjentów oraz zapewnienie pacjentom pediatrycznym z regionu kujawsko-pomorskiego dostępu do kompleksowego leczenia poprzez poszerzenie zakresu wykonywanych usług i wprowadzenie do oferty nowych świadczeń.

CHIRURGIA

W listopadzie 2014 roku został otworzony Oddziału Chirurgii Dziecięcej pod kierunkiem dr. hab. n. med. Andrzeja Igora Prokurata.

Oddział posiada szerokie zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne. W ofercie znajduje się leczenie oparzeń oraz pełen profil zabiegowy (chirurgia onkologiczna, torakochirurgia, chirurgia noworodka, urologia i endoskopia urologiczna, neurochirurgia z neuroendoskopią, chirurgia endokrynologiczna, wideochirurgia, chirurgia rekonstrukcyjna, endoskopia przewodu pokarmowego).

Wśród wykonywanych unikatowych operacji znajdują się zabiegi etapowych oszczędzających resekcji oraz radykalne zabiegi profilaktyczne, polegające na usunięciu narządów u pacjentów z nowotworami dziedzicznymi. W Polsce takim leczeniem zajmują się nieliczne pediatryczne ośrodki kliniczne.

Od maja 2022 roku oddziałem kieruje dr n. med. Agnieszka Szykanowska. Oddział poszerzył profil oferowanych procedur medycznych o zabiegi z zakresu urologii dziecięcej.

NEUROCHIRURGIA

W 2015 roku został utworzony Oddział Neurochirurgii Dziecięcej. Założycielem oddziału jest prof. dr hab. n. med. Marek Harat, oddziałem kieruje dr n. med. Dariusz Paczkowski.

Utworzenie oddziału znacznie poszerzyło regionalną ofertę dla pacjentów z neurologicznymi schorzeniami, szczególnie dla dzieci poniżej drugiego roku życia, zapewniając leczenie dotąd niedostępne w regionie.

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej obejmuje kompleksową, komplementarną i ciągłą opieką medyczną m. in. dzieci chorujące na padaczkę lekooporną, w wybranych przypadkach oferując także zabiegi wszczepienia stymulatora nerwu błędnego. Od 2015 roku przeprowadzono w szpitalu 10 takich operacji, a także 19 operacji u dzieci z nowotworami złośliwymi ośrodkowego układu nerwowego oraz 136 operacji u dzieci z zaburzeniami ruchu w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, dystonii, zespołu Tourette’a i innych chorób neurodegeneracyjnych, a także m. in. wad rozwojowych i chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego.

Oddział jest jedynym ośrodkiem neurochirurgii dziecięcej w Polsce zajmującym się inwazyjnym leczeniem zaburzeń ruchu u dzieci przy zastosowaniu metod stereotaksji, przeprowadzając zabiegi ablacyjne i głęboką stymulację mózgu.

ONKOLOGIA

Od 2015 roku w ofercie szpitala znajduje się Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Dziecięcej pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Kurylaka. Jest to powrót do korzeni, ponieważ pacjenci onkologiczni byli leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym już w latach siedemdziesiątych. W oddziale pracują specjaliści z długoletnim doświadczeniem klinicznym, realizujący pełen zakres procedur diagnostyczno-terapeutycznych z dziedziny pediatrii, onkologii i hematologii oraz reumatologii.

Oddział oferuje wszechstronną i kompleksową diagnostykę i terapię dzieci z ostrymi i przewlekłymi chorobami wieku dziecięcego, nienowotworowymi i nowotworowymi chorobami krwi, nowotworami narządowymi oraz układowymi schorzeniami tkanki łącznej.

OTOLARYNGOLOGIA

Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej powstał w 1948 roku, od 2010 roku kieruje nim dr hab. n. med. Józef Mierzwiński. Oddział znany jest ze specjalistycznego i wysoce skutecznego leczenia niedosłuchu u dzieci i licznie przeprowadzonych zabiegów wszczepiania implantów ślimakowych i pniowych. Jest to pierwszy i jedyny ośrodek w Polsce przygotowany do założenia implantu pniowego u pacjentów pediatrycznych od 1 do 2 roku życia. To również najlepiej wyposażony dziecięcy oddział laryngologiczny, posiadający najwyższej jakości sprzęt chirurgiczny, mikroskop operacyjny z funkcją 3D, endoskopy 3D, najnowszą neuronawigację chirurgiczną, cyfrowe FULL HD tory wizyjne, systemy do polimodalnego monitoringu nerwów czaszkowych czy wysokoobrotowe wiertarki do chirurgii podstawy czaszki.

Dzięki poszerzeniu oferty szpitala i współpracy interdyscyplinarnego zespołu onkologów, chirurgów, laryngologów i neurochirurgów, Wojewódzki Szpital Dziecięcy wyspecjalizował się w operacyjnym leczeniu nowotworów u dzieci i chirurgicznym leczeniu trudno dostępnych guzów głowy i szyi. Pacjent, który trafia do szpitala z podejrzeniem nowotworu otrzymuje kompleksową pomoc na każdym etapie leczenia – od szybkiej diagnozy, przez specjalistyczne konsultacje, po zabieg i wspomagające terapie.