DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz, NIP: 5542235340,  REGON: 000898946,  KRS: 0000002360, telefon 52 32 62 200, fax 52 32 62 200, e-mail sekretariat@wsd.org.pl, dąży do zapewnienia dostępności strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Strona internetowa jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1. Dostęp do treści został ułatwiony poprzez wprowadzenie skrótów klawiszowych. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Z witryny można korzystać na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych).

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich użytkowników.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania. Na stronach serwisu używane są tylko czytelne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar czcionki” w przeglądarkach internetowych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut „title” opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Staramy się by wszystkie obrazki i grafiki prezentowane na stronie zawierały opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Strona jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niewidome i słabowidzące.

 • Zmiana rozmiaru tekstu – przełącznik zmiany czcionki tekstów, odstępów między wierszami, odstępów między znakami, wielkość czcionki
 • Nawigacja za pomocą klawiatury – można poruszać się po odpowiednich sekcjach strony za pomocą skrótów klawiatury bez użycia myszki
 • Przejście do elementów menu – nawigacja jest możliwa za pomocą klawisza TAB, więc można szybko poruszać się po stronie za pomocą klawiatury
 • Tryb wysokiego kontrastu – przełączniki zmiany kontrastu zapewniają optymalną czytelność tekstu dla osób z wadami wzroku
 • Zrozumiałe linki odnośników – opis linku wyraźnie wskazuje, do jakiego miejsca kieruje opis alternatywny
 • Wyłączenie animowanych elementów – brak efektów animowanych i wyłączenie grafiki jest udogodnieniem dla osób cierpiących na padaczkę

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Witryna jest dostosowana do urządzeń mobilnych, tak więc można z łatwością przeglądać podstrony na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety czy smartfony.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczyć do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony z podświetloną ramką, a kombinacja klawiszy Shift+TAB umożliwia przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronach internetowych

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • ENTER – Zatwierdź
 • ALT + (← / →) – przełączanie stron poprzednia / następna strona
 • PgUp – przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-” – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie standardowego rozmiaru całej zawartości strony

W systemie Windows najczęściej wywołuje się je w kombinacji z klawiszem ALT, a w systemie Macintosh z klawiszem CMD. W niektórych przeglądarkach (np. w Firefox, Chrome, Edge) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy, w innych wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 • Niektóre dokumenty, linki do stron zewnętrznych opublikowane na stronie mogą być niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł.
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków jest spowodowany zautomatyzowanym sposobem wstawiania galerii zdjęć w naszych artykułach, obrazów całej galerii, które posiadają taki sam tekst alternatywny, generowany poprzez użycie systemu zarządzania treścią.
 • Zamieszczane przez nas filmy multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Zamieszczone przez nas na stronie publikacje w formacie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najwyższy standard wymagań dostępności, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Jeśli jesteś zadowolony z korzystania z serwisu albo jeśli zdarzył się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym. Możesz skorzystać z dwóch sposobów kontaktu – e-mail: sekretariat@wsd.org.pl,  telefon: 52 32 62 200.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-02
Data publikacji strony internetowej: 2021-07-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:
PW „Biuromax-Balcer” Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 103, 85-027 Bydgoszcz, NIP: 9670983305

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością

Nieodpłatne parkowanie jest możliwe w wyznaczonych miejscach, znajdujących się bezpośrednio przy terenie szpitala, wzdłuż ul Jastrzębiej.

Wjazd na parking na terenie szpitala znajduje się przy ulicy Jastrzębiej, obok budynku A. Wyznaczone na terenie szpitala miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy budynku A. Na terenie szpitala obowiązuje Regulamin ruchu i postoju pojazdów. Postój na terenie szpitala jest odpłatny. Pierwsze 30 minut parkowania pozwala na opuszczenie parkingu bez konieczności wnoszenia opłaty. Po przekroczeniu tego czasu, opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę, licząc od momentu wjazdu na parking. Wyjazd z parkingu znajduje się pomiędzy budynkami B1 i C.

Opis dostępności wejścia do budynku i przestrzeni komunikacyjnych

Wejścia do budynków szpitala są oznakowane:

Budynek A – poradnie specjalistyczne, punkt pobrań badań laboratoryjnych, gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;

Budynek B1 (budynek główny) – izba przyjęć, oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne;

Budynek B2 – Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Rehabilitacja Ambulatoryjna,

Budynek C – poradnie specjalistyczne, administracja szpitala.

Przed budynkiem głównym (B1) znajduje się pochylnia oraz winda. Szerokie, automatyczne drzwi wejściowe umożliwiają swobodny wjazd osobom, korzystającym z wózków inwalidzkich. W budynku B1 na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz winda, która umożliwia dostanie się na piętra, na których znajdują się oddziały szpitalne. Na poziomie -1 znajduje się łącznik z budynkiem B2. W budynku B2 na piętrze 1 znajdują się łączniki z budynkiem B1 oraz A. W budynku A łącznik z budynkiem B2 znajduje się na piętrze 1. We wszystkich budynkach dostępne są windy.

Pobierz plan szpitala >

Zakres dostępności architektonicznej:

Szpital zapewnia dostępność architektoniczną osobom ze szczególnymi potrzebami w następujących zakresach:

 • wsparcie pracownika szpitala dla wszystkich pacjentów, w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

 • dla osób głuchoniemych dostępność pracownika ze znajomością języka migowego,

 • dla osób niewidomych lub niedowidzących, możliwość wejścia na teren szpitala z osobą asystującą lub psem przewodnikiem,

 • dla osób z niepełnosprawnością ruchową szpital zapewnia przestrzeń komunikacyjną wolną od barier architektonicznych, pomieszczenia dostosowane i wyposażone w sprzęt pomocniczy,

 • informacje wizualne związane z lokalizacją komórek organizacyjnych znajdują się na terenie zewnętrznym szpitala oraz na każdym piętrze przestrzeni komunikacyjnych,

 • informacje głosowe oraz dotykowe udostępniane są przed wejściem i w kabinie dźwigu osobowego.