ODDZIAŁ PEDIATRII, ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII

Oddział prowadzi działalność profilaktyczną, diagnostyczną i leczniczą dla dzieci i młodzieży w wieku 0 – 18 lat, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu endokrynnego, w systemie pobytu całodobowego. Zajmujemy się kompleksową diagnostyką i leczeniem ostrych i przewlekłych chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Obejmujemy kompleksową opieką dzieci z cukrzycą, zapewniając diagnostykę, leczenie (w tym terapię pompami insulinowymi), edukację diabetologiczną; wsparcie psychologiczne dziecka i jego rodziny. Zajmujemy się promocją zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i ich środowisk rodzinnych, szkolnych związanych z narastaniem plagi zaburzeń odżywiania – otyłości.
Bierzemy udział w edukacji pracowników placówek opiekuńczo-szkolnych w zakresie postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Zdrowia. Współpracujemy ze specjalistami z pozostałych jednostek Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, także z jednostkami specjalistycznymi w kraju. Hospitalizujemy rocznie około 1800 dzieci. W poradniach specjalistycznych udzielamy rocznie ponad 7500 porad: w endokrynologicznej około 6000, diabetologicznej – 1548.

REALIZOWANE PROCEDURY

Endokrynologia:

 • diagnostyka i leczenie chorób wynikających z zaburzeń okolicy podwzgórzowo-przysadkowej; chorób tarczycy; zaburzeń rozwoju płciowego; wrodzonego przerostu kory nadnerczy; chorób osi nadnerczowej; zaburzeń w odżywianiu; gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Diabetologia:

 • kompleksowa opieka nad dzieckiem z cukrzycą: diagnostyka leczenie (w tym terapia pompami insulinowymi); edukacja diabetologiczna; wsparcie psychologiczne dziecka i jego rodziny; współpraca z pedagogami szkolnymi.
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
 • diagnostyka i leczenie schorzeń o podłożu odpornościowym, towarzyszących cukrzycy typu 1 (choroby tarczycy, celiakia, schorzenia kory nadnerczy)
 • systemy monitorowania glikemii (CGMS)

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Diabetologiczna

 • specjalistyczna diagnostyka, terapia i monitorowanie cukrzycy i towarzyszących schorzeń

Poradnia Endokrynologiczna

 • specjalistyczna diagnostyka i leczenie chorób wynikających z zaburzeń funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego.

> Rejestracja i terminy przyjęć

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Antropometryczna

 • badania pozwalające ocenić rozwój biologiczny dziecka
 • antropometria właściwa, tzn. pomiary głowy (cefalometria) oraz pomiary ciała (somatometrią).
 • ocena długości głowy z szyją; tułowia i kończyn; obwodu, szerokości i długość głowy; szerokości górnotwarzowej i dolnotwarzowej; obwodu, wymiaru poprzecznego i strzałkowego klatki piersiowej; szerokości bioder, barków, obwodu kończyn, oraz grubości fałdów skórno- tłuszczowych.
 • Szczegółowe pomiary pozwalają ustalić odstępstwa od normy i wykryć ewentualne dysproporcje poszczególnych części ciała. Jeśli jest to konieczne zalecamy dalszą terapię w poradni specjalistycznej.

> Rejestracja, cenniki badań

PROGRAMY LEKOWE I BADANIA KLINICZNE

Programy lekowe

 • leczenie hormonem wzrostu: somatotropinowa niedoczynność przysadki, zespół Turnera, zespół Prader-Willy, SGA/IUGR
 • przedwczesne dojrzewanie płciowe prawdziwe

Badania kliniczne

 • międzynarodowe badanie EP00-401/402: SGA/IUGR: od 2007 – obecnie

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym celem jest nie tylko skuteczna terapia trafiających do nas pacjentów, ale także promocja zachowań prozdrowotnych wśród dzieci, ich środowisk rodzinnych i szkolnych w obliczu narastających problemów, takich jak zaburzenia odżywiania, przede wszystkim otyłość, które często prowadzą do zaburzeń metabolicznych i cukrzycy. Nasi specjaliści biorą udział w edukacji pacjentów, rodziców i pracowników placówek opiekuńczo – szkolnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia i postępowania z dzieckiem już chorym na cukrzycę. Profilaktyka i edukacja to ważna część skutecznej, kompleksowej terapii, którą w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym staramy się zapewnić.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr n. med. Maria Żbikowska-Bojko
Kierownik Oddziału
specjalista pediatra, endokrynolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy

dr n. med. Katarzyna Robak-Kontna
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista pediatra, diabetolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy

lek. Joanna Wyrębska-Ruge
specjalista pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy

dr n. med. Aleksandra Nowak-Oczkowska
specjalista pediatra, diabetolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy

lek. Dariusz Jasiński
specjalista pediatra, endokrynolog

lek. Sylwia Świerczyńska
specjalista pediatra

lek. Dorota Gębska
specjalista pediatra

lek. Katarzyna Szafarska
specjalista pediatra

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

lek. Anna Koblańska-Bąk

lek. Ewa Tułodziecka

lek. Lidia Kadow

lek. Agata Fiedurek

PIELĘGNIARKI

mgr piel. Deonizja Rosińska
Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
edukator w cukrzycy

mgr piel. Gabriela Pawlak
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
edukator w cukrzycy

lic. piel. Justyna Stawicka
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
edukator w cukrzycy

lic. piel. Ewa Hejankowska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
edukator w cukrzycy

mgr piel. Agnieszka Krzyżek
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Anna Król
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

mgr piel. Anna Duszyńska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Aleksandra Leszczyńska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Anna Paliwoda
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Zuzanna Posieczek-Jędrzejak
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Agnieszka Sadłowska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Patrycja Zdrojewska
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
edukator w cukrzycy

mgr piel. Daria Świerżewska
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Marta Roman
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Joanna Żelazek
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Marta Kościukiewicz

mgr piel. Julia Kmieć

mgr piel. Emilia Śliwiak

lic. piel. Aleksandra Grubalska