ODDZIAŁ NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Oddział Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy prowadzi szeroką diagnostykę i terapię ostrych i przewlekłych chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży do 18 roku życia w oparciu o najnowsze metody diagnostyczne i lecznicze. We współpracy z psychologiem i logopedą określamy aktualny poziom rozwoju dzieci, diagnozujemy przyczyny zaburzeń, proponujemy odpowiednie leczenie. Obejmujemy specjalistyczną opieką pacjentów z padaczką lekooporną – współpracujemy z dietetykami (dieta ketogenna), psychologami i fizjoterapeutami, oferując kompleksowe terapie. Dzięki współpracy z Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego istnieje możliwość leczenia zmian organicznych OUN, wodogłowia, leczenia chirurgicznego padaczki lekoopornej lub objawowej. W ramach tej współpracy dokonaliśmy pionierskiego badania implantacji i długoterminowej rejestracji badania EEG z elektrod głębinowych umieszczonych wewnątrzczaszkowo celem lokalizacji ogniska padaczkorodnego. Rocznie hospitalizujemy ponad 1600 pacjentów.

REALIZOWANE PROCEDURY

Neurologia:

  • szeroki zakres procedur diagnostyczno – terapeutycznych obejmujący różne schorzenia układu nerwowego w tym: padaczki, zwłaszcza lekooporne; niepadaczkowe stany napadowe; bóle głowy; fakomatozy; choroby demielinizacyjne (w tym SM); choroby infekcyjnych układu nerwowego (w tym neuroborelioza); mózgowe porażenie dziecięce; zaburzenia neurorozwojowe, w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu; choroby nerwowo – mięśniowe; choroby neurometaboliczne; encefalopatie postępujące; choroby naczyniowe (udary); wady wrodzone; guzy mózgu (diagnostyka); choroby neurodegeneracyjne
  • w ramach współpracy z Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego konsultacje i leczenie zmian organicznych OUN, pacjentów z wodogłowiem, pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu padaczki lekoopornej lub objawowej.

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Neurologiczna

  • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie schorzeń układu nerwowego.
  • współpraca z logopedami, dietetykami, psychologami i fizjoterapetami – diagnostyka i terapia zaburzeń rozwojowych u dzieci.

> Rejestracja i terminy przyjęć

 

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

  • badania czynności bioelektrycznej mózgu w czuwaniu i we śnie w trybie ambulatoryjnym (EEG) w diagnostyce padaczek; zaburzeń snu; bólów głowy; powikłań po urazach; zaburzeniach pracy narządów zmysłów.
  • badania czynności bioelektrycznej mięśni z użyciem elektrod igłowych (EMG) w chorobach mięśni, uszkodzeniach neurogennych mięśni, uszkodzeniach rogów przednich rdzenia kręgowego, polineuropatii, pourazowych uszkodzeń nerwów, zespołów cieśni.

> Rejestracja, cenniki badań

PROGRAMY LEKOWE I BADANIA KLINICZNE

Programy lekowe

  • program terapeutyczny leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Jest to choroba uwarunkowaną genetycznie, charakteryzującą się utratą neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym. W efekcie dochodzi do ciężkiego, postępującego zaniku i osłabienia mięśni, co w zależności od n\postaci choroby objawia się osłabieniem siły mięśniowej, niedowładem ruchowym, porażeniem i trudnościami z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych, takich jak oddychanie i połykanie. Nusinersen to pierwszy lek zarejestrowany do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni, który istotnie zmniejsza śmiertelność, daje chorym i ich bliskim nadzieję na poprawę jakości życia i jego wydłużenie

MISJA I JAKOŚĆ

Chcemy, by każdy pacjent, który do nas trafia otrzymał możliwie najlepszą, wysokospecjalistyczną i kompleksową pomoc. W tym celu zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także współpracujemy ze specjalistami innych dziedzin. Dzięki temu mamy możliwość proponowania pacjentom kompleksowych terapii, obejmujących pomoc neurologów, psychologów, dietetyków, rehabilitantów, czy również neurochirurgów, jeśli mamy do czynienia ze schorzeniami kwalifikowanymi do interwencji neurochirurgicznej. Korzystamy z wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu, zarówno własnej Pracowni, jak i innych, znajdujących się w ofercie Szpitala (przede wszystkim USG, TK, MRI, PET/CT). Regularnie organizujemy szkolenia dla lekarzy i opiekunów dzieci na temat padaczki lekoopornej i diety ketogennej jako jednej z metod leczenia.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr n. med. Lucyna Muller
Kierownik Oddziału
specjalista pediatra
specjalista neurolog dziecięcy
certyfikat interpretacji badań EEG u dzieci

dr n. med. Anna Masztalerz
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista pediatra
specjalista neurolog dziecięcy

lek. Katarzyna Borucka
specjalista pediatra
specjalista neurolog dziecięcy
certyfikat EEG

lek. Anna Czerebiej
specjalista pediatra
specjalista neurolog dziecięcy
certyfikat EEG

lek. Jacek Kordalski
pediatra
specjalista neurolog dziecięcy
licencja EEG
certyfikat EMG

lek. Małgorzata Rzepińska
specjalista pediatra
specjalista neurolog dziecięcy

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI W NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

lek. Katarzyna Deląg
specjalista pediatra
w trakcie specjalizacji w neurologii dziecięcej

lek. Mariusz Jarosz
specjalista pediatra
w trakcie specjalizacji w neurologii dziecięcej

lek. Justyna Kurowska
specjalista pediatra
w trakcie specjalizacji w neurologii dziecięcej

lek. Magdalena Łukasik
specjalista pediatra
w trakcie specjalizacji w neurologii dziecięcej

lek. Anna Rogowska-Janusz
rezydent

PIELĘGNIARKI

mgr piel. Maria Wilczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Elżbieta Strzyżewska
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Barbara Futyma
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
ukończony kurs techniki badań EEG

mgr piel. Ewa Laskowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Katarzyna Malicka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Alicja Bojarowicz-Raszka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Joanna Dworecka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

mgr piel. Julia Markowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Anna Ostrowska
ukończony kurs techniki badań EEG
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

mgr piel. Natalia Matuszewska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Ewa Zukierska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Daria Markiewicz
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

lic. piel. Justyna Kamińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

lic. piel. Magdalena Białecka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. Iwona Stróżyńska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. Ewa Olszak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Angelika Wachowiak

mgr piel. Justyna Sępka

mgr piel. Kinga Frątczak

mgr piel. Monika Lewandowska

piel. Bożena Bielicka