SPECJALIZACJE

Specjalizacja Jednostka
Alergologia
Anestezjologia i Intensywna Terapia
Audiologia i Foniatria
Chirurgia Dziecięca
Dermatologia
Diabetologia
Diagnostyka Laboratoryjna
Endokrynologia
Gastroenterologia
Ginekologia
Hematologia i Onkologia
Kardiologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Okulistyka
  • Konsultacje specjalistyczne w oddziałach szpitala
Otolaryngologia
Pediatria Metaboliczna
Pneumonologia
Radiologia i Diagnostyka Obrazowa
Rehabilitacja Medyczna
Reumatologia
Ortopedia Urazowa – wybrane procedury
Urologia