ODDZIAŁ PEDIATRII I KARDIOLOGII

Oddział Pediatrii i Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy powstał w 2001 roku. Jest jedynym ośrodkiem posiadającym akredytację do szkolenia w zakresie kardiologii dziecięcej dla pediatrów i kardiologów dorosłych. Obecnie Oddział jest przodującym ośrodkiem kardiologii dziecięcej w województwie kujawsko-pomorskim.
Swoją opieką obejmuje dzieci od urodzenia do ukończenia 18 roku życia z problemami kardiologicznymi i ogólnopediatrycznymi. Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 1500 dzieci, w tym pacjenci z problemami kardiologicznymi stanowią średnio 70%. W Poradni Kardiologicznej rocznie udziela się ponad 9 tys. porad.

REALIZOWANE PROCEDURY

Pediatria:

  • we współpracy z innymi jednostkami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego wykonujemy pełen zakres diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej, obrazowej, niezbędnej do diagnostyki i leczenia pacjenta pediatrycznego.

Kariologia:

  • diagnostyka: szmerów nad sercem, omdleń, bólów w klatce piersiowej i kołatań serca
  • rozpoznanie i leczenie: wad serca i naczyń, zapalenia i niewydolności serca; zaburzeń rytmu i przewodzenia; zmian w układzie krążenia towarzyszących innym jednostkom chorobowym; nadciśnienia tętniczego (opieka hipertensjologa)
  • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego (opieka hipertensjologa)
  • na podstawie nieinwazyjnych badań układu krążenia wstępna kwalifikacja wad serca do operacji zaburzeń rytmu serca do zabiegów ablacji (niszczenia ognisk arytmii prądem), co skraca czas oczekiwania na planową diagnostykę i leczenie w ośrodkach kardiochirurgicznych i kardiologicznych
  • kardiologiczna opieka nad dziećmi z naczyniakami, zakwalifikowanymi przez chirurga, laryngologa, dermatologa do leczenia Propranololem

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Kardiologiczna

  • diagnostyka i leczenie wad serca i innych patologii układu krążenia

> Rejestracja i terminy przyjęć

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia

  • badania: ekg, holter ekg, holter PR, echo serca, usg doppler naczyń, próba wysiłkowa, rtg klatki piersiowej

> Rejestracja, cenniki badań

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym priorytetem jest utrzymanie wysokiej jakości usług medycznych w kardiologii dziecięcej poprzez ustawiczne dokształcanie się, diagnostykę i lecznienie na najwyższym poziomie, udoskonalanie i modernizację sprzętu medycznego, a także doskonałą współpracę ze specjalistami innych dziedzin Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, co pozwala na kompleksowe, zindywidualizowane podejście do każdego pacjenta.

Współpracujemy z ośrodkami z całej Polski, dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego, które wymagają interwencji kardiochirurgicznej najczęściej operowane są w IP-CZD w Warszawie, Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, Szpitalu Klinicznym w Poznaniu i Szpitalu Uniwersyteckim w Warszawie.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr n. med. Iwona Bolewicz-Planutis
Ordynator Oddziału
specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej

lek. Anna Kojro-Wojcieszonek
Zastępca Ordynatora
specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej

lek. Michał Kołodziejczak
specjalista pediatrii

lek. Agata Peikow
specjalista pediatrii

lek. Agata lek. Agata Peikow
specjalista pediatrii

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

lek. Barbara Szyderska

lek. Dominika Cegielska-Pawlak

lek. Iga Rupniak

lek. Jędrzej Skrajda

lek. Adrianna Raszka

lek. Paulina Baniukiewicz

PIELĘGNIARKI

mgr piel. Violetta Wadowska
Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

lic. piel. Barbara Wojewódzka
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

lic. piel. Anna Floryszak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

lic. piel. Paulina Miśkiewicz
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

piel. Agata Wieczorek
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

piel. Ewa Makowiecka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

piel. Justyna Czerwińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

mgr piel. Natalia Giża
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Malwina Kępa

piel. Ewa Sobiechowska

piel. Iwona Dolata

mgr piel. Paulina Żak

lic. piel. Kamila Bołdowska

lic. piel. Monika Bruzda

lic. piel. Aleksandra Popławska

mgr piel. Martyna Spychalska

lic. piel. Oliwia Przybylak

OPIEKUNOWIE MEDYCZNI

Małgorzata Wojciechowska

Dorota Zenelt-Poskrop