REJESTRACJA

Tryb/Rodzaj leczenia Jednostka/Lokalizacja Zasady udzielania świadczeń Kontakt/Rejestracja
Świadczenia w trybie pilnym w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia

Pogotowie Ratunkowe – numery alarmowe jednakowe dla całej Polski, niezależnie od miejsca zdarzenia

 • Całodobowo w sytuacji zagrożenia życia lub nagłego zdarzenia, którego skutkiem może być poważne uszkodzenie organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.
 •  Zespół Ratownictwa Medycznego może udzielić pomocy na miejscu zdarzenia oraz przetransportować pacjenta do odpowiedniej placówki.

999 – numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego

112 – numer alarmowy wszystkich służb ratunkowych w Polsce

  Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) w województwie kujawsko-pomorskim
 • Całodobowo w sytuacji zagrożenia życia lub nagłego zdarzenia, którego skutkiem może być poważne uszkodzenie organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.
 •  Świadczenia obejmują wstępną diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych pacjenta, który znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Kontakt bezpośrednio z wybranym podmiotem
 

Szpitalne Izby Przyjęć w województwie kujawsko-pomorskim

Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, wejście główne

 • Całodobowa ambulatoryjna pomoc doraźna udzielana w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • W razie konieczności pacjent jest w izbie zabezpieczany medycznie i kierowany do dalszej diagnostyki i leczenia.

Kontakt bezpośrednio z wybranym podmiotem

Izba Przyjęć Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy: 52 32 62 100

Pogorszenie stanu zdrowia niezagrażające życiu

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ):

Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie kujawsko pomorskim

 • Świadczenia medyczne udzielane w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie), lub w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Świadczenia udzielane są przez wybranego wcześniej świadczeniodawcę zgodnie ze złożoną deklaracją wyboru lub w sytuacji nagłego zachorowania w dowolnym podmiocie POZ.
 • Świadczenia obejmują: leczenie i profilaktykę chorób, badania diagnostyczne, szczepienia ochronne, wystawianie recept, zwolnień, skierowań, opiekę pielęgniarki i położnej.
 • Adnotacja „pilne” na skierowaniu pacjentów ze wskazaniami medycznymi do szybszej diagnostyki/leczenia specjalistycznego – odrębna kolejka oczekujących.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy

Kontakt bezpośrednio z wybranym podmiotem

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:

Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim

Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”: – dzieci i młodzież – ul. Chodkiewicza 44, Budynek A, poziom 0 – dorośli – ul. Królowej Jadwigi 16

 • Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 18.00, a 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 • Brak rejonizacji – świadczenia dostępne w dowolnym podmiocie bez względu na miejsce zamieszkania.

Kontakt bezpośrednio z wybranym podmiotem

Fundacja “Zdrowie dla Ciebie”: 669 449 207

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – usługa świadczona telefonicznie

 • Pomoc medyczna w godzinach wieczornych i nocnych, w weekendy i święta.
 • Możliwe wystawienie e-recepty, e- zwolnienia, e-skierowania.

800 137 200

Formularz online

Leczenie specjalistyczne

Specjalizacje

Poradnie Specjalistyczne

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44 – sprawdź lokalizacje poradni

 • Leczenie specjalistyczne realizowane w trybie ambulatoryjnym (AOS) w oparciu o
  wskazania medyczne.
 • Rejestrując pacjenta po raz pierwszy należy posiadać kod skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalistę udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ (kiedy skierowanie nie jest wymagane – sprawdź). Potrzebny będzie także nr PESEL pacjenta i opiekuna.
 • Terminy kolejnych konsultacji ustalane są przez lekarza poradni – pacjent zobowiązany jest przybyć na umówioną godzinę.
 •  Podczas wizyty należy mieć przy sobie dowód osobisty opiekuna, PESEL i< książeczkę zdrowia dziecka, kserokopię dokumentacji medycznej.
Rejestracja
 

Pracownie Diagnostyczne

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44 – sprawdź lokalizacje pracowni

 • Badania diagnostyczne realizowane w trybie ambulatoryjnym (AOS) w oparciu o wskazania medyczne.
 • Badania bezpłatne dla pacjentów posiadających skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 •  Wcześniejsza rejestracja na badania – pacjent zobowiązany jest przybyć na umówioną godzinę.
 • Informacje o dostępnych badaniach i przygotowaniu pacjenta do badań dostępne są na stronach pracowni.
Rejestracja
 

Leczenie szpitalne – hospitalizacje/zabiegi planowe Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, Budynek B1, wejście główne

 • Leczenie specjalistyczne w oparciu o wskazania medyczne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy cel leczenia nie może zostać osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
 • Po przesłaniu skierowania do Oddziału Szpitala i uzgodnieniu terminu hospitalizacji/zabiegu – pacjent zobowiązany jest przybyć w ustalonym terminie.
 •  Przyjęcie do szpitala i pobyt – dowiedz się więcej.
Sekretariat Oddziału
Leczenie uzdrowiskowe

Uzdrowiska w Polsce

 • Świadczenia lecznicze i rehabilitacyjne stanowiące kontynuację leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego osób przewlekle chorych.
 • W oparciu o wskazania medyczne, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego lub ZUS.
Kontakt bezpośrednio z wybranym podmiotem
Opieka paliatywno- hospicyjna

Hospicja stacjonarne w województwie kujawsko-pomorskim

Hospicja domowe dla dzieci w województwie kujawsko-pomorskim

 • Opieka paliatywna i terapeutyczna nad pacjentami przewlekle chorymi po zakończeniu leczenia szpitalnego.
 • W oparciu o wskazania medyczne, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego.
Kontakt bezpośrednio z wybranym podmiotem

POWIĄZANE TEMATY