PRACOWNIA ENDOSKOPII

W Pracowni Endoskopii prowadzona jest wszechstronna diagnostyka schorzeń przewodu pokarmowego. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do badań endoskopowych oraz czynnościowych. Zapewniamy zgodną z aktualnym stanem wiedzy i nauki diagnostykę i leczenie. Wszystkie zabiegi endoskopowe w trosce o komfort naszych pacjentów wykonujemy w asyście anestezjologicznej.

Procedury w zakresie badań endoskopowych:

  • badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • pobranie wycinków na badania hispatologiczne,
  • test urazowy,
  • zabiegi terapeutyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • usuwanie ciał obcych,
  • zakładanie i wymiana Przezskórnej Endoskopowej Gastronomii (PEG)

Procedury w zakresie badań czynnościowych:

  • badania górnego odcinka przewodu pokarmowego: manometria przepływowa przełyku, manometria wysokiej rozdzielczości (HRM) przełyku, pH-metria, pH-impedancja;
  • badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego: manometria przepływowa odbytu, manometria wysokiej rozdzielczości (HRM) odbytu, biofeedback odbytu

W ramach Pracowni działa Gabinet Konsultacyjny, w którym prowadzimy specjalistyczną ambulatoryjną diagnostykę i terapię chorób układu pokarmowego u dzieci i młodzieży.

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie optymalnej jakości i bezpieczeństwa badań/zabiegów przewodu pokarmowego z uwzględnieniem profesjonalnej opieki nad pacjentem oraz właściwego postępowania ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Monitorujemy i modyfikujemy w sposób ciągły obowiązujące procedury. Korzystamy z nowoczesnego oraz jednorazowego sprzętu. Szukając nowych rozwiązań terapeutycznych nieustannie się kształcimy, m.in. uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr n. med. Grażyna Mierzwa
Kierownik Pracowni
specjalista pediatrii i gastroenterologii

PIELĘGNIARKI

mgr Ilona Polasik
Pielęgniarka Koordynująca
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego