PRACOWNIA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ

PRACOWNIA ELEKTROENCEFALOGRAFII (EEG)

Korzystamy z nowoczesnej, skomputeryzowanej aparatury do rejestracji sygnałów bioelektrycznych. Badania są wykonywane przez doświadczoną pielęgniarkę, opisywane przez lekarzy specjalistów neurologii dziecięcej z długoletnim doświadczeniem w EEG (w tym certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej). Pracownia wykonuje badania czynności bioelektrycznej mózgu dzieciom od najmłodszego wieku a także zgodnie z zawartymi umowami lub odpłatnie – dorosłym.

Badanie fal elektrycznych wytwarzanych przez mózg pomaga w rozpoznawaniu różnych chorób mózgu. Jest to badania bezpieczne i bezbolesne. Najpierw na głowie zostają umieszczone przy pomocy gumowego czepka małe elektrody. Potem pacjent siedzi z zamkniętymi oczami przez 25 minut, a system komputerowy rejestruje sygnały z głowy. W czasie badania z dzieckiem może przebywać rodzic.

W dniu poprzedzającym badanie oraz w dniu badania nie należy pić napojów pobudzających (kawa, herbata, kakao, Coca-cola), nie jeść czekolady, nie pić alkoholu. W noc poprzedzającą badanie należy dobrze się wyspać, a w dniu badania umyć włosy, zjeść zwykły posiłek i zażyć aktualnie stosowane leki.

Większość badań wykonuje się w czuwaniu u pacjentów wypoczętych, najedzonych, czyli w optymalnej kondycji fizycznej. W niektórych przypadkach konieczne jest jednak pozbawienie snu przez określony czas przed badaniem w czuwaniu – celem aktywacji zmian.

W najmłodszej grupie wiekowej i u dzieci nie współpracujących badania są wykonywane we śnie. Badania we śnie wykonuje się również ze wskazań medycznych, kiedy sen może aktywować obserwowane u pacjenta objawy chorobowe. Godziny takich badań są uzgadniane na porę południową.

Ustalenie terminu, z informacją pacjenta lub rodzica o wymogach przygotowania do danego typu badania (czy wyspany, czy też odwrotnie, pozbawiony snu przez określoną ilość godzin, kwestia nakarmienia) jest możliwe telefonicznie lub osobiście.

Pacjenci kierowani na badania przez Poradnię Neurologiczną Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego nie muszą odbierać wyników, ponieważ są one przekazywane do kartoteki poradnianej. Pozostali pacjenci odbierają wyniki osobiście w Pracowni EEG. Lekarz, który kierował na badanie, zinterpretuje wynik i określi jego znaczenie dla pacjenta.

Pacjenci kierowani na badania przez Poradnię Neurologiczną Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego nie muszą odbierać wyników, ponieważ są one przekazywane do kartoteki poradnianej. Pozostali pacjenci odbierają wyniki osobiście w Pracowni EEG. Lekarz, który kierował na badanie, zinterpretuje wynik i określi jego znaczenie dla pacjenta.

PRACOWNIA ELEKTROMIOGRAFII (EMG)

EMG jest badaniem czynności bioelektrycznej mięśni z użyciem elektrod igłowych. Wykonuje się je w następujących grupach schorzeń:

  • choroby mięśni
  • uszkodzenia neurogenne mięśni
  • uszkodzenia rogów przednich rdzenia kręgowego

Badanie EMG określa przewodnictwo w nerwach czuciowych i ruchowych metodą elektrostymulacji i wykonywane jest w diagnostyce:

  • polineuropatii
  • pourazowych uszkodzeń nerwów
  • zespołów cieśni

Badania w tej pracowni wykonuje u osób dorosłych (zgodnie z zawartymi umowami lub odpłatnie) specjalista neurolog dr Joanna Drat-Gzubicka, posiadająca również certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w tej dziedzinie. Badania są wykonywane przez 2-3 dni w miesiącu, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Badania u dzieci wykonuje specjalista neurologii dziecięcej lek. Jacek Kordalski.

DO POBRANIA

> EEG i EMG – cennik badań
> Przygotowanie do badań EEG
> Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników/kopii dokumentacji