KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy realizuje staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne i staże kierunkowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji.

JEDNOSTKI AKREDYTOWANE DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI

Specjalizacja Jednostka Liczba miejsc

Alergologia

Oddział Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii

3

Audiologia i foniatria

Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej

4

Chirurgia dziecięca

Oddział Chirurgii Dziecięcej

4

Choroby płuc dzieci

Oddział Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii

6

Endokrynologia i diabetologia dziecięca

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii

3

Neurologia dziecięca

Oddział Neurologii Dziecięcej

5

Onkologia i hematologia dziecięca

Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii

4

Otolaryngologia

Oddział Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dziecięcej

2

Otolaryngologia dziecięca

Oddział Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dziecięcej

4

Pediatria

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

30

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Zakład Diagnostyki Obrazowej

6

Lista jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji CMKP

JEDNOSTKI AKREDYTOWANE DO PROWADZENIA STAŻY KIERUNKOWYCH

Staż kierunkowy Jednostka Liczba miejsc

Alergologia

 

 
 • staż kierunkowy w ramach specjalizacji: Alergologia

Poradnia Alergologiczna

3

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie anestezji dziecięcej w ramach specjalizacji: Anestezjologia i intensywna terapia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

4

 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej w ramach specjalizacji: Otorynolaryngologia dziecięca

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dziecięcej w ramach specjalizacji: Chirurgia dziecięca; Anestezjologia i intensywna terapia

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci w ramach specjalizacji: Pediatria; Neurologia dziecięca; Onkologia i hematologia dziecięca

 

 

Audiologia i foniatria

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie diagnostyki, leczenia i protezowania uszkodzeń słuchu u dzieci w ramach specjalizacji: Audiologia i foniatria

Oddział Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dziecięcej

2

 • staż kierunkowy w zakresie mikrochirurgicznych metod leczenia zaburzeń słuchu w ramach specjalizacji: Audiologia i foniatria

 

2

 • staż kierunkowy w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu w ramach specjalizacji: Audiologia i foniatria

 

2

Chirurgia dziecięca

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii i innych specjalnościach, w których wymagany jest staż

Oddział Chirurgii Dziecięcej

4

Choroby płuc

 

 
 • staż kierunkowy w ramach specjalizacji: Choroby płuc

Oddział Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii; Poradnia Chorób Płuc

2

Choroby płuc dzieci

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie pulmonologii i alergologii dzieci w ramach specjalizacji: Pediatria

Oddział Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii

8

 • staż kierunkowy w zakresie astmy i chorób alergicznych w ramach specjalizacji: Choroby płuc dzieci

 

6

 • staż kierunkowy w zakresie mukowiscydozy w ramach specjalizacji: Choroby płuc dzieci

 

6

Diabetologia

 

 
 • staż kierunkowy w ramach specjalizacji: Diabetologia

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii; Poradnia Diabetologiczna

1

Endokrynologia

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie endokrynologii dziecięcej w ramach specjalizacji: Pediatria; Endokrynologia

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii

4

Endokrynologia i diabetologia dziecięca

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii

3

Kardiologia dziecięca

 

 
 • staż kierunkowy w ramach specjalizacji: Pediatria; Kardiologia

Oddział Pediatrii i Kardiologii

7

Neonatologia

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie patologii noworodka w ramach specjalizacji: Pediatria

Oddział Patologii Noworodka

4

 • staż kierunkowy w zakresie neonatologii w ramach specjalizacji: Chirurgia dziecięca

Oddział Patologii Noworodka

4

Neurochirurgia

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii dziecięcej w ramach specjalizacji: Neurochirurgia

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej

 

1

 • staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii w ramach specjalizacji: Neurologia dziecięca

 

 

Onkologia i hematologia dziecięca

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej w ramach specjalizacji: Chirurgia dziecięca; Pediatria

Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii

 

3

Otolaryngologia dziecięca

 

 
 • staż kierunkowy w ramach specjalizacji: Otorynolaryngologia

Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej

 

4

Pediatria

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie pediatrii w ramach specjalizacji: Chirurgia dziecięca

Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii

 

2

Reumatologia

 

 
 • staż kierunkowy w zakresie reumatologii wieku rozwojowego dla lekarzy specjalizujących się w reumatologii

Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii

 

2

 • staż kierunkowy w zakresie reumatologii dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii

 

4

Lista jednostek akredytowanych do prowadzenia staży kierunkowych CMKP

POWIĄZANE TEMATY