Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy wysoko w rankingu zdawalności PES CMKP

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedstawiło zestawienie wyników zdawalności
Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w odniesieniu do konkretnych jednostek szkolących.

Zestawienie obejmuje wyniki PES – pomyślne lub nie – uzyskiwane przez zdających w czterech
sesjach egzaminacyjnych z lat 2020-2021 (dwie sesje wiosenne i 2 jesienne). Wyniki są
uszeregowane według malejącej liczby osób dopuszczonych do PES i uzyskujących tytuł specjalisty w
danej dziedzinie z danej jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
Obejmują zdających z ok. pierwszej pięćdziesiątki tak uszeregowanych jednostek. Tym samym, wyniki
prezentują ranking jednostek specjalizujących, które w latach 2020-2021 wyszkoliły na rzecz systemu
opieki zdrowotnej największą liczbę lekarzy specjalistów.

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy znalazł się w czołówce
placówek, które w badanym okresie wykształciły najwięcej lekarzy specjalistów w poniższych
dziedzinach:

 • Otolaryngologia dziecięca – pierwsze miejsce w Polsce – 3/3 lekarzy z pozytywnym wynikiem
  egzaminu specjalizacyjnego
 • Neurologia dziecięca – drugie miejsce w Polsce – 3/3 lekarzy z pozytywnym wynikiem
  egzaminu specjalizacyjnego
 • Choroby płuc dzieci – trzecie miejsce w Polsce – 4/4 lekarzy z pozytywnym wynikiem
  egzaminu specjalizacyjnego
 • Pediatria – piąte miejsce w Polsce – 18/21 lekarzy z pozytywnym wynikiem egzaminu
  specjalizacyjnego
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca – ósme miejsce w Polsce – 1/1 lekarz z pozytywnym
  wynikiem egzaminu specjalizacyjnego

Dane zostały zestawione i poddane analizie przez CMKP, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, na
podstawie informacji przekazanych przez Centrum e-Zdrowia z Systemu Monitorowania Kształcenia
oraz informacji przekazanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Szczegółowe informacje: https://www.cmkp.edu.pl/zdawalnosc-panstwowego-egzaminu-
specjalizacyjnego

Zobacz także: Kształcenie

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap