grudzień 2023

Pionierska operacja wszczepienia implantu Cochlear™ Osia® u 5-letniego Pacjenta

12 grudnia 2023 r. w Oddziale Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy odbyła się pionierska operacja z wykorzystaniem systemu implantu Cochlear™ Osia®. Nasz […]