luty 2022

Świadczenia medyczne dla obywateli Ukrainy / Медична допомога громадянам України

Obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP w dokumencie podróży po przekroczeniu granicy od […]