ODDZIAŁ PEDIATRII, PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII

W Oddziale Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii udzielane są wszechstronne i kompleksowe świadczenia diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjne w zakresie chorób wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń pneumonologicznych i alergicznych. Specjalizujemy się w leczeniu chorób genetycznie uwarunkowanych jak mukowiscydoza czy zespół pierwotnej dyskinezy rzęsek. Zajmujemy się terapią gruźlicy i powikłań płucnych innych chorób przewlekłych. Prowadzimy szkolenia profilaktycznie dla dzieci i ich rodzin, mające na celu zapobieganie chorobom układu oddechowego o różnej etiologii oraz chorobom o podłożu alergicznym.
Nasi specjaliści pracujący w oddziale jak i w poradniach zapewniają diagnostykę i leczenie ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Realizujemy programy lekowe w przyczynowym leczeniu mukowiscydozy. Współpracujemy ze specjalistami z pozostałych jednostek Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i innych szpitali w kraju.
Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 2000 pacjentów. W Poradni Pulmonologii udzielamy około 2500 porad, w Poradni Mukowiscydozy 500 , w Poradni Alergologicznej 9500 porad rocznie.

REALIZOWANE PROCEDURY

Pneumonologia:

 • Kompleksowa terapia i diagnostyka infekcyjnych chorób układu oddechowego o etiologii bakteryjnej, grzybiczej, wirusowej z zastosowaniem nowoczesnych badań mikrobiologicznych i immunologicznych.
 • Diagnostyka wad wrodzonych układu oddechowego.
 • Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne dotyczące chorób genetycznie uwarunkowanych ( mukowiscydoza, zespół pierwotnej dyskinezy rzęsek).
 • Badania diagnostyczne i terapia gruźlicy wieku rozwojowego.
 • Powikłania płucne innych chorób przewlekłych.

Alergologia:

 • Badania diagnostyczne oraz postępowanie terapeutyczne w chorobach alergicznych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, skóry i innych narządów.

Promocja zdrowia i profilaktyka:

 • Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom układu oddechowego o różnej etiologii oraz chorobom o podłożu alergicznym.
 • Propagujemy zachowania pro zdrowotne wśród dzieci i ich rodziców. Organizujemy spotkania szkoleniowe indywidualne i grupowe z wykorzystaniem środków audiowizualnych, broszur, czasopism, poradników oraz ćwiczenia praktyczne.

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Alergologiczna

 • diagnostyka i leczenie chorób alergicznych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, skóry i innych narządów.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 • diagnostyka i terapia gruźlicy wieku rozwojowego
 • diagnostyka i terapia ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego

Poradnia Mukowiscydozy

 • wszechstronna i kompleksowa diagnostyka i terapia, oraz opieka nad pacjentami z mukowiscydozą i PCD, ich rodzinami przez zespół terapeutyczny składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka, pedagoga, pracownika socjalnego, księdza.

> Rejestracja i terminy przyjęć

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym celem jest otoczenie pacjenta kompleksową opieką. Wykonujemy procedury medyczne na najwyższym poziomie z użyciem nowoczesnego sprzętu, prowadzimy szeroki zakres działań związanych z profilaktyką i edukowaniem chorych i ich rodzin. Leczeni pacjenci otrzymują pomoc interdyscyplinarnego zespołu, który dba, by proces terapeutyczny, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych, był jak najmniej uciążliwy.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska
Kierownik Oddziału
specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc

dr n. med. Violetta Świątkiewicz
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc dzieci

lek. Iwona Kowalska
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z alergologii

lek.  Agnieszka Kozłowska
specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc dzieci

dr n. med. Irena Drapińska
specjalista pediatrii, specjalista alergolog

lek. Anna Olszewska
specjalista pediatrii , chorób płuc dzieci

lek. Beata Świerczyńska
specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc

lek. Joanna Grzyb
specjalista chorób płuc dzieci

lek. Magdalena Jóźwicka
specjalista chorób płuc dzieci, w trakcie specjalizacji z pediatrii

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

 

lek. Joanna Sentkowska
rezydent w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci

lek. Zuzanna Wróblewska
rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii

lek.  Agnieszka Wiśniewska
rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii

lek. Malwina Kosińska
rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii

lek. Jana Morozowskaia
rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii

 

FIZJOTERAPEUTA

mgr Milena Żądło
specjalista fizjoterapii

PSYCHOLOG

mgr Aleksandra Osińska
psycholog

PIELĘGNIARKI

dr n. med. Agnieszka Łukomska
Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
studia podyplomowe – Zarządzanie jakością

lic. piel Małgorzata Bołdowska
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Anna Lasek
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
studia podyplomowe – Zarządzanie w ochronie zdrowia

piel. Hanna Plenzler
specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

piel. Małgorzata Boruszewska

piel. Marzena Nawrocka
w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. Katarzyna Szatkowska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. Maria Umińska

piel. Irena Jakubek
w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. Katarzyna Wnuczyńska
w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. Mariola Domańska

lic. piel. Gabriela Jagodzińska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. Urszula Oszywa

piel. Dorota Małek

piel. Katarzyna Urban

piel. Żaneta Gasikowska

piel. Gabriela Pankanin

lic. piel. Marianna Skoczek-Chruścińska
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. Bernadetta Fiutak
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

mgr piel. Bogumiła Krupińska

mgr  piel. Natalia Kowalska
w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. Iwona Gil- Pilarska
w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Marta Jędro
w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Daria Koprowicz

lic. piel. Beata Bewicz
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i rodzinnego

mgr piel. Dorota Świerzko – Kludzikowska

lic. piel. Karolina Bieńkowska