PROJEKTY UNIJNE

DOPOSAŻENIE SZPITALI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego zrealizował projekt:

„Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko-Pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (etap I i II).

Całkowita wartość projektu: 658 324,40 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

(90%): 592 491,96 zł

Budżet państwa:

(10%): 65 832,44 zł

Celem programu jest przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, a co za tym idzie naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii.

W ramach programu zakupiono sprzęt i wyposażenie przeznaczone wyłącznie do walki z epidemią choroby COVID-19.

ZABEZPIECZENIE SŁUŻB MEDYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego zrealizował projekt:


„Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanej Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 307 923,46 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 307 923,46 zł

Celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

W ramach programu zakupiono materiały medyczne i środki ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia.

WYPOSAŻENIE SZPITALA W SPRZĘT MEDYCZNY I

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPKP.06.01.01-04-0082/17) pt. „Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy”.

Cel: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.

Planowane efekty projektu:

 • zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu,
 • wzrost efektywności usług medycznych,
 • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów od wieku noworodkowego do 18 roku życia dotychczas niedostępnych w regionie: operacje neurochirurgiczne, chirurgiczne w zakresie schorzeń nabytych i wrodzonych OUN, a także w neuroonkologii; mało inwazyjne chirurgiczne operacje laparoskopowe i wideochirurgiczne,
 • poprawa ergonomii pracy pracowników Szpitala i zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych,
 • wzrost aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu chorych.

Wartość projektu: 2 595 929,21 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 900 973,67 PLN

WYPOSAŻENIE SZPITALA W SPRZĘT MEDYCZNY II

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPKP.06.01.01-04-0004/18) pt. „Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy”.

Cel: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.

Planowane efekty projektu:

 • zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu,
 • wzrost efektywności usług medycznych,
 • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów od wieku noworodkowego do 18 roku życia dotychczas niedostępnych w regionie: precyzyjne operacje neurochirurgiczne w tym w zakresie neuroonkologii; chirurgiczne w zakresie schorzeń nabytych i wrodzonych układu pokarmowego, leczenia ran oparzeniowych; skrócenie czasu dostępności do diagnostyki ultrasonograficznej i echokardiograficznej,
 • poprawa ergonomii pracy pracowników Szpitala i zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych,
 • wzrost aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu chorych.

Wartość projektu: 1 067 956,32 zł

Dofinansowanie projektu: 886 267,90 zł

Wkład UE (EFRR): 782 001,09 zł

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:
„Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy”.