PROJEKTY UNIJNE

PROJEKT 1

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPKP.06.01.01-04-0082/17) pt. „Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy”.

Cel: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.

Planowane efekty projektu:

 • zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu,
 • wzrost efektywności usług medycznych,
 • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów od wieku noworodkowego do 18 roku życia dotychczas niedostępnych w regionie: operacje neurochirurgiczne, chirurgiczne w zakresie schorzeń nabytych i wrodzonych OUN, a także w neuroonkologii; mało inwazyjne chirurgiczne operacje laparoskopowe i wideochirurgiczne,
 • poprawa ergonomii pracy pracowników Szpitala i zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych,
 • wzrost aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu chorych.

Wartość projektu: 2 595 929,21 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 900 973,67 PLN

PROJEKT 2

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPKP.06.01.01-04-0004/18) pt. „Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy”.

Cel: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.

Planowane efekty projektu:

 • zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu,
 • wzrost efektywności usług medycznych,
 • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów od wieku noworodkowego do 18 roku życia dotychczas niedostępnych w regionie: precyzyjne operacje neurochirurgiczne w tym w zakresie neuroonkologii; chirurgiczne w zakresie schorzeń nabytych i wrodzonych układu pokarmowego, leczenia ran oparzeniowych; skrócenie czasu dostępności do diagnostyki ultrasonograficznej i echokardiograficznej,
 • poprawa ergonomii pracy pracowników Szpitala i zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych,
 • wzrost aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu chorych.

Wartość projektu: 1 067 956,32 zł

Dofinansowanie projektu: 886 267,90 zł

Wkład UE (EFRR): 782 001,09 zł

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:
„Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy”.

Copy link
Powered by Social Snap