LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

Celem badań mikrobiologicznych jest uzyskanie informacji niezbędnych do rozpoznania, leczenia i monitorowania przebiegu choroby oraz zapobiegania chorobom zakaźnym. Laboratorium wykonuje badania materiałów klinicznych w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych, patogenów atypowych i wirusów zgodnie z zakresem zalecanym przez Krajowego specjalistę w dziedzinie mikrobiologii (Dz. Urz. Nr 1, poz. 3 z dnia 26.03.1999r).

W trosce o jakość i wiarogodność uzyskiwanych wyników prowadzimy ciągłą wewnątrzlaboratoryjną kontrolę na każdym etapie badania. Poddajemy się również zewnętrznym sprawdzianom wiarygodności organizowanym przez:

  • Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMICRO) – od 1996 roku
  • Międzynarodowe sprawdziany Jakości Badań w Mikrobiologii (UK NEQAS) – od 2000 roku

Personel Laboratorium stanowią diagności laboratoryjni oraz średni personel medyczny z długoletnim stażem pracy w diagnostyce mikrobiologicznej. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje w ramach szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.

Laboratorium świadczy usługi z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej:

  • dla pacjentów leczonych w Odziałach i Przychodniach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy
  • na zlecenie lekarzy z innych placówek służby zdrowia, z którymi podpisano umowę
  • odpłatnie na życzenie pacjenta

Podstawą do wykonania badania jest prawidłowo wypełnione odpowiednie skierowanie lub dowód wpłaty.

DO POBRANIA

> Laboratorium Mikrobiologiczne – cennik badań
> Druk zlecenia na badania laboratoryjne
> Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych
> Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników/kopii dokumentacji