ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmujemy się prowadzaniem skomplikowanych procedur, ratujących życie pacjentów w stanie krytycznym; obejmujemy opieką pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani jako dawcy organów, diagnozujemy, leczymy i monitorujemy nagłe przypadki zachorowań, zagrażające życiu pacjentów.
Prowadzimy nadzór nad funkcjami życiowymi w czasie znieczulenia ogólnego do procedur zabiegowych i diagnostycznych, podczas procesu powrotu świadomości u pacjentów po znieczuleniu oraz w czasie terapii bólu pooperacyjnego.
Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa i umożliwiającym realizację wysokospecjalistycznych procedur. Oddział od kilku lat jest współorganizatorem cyklicznej ogólnopolskiej konferencji „Wybrane Elementy Anestezjologii Pediatrycznej”.

REALIZOWANE PROCEDURY

Anestezja:

  • konsultacje anestezjologiczne przed planowymi i pilnymi procedurami diagnostyczno- zabiegowymi wymagających znieczulenia ogólnego lub sedacji w celu prawidłowego przygotowania pacjenta do procedury;
  • nadzór nad funkcjami życiowymi w czasie znieczulenia ogólnego do procedur zabiegowych i diagnostycznych, podczas procesu powrotu świadomości u pacjentów po znieczuleniu oraz terapia bólu pooperacyjnego w odcinku nadzoru poznieczuleniowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego.
  • wykonywanie znieczulenia ogólnego lub regionalnego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych i leczniczych. Wykonujemy znieczulenia ogólne (wziewne , dożylne), znieczulenia kombinowane, blokady centralne, blokady splotów nerwowych oraz nerwów obwodowych do zabiegów operacyjnych jak również w celu leczenia bólu pooperacyjnego, stosując również techniki blokad ciągłych.

Intensywna terapia:

  • przywracanie i podtrzymywanie funkcji życiowych organizmu z następczym wyrównaniem zaburzeń spowodowanych stanem niewydolności podstawowych czynności życiowych – leczenie chorych w stanie zagrożenia życia;
  • postępowanie ratunkowe w stanach nagłych mające na celu przerwanie i odwrócenie procesu śmierci – resuscytacja krążeniowo – oddechowa;
  • interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie schorzeń wymagających terapii w oddziale intensywnej terapii;
  • kwalifikacja i prowadzenie leczenia żywieniowego – dojelitowego i pozajelitowego pacjentów w stanie zagrożenia życia;
  • wykonywanie wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno – leczniczych, jak prowadzenie terapii nerkozastępczej, zakładanie centralnych dostępów naczyniowych, postępowanie detoksykacyjne u pacjentów poddanych działaniu substancji trujących i niebezpiecznych, i inne;
  • profesjonalna opieka nad pacjentem, którego w wyniku uznania śmierci mózgu zakwalifikowano jako dawcę narządów – prawidłowe monitorowanie funkcji życiowych w celu zapewnienie jak najlepszej jakości przeszczepianych narządów i ich funkcjonowania u biorcy po przeszczepieniu (w oddziale intensywnej terapii oraz na bloku operacyjnym);
  • konsultacje anestezjologiczne u pacjentów z niewydolnością narządową w obszarze układu oddechowego, krążenia lub nerwowego.

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym celem jest rozwiazywanie ważnych problemów zdrowotnych, w tym ratowania życia małych pacjentów. Osiągamy to prowadząc ciągłe kształcenie naszej kadry, doskonaląc umiejętności na kursach i konferencjach naukowych. Wyposażenie w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt pozwala na bezpieczne realizowanie procedur. Rodzice i opiekunowie naszych pacjentów mogą mieć pewność, że ich dzieci są otoczone najlepszą, spełniającą najwyższe standardy opieką.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr n. med. Piotr Brzeziński
Kierownik Oddziału
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Jacek Sobczyk
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Magdalena Dobruchowska-Marchelek
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Jacek Sobczyk
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Piotr Majewski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Mariusz Wachulski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej

lek. Ewa Węgrzynowska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz otolaryngologii

lek. Joanna Winiarska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 

lek. Jadwiga Kędzierska-Kaniasty
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii ​

PIELĘGNIARKI

mgr piel. Magdalena Michalska
Pielęgniarka Oddziałowa
studia podyplomowe z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia WNEiZ UMK
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Grażyna Kowalewska
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

dr n. o zdr. Marta Lewicka
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
studia podyplomowe z zarządzania i kontroli w podmiotach leczniczych
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Magdalena Bekier
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Beata Białecka
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Monika Brewka
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

mgr piel. Żaneta Ciołko
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki​

mgr piel. Izabela Czaplińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii​

mgr piel. Natalia Dembek
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii​

lic. piel. Anna Fetzka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Karolina Frost
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Hanna Grądkowska
pielęgniarka dyplomowana,
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Patrycja Grochowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Katarzyna Grudzień
magister zdrowia publicznego
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Ewa Grzegórska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Małgorzata Grzonkowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Marta Jamka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Maria Karpus
pielęgniarka dyplomowana
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Lucyna Kempińska
pielęgniarka dyplomowana
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Katarzyna Kochańska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Ewa Kontna
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Magdalena Lubańska
licencjat z ratownictwa medycznego; mgr zdrowia publicznego
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Justyna Łaz
pielęgniarka dyplomowana,
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Dorota Majchrzak
pielęgniarka dyplomowana
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Małgorzata Muszyńska
pielęgniarka dyplomowana
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Anna Miąskowska
w trakcie specjalizacji i studiów II stopnia

mgr piel. Magdalena Pawlak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Dorota Pawłowska
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Agata Rochowiak
w trakcie studiów II stopnia

lic. piel. Aleksandra Siekierzycka
w trakcie studiów II stopnia
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

mgr piel. Joanna Sznajder
studia podyplomowe skuteczny menedżer w służbie zdrowia WSB
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej, 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Martyna Szyca
w trakcie studiów II stopnia

mgr piel. Kamila Trawicka
w trakcie specjalizacji

mgr piel. Katarzyna Wieczór-Klein
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Zuzanna Wosińska
w trakcie studiów II stopnia

mgr piel. Renata Wołk-Łaniewska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

lic. piel. Joanna Wyszyńska
w trakcie studiów II stopnia