WSZYSTKIE ODDZIAŁY SZPITALA

Oddział Lokalizacja Ordynator Kontakt-sekretariat
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Budynek B1, poziom 0 dr n. med. Piotr Brzeziński 52 32 62 148
sekretariat.aitd@wsd.org.pl
Oddział Chirurgii Dziecięcej Budynek B1, piętro 4

dr n. med. Agnieszka Szykanowska

52 32 62 110 sekretariat.chirurgia@wsd.org.pl
Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Budynek B1, piętro 2 dr n. med. Dariusz Paczkowski 52 32 62 167
sekretariat.neurochirurgia@wsd.org.pl
Oddział Neurologii Dziecięcej Budynek B1, piętro 2 dr n. med. Lucyna Müller 52 32 62 191
sekretariat.neurologia@wsd.org.pl
Oddział Patologii Noworodka Budynek B1, piętro 2 lek. Iwona Wójciak-Kotarska 52 32 62 122
sekretariat.kardio@wsd.org.pl
Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Budynek B1, piętro 3 dr n. med. Maria Żbikowska-Bojko 52 32 62 283
endokrynologia@wsd.org.pl
Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Budynek B1, piętro 4 prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak 52 32 62 139
sekretariat.hematologia@wsd.org.pl
Oddział Pediatrii i Kardiologii Budynek B1, piętro 2 dr n. med. Iwona Bolewicz-Planutis 52 32 62 122 sekretariat.kardio@wsd.org.pl
Oddział Pediatrii, Pneumologii i Alergologii Budynek B1, piętro 1 dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska 52 32 62 176
sekretariat.pneumo@wsd.org.pl
Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Budynek B1, piętro 3 dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, prof. UMK 52 32 62 170
laryngologia@wsd.org.pl
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Budynek B2 dr n. med. Iwona Adamczak 52 32 62 201
rejestracja.ord@wsd.org.pl