WSZYSTKIE ODDZIAŁY SZPITALA

OddziałLokalizacjaOrdynatorKontakt-sekretariat
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii DziecięcejBudynek B1, poziom 0lek. Maciej Matczuk52 32 62 148
sekretariat.aitd@wsd.org
Oddział Chirurgii DziecięcejBudynek B1, piętro 4dr hab. n. med. Andrzej Igor Prokurat52 32 62 110 sekretariat.chirurgia@wsd.org.pl
Oddział Neurochirurgii DziecięcejBudynek B1, piętro 2dr n. med. Dariusz Paczkowski52 32 62 167
sekretariat.neurochirurgia@wsd.org.pl
Oddział Neurologii DziecięcejBudynek B1, piętro 2dr n. med. Lucyna Müller52 32 62 191
sekretariat.neurologia@wsd.org.pl
Oddział Patologii NoworodkaBudynek B1, piętro 2lek. Iwona Wójciak-Kotarska52 32 62 122
sekretariat.kardio@wsd.org.pl
Oddział Pediatrii, Endokrynologii i DiabetologiiBudynek B1, piętro 3dr n. med. Olgierd Pilecki52 32 62 283
endokrynologia@wsd.org.pl
Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i ReumatologiiBudynek B1, piętro 4Prof. dr hab. Andrzej Kurylak52 32 62 139
sekretariat.hematologia@wsd.org.pl
Oddział Pediatrii i KardiologiiBudynek B1, piętro 2dr n. med. Iwona Bolewicz-Planutis52 32 62 122 sekretariat.kardio@wsd.org.pl
Oddział Pediatrii, Pneumologii i AlergologiiBudynek B1, piętro 1dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska52 32 62 176
sekretariat.pneumo@wsd.org.pl
Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii DziecięcejBudynek B1, piętro 3dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, prof. UMK52 32 62 170
laryngologia@wsd.org.pl
Ośrodek Rehabilitacji DziennejBudynek B2dr n. med. Iwona Adamczak52 32 62 201
rejestracja.ord@wsd.org.pl
Copy link