ODDZIAŁ NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • dr n. med. Lucyna Muller
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista pediatra i neurologii dziecięcej
 • dr n. med. Anna Masztalerz
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej
pielegniarka
 • mgr piel. Maria Wilczyńska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Elżbieta Strzyżewska
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Oddział Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy prowadzi szeroką diagnostykę i terapię ostrych i przewlekłych chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży do 18 roku życia w oparciu o najnowsze metody diagnostyczne i lecznicze. We współpracy z psychologiem i logopedą określamy aktualny poziom rozwoju dzieci, diagnozujemy przyczyny zaburzeń, proponujemy odpowiednie leczenie. Obejmujemy specjalistyczną opieką pacjentów z padaczką lekooporną - współpracujemy z dietetykami (dieta ketogenna), psychologami i fizjoterapeutami, oferując kompleksowe terapie. Dzięki współpracy z Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego istnieje możliwość leczenia zmian organicznych OUN, wodogłowia, leczenia chirurgicznego padaczki lekoopornej lub objawowej. W ramach tej współpracy dokonaliśmy pionierskiego badania implantacji i długoterminowej rejestracji badania EEG z elektrod głębinowych umieszczonych wewnątrzczaszkowo celem lokalizacji ogniska padaczkorodnego. Rocznie hospitalizujemy ponad 1600 pacjentów.

REALIZOWANE PROCEDURY

Neurologia:

 • szeroki zakres procedur diagnostyczno - terapeutycznych obejmujący różne schorzenia układu nerwowego w tym: padaczki, zwłaszcza lekooporne; niepadaczkowe stany napadowe; bóle głowy; fakomatozy; choroby demielinizacyjne (w tym SM); choroby infekcyjnych układu nerwowego (w tym neuroborelioza); mózgowe porażenie dziecięce; zaburzenia neurorozwojowe, w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu; choroby nerwowo – mięśniowe; choroby neurometaboliczne; encefalopatie postępujące; choroby naczyniowe (udary); wady wrodzone; guzy mózgu (diagnostyka); choroby neurodegeneracyjne
 • w ramach współpracy z Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego konsultacje i leczenie zmian organicznych OUN, pacjentów z wodogłowiem, pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu padaczki lekoopornej lub objawowej.

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Neurologiczna

 • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie schorzeń układu nerwowego.
 • współpraca z logopedami, dietetykami, psychologami i fizjoterapetami – diagnostyka i terapia zaburzeń rozwojowych u dzieci.
> Rejestracja i terminy przyjęć

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

 • badania czynności bioelektrycznej mózgu w czuwaniu i we śnie w trybie ambulatoryjnym (EEG) w diagnostyce padaczek; zaburzeń snu; bólów głowy; powikłań po urazach; zaburzeniach pracy narządów zmysłów.
 • badania czynności bioelektrycznej mięśni z użyciem elektrod igłowych (EMG) w chorobach mięśni, uszkodzeniach neurogennych mięśni, uszkodzeniach rogów przednich rdzenia kręgowego, polineuropatii, pourazowych uszkodzeń nerwów, zespołów cieśni.
> Rejestracja, cenniki badań

PROGRAMY LEKOWE I BADANIA KLINICZNE

Programy lekowe

 • program terapeutyczny leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Jest to choroba uwarunkowaną genetycznie, charakteryzującą się utratą neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym. W efekcie dochodzi do ciężkiego, postępującego zaniku i osłabienia mięśni, co w zależności od n\postaci choroby objawia się osłabieniem siły mięśniowej, niedowładem ruchowym, porażeniem i trudnościami z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych, takich jak oddychanie i połykanie. Nusinersen to pierwszy lek zarejestrowany do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni, który istotnie zmniejsza śmiertelność, daje chorym i ich bliskim nadzieję na poprawę jakości życia i jego wydłużenie

MISJA I JAKOŚĆ

Chcemy, by każdy pacjent, który do nas trafia otrzymał możliwie najlepszą, wysokospecjalistyczną i kompleksową pomoc. W tym celu zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także współpracujemy ze specjalistami innych dziedzin. Dzięki temu mamy możliwość proponowania pacjentom kompleksowych terapii, obejmujących pomoc neurologów, psychologów, dietetyków, rehabilitantów, czy również neurochirurgów, jeśli mamy do czynienia ze schorzeniami kwalifikowanymi do interwencji neurochirurgicznej. Korzystamy z wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu, zarówno własnej Pracowni, jak i innych, znajdujących się w ofercie Szpitala (przede wszystkim USG, TK, MRI, PET/CT). Regularnie organizujemy szkolenia dla lekarzy i opiekunów dzieci na temat padaczki lekoopornej i diety ketogennej jako jednej z metod leczenia.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

 • dr n. med. Lucyna Muller
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista pediatra
 • specjalista neurolog dziecięcy
 • certyfikat interpretacji badań EEG u dzieci
 • dr n. med. Anna Masztalerz
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatra
 • specjalista neurolog dziecięcy
 • lek. med. Katarzyna Borucka
 • specjalista pediatra
 • specjalista neurolog dziecięcy
 • certyfikat EEG
 • lek. med. Anna Czerebiej
 • specjalista pediatra
 • specjalista neurolog dziecięcy
 • certyfikat EEG
 • lek. med. Jacek Kordalski
 • pediatra
 • specjalista neurolog dziecięcy
 • licencja EEG
 • ukończony kurs w zakresie elektromiografii
 • lek. med. Lucyna Przybysz
 • specjalista pediatra
 • w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej
 • ukończony kurs w zakresie elektromiografii
 • lek. med. Małgorzata Rzepińska
 • specjalista pediatra
 • w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

 • lek. med. Abba Rogowska-Janusz

PIELĘGNIARKI

 • mgr piel. Maria Wilczyńska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Elżbieta Strzyżewska
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Ewa Laskowska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Żaklina Miluch
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Barbara Futyma
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • ukończony kurs techniki badań EEG
 • mgr piel. Katarzyna Malicka
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Alicja Bojarowicz
 • mgr piel. Ewa Zukierska
 • lic. piel. Justyna Kamińska
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Paulina Kierszk
 • ukończony kurs techniki badań EEG
 • lic. piel. Monika Kościukiewicz
 • w trakcie studiów II stopnia
 • lic. piel. Natalia Matuszewska
 • w trakcie studiów II stopnia
 • mgr piel. Monika Tarczykowska
 • w trakcie studiów II stopnia
 • piel. Iwona Stróżyńska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • piel. Ewa Olszak
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • piel. Bożena Bielicka
 • piel. Małgorzata Szatkowska
 • mgr piel. Katarzyna Łoś
 • mgr piel. Julia Reclaf
sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • dr n. med. Lucyna Muller
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej
 • dr n. med. Anna Masztalerz
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej
pielegniarka
 • mgr piel. Maria Wilczyńska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Elżbieta Strzyżewska
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego