BLOK OPERACYJNY

Zasadniczą część Bloku Operacyjnego stanowią 4 sale operacyjne wykorzystywane przez Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Oddział Neurochirurgii. Sale operacyjne skonfigurowano w sposób zapewniający najwyższy stopień czystości pozwalający na wykonanie operacji o najwyższych potrzebach aseptyki jak wszczepianie wszelkiego rodzaju implantów, zabiegi na mózgu, zabiegi w obrębie twarzoczaszki. Nowoczesny sprzęt, klimatyzacja, nawiew laminarny, lampy operacyjne wykorzystujące system LED zapewniają odpowiednie warunki czystości, wilgotności, temperatury i oświetlenia w otoczeniu pola operacyjnego. Najwyższej generacji sprzęt medyczny i aparatura pozwala na wykonywanie interdyscyplinarnych wysokospecjalistycznych operacji we wszystkich wymienionych dziedzinach. Stały rozwój medycyny, sukcesywne podnoszenie kwalifikacji przez personel Bloku Operacyjnego zapewniają bezpieczne warunki, komfort i skuteczność leczenia operacyjnego naszych pacjentów.
Rocznie w Bloku Operacyjnym wykonywanych jest średnio 2 500 zabiegów operacyjnych.

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI

mgr piel. Anna Kisiel
Kierownik Bloku Operacyjnego
studia podyplomowe z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia WNEiZ UMK
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

piel. dypl. Iwona Lubiewska
Zastępca Kierownika Bloku Operacyjnego
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

mgr piel. Dominika Deptuła
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

piel. dypl. Maria Felc
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

mgr piel. Małgorzata Gill
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

piel. dypl. Iwona Grzeszkowiak
kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego

mgr piel. Sara Karczewska
kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

mgr piel. Klaudia Magalska

mgr piel. Magdalena Tyczyńska

mgr piel. Monika Pasińska

piel. dypl. Danuta Pawlak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

mgr piel. Elżbieta Posieczek
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

piel. dypl. Arleta Prus – Walczak
kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego

piel. dypl. Katarzyna Rucińska
kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego

lic. piel. Katarzyna Stolarczyk
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

piel. dypl. Magdalena Stanke
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

lic. piel. Renata Szulc
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

mgr piel. Joanna Weilandt
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego