ODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA

Oddział Patologii Noworodka posiada II poziom referencyjny w systemie opieki perinatalnej. W oddziale leczonych jest rocznie około 500 noworodków. Przyjmujemy noworodki z innych jednostek leczniczych w rejonie a także, jako jedyny oddział w Bydgoszczy noworodki, u których pojawiły się problemy zdrowotne po wypisie z oddziałów położniczych do domu. Zapewniamy zgodną z aktualnym stanem wiedzy diagnostykę i leczenie patologii okresu noworodkowego z uwzględnieniem intensywnej terapii noworodka, leczenia noworodka przed i po zabiegach chirurgicznych, neurochirurgicznych i laryngologicznych, diagnostykę i leczenie zakażeń wirusowych i bakteryjnych, żółtaczek, chorób neurologicznych, metabolicznych, diagnostykę i leczenie wad serca, zaburzeń rytmu serca, zaburzeń odżywiania, chorób endokrynologicznych. Przeprowadzamy badania przesiewowe oraz obowiązkowe szczepienia.
Oddział dysponuje 3 stanowiskami intensywnej terapii noworodka z możliwością wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej, 3 stanowiskami opieki ciągłej oraz 6 stanowiskami opieki pośredniej. Wszystkie stanowiska są wyposażone zgodnie z obowiązującym standardem w sprzęt najnowszej generacji.

Oddział Patologii Noworodka posiada akredytację CMKP do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie neonatologii w ramach specjalizacji w dziedzinie chirurgia dziecięca.

REALIZOWANE PROCEDURY

Neonatologia:

  • pełen profil z uwzględnieniem intensywnej terapii noworodka, leczenie noworodka przed i po zabiegach chirurgicznych, neurochirurgicznych, i laryngologicznych, diagnostyka i leczenie zakażeń wirusowych i bakteryjnych, żółtaczek, chorób neurologicznych, metabolicznych, diagnostyka i leczenie wad serca, zaburzeń rytmu serca, zaburzeń odżywiania, chorób endokrynologicznych.

Badania:

  • w oddziale przeprowadzane są badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy, niedoczynności tarczycy, chorób metabolicznych, wrodzonego przerostu nadnerczy oraz przesiewowe badanie słuchu metodą otoemisji akustycznej.

Szczepienia:

  • realizujemy szczepienia obowiązkowe noworodków, promujemy kamienie naturalne udzielając matkom profesjonalnego wsparcia. W przypadku trudności w karmieniu możliwe jest przeprowadzenie konsultacji i terapii neurologopedycznej.

W związku z pełnym zakresem świadczeń w Szpitalu Dziecięcym możliwe jest działanie w zespole interdyscyplinarnym. Współpracujemy również z Hospicjum Domowym dla Dzieci w Bydgoszczy, o ile dziecko z ciężkim nieuleczalnym schorzeniem oraz jego rodzina wymagają dalszej opieki po wypisie ze szpitala.

MISJA I JAKOŚĆ

W Oddziale Patologii Noworodka przeprowadzane są systematyczne szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego celem zapewnienia najwyższej jakości intensywnej terapii i opieki nad noworodkiem. Personel systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych. W szpitalu spełniającym najwyższe standardy zapewniamy wysoką jakość świadczeń medycznych, monitorujemy i modyfikujemy obowiązujące procedury. W diagnostyce i leczeniu opieramy się na corocznie aktualizowanych Standardach Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

lek. Iwona Wójciak-Kotarska
Kierownik Oddziału
lekarz pediatra, specjalista neonatolog

lek. Alina Polak
Zastępca Kierownika Oddziału
specjalista pediatrii i neonatologii

lek. Izabella Karpińska
specjalista pediatrii

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

mgr piel. Magdalena Orzech
Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

mgr pedagogiki, piel. Anna Gajewska
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
lic. edukacji zdrowotnej
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

mgr rewalidacji, piel. Mariola Drążkowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr położnictwa Olivia Grzymkowska

mgr położnictwa Joanna Grzywacz
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

mgr położnictwa Agnieszka Iglewska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

mgr piel. Marzena Komendarska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

lic. położnictwa Hanna Kot

lic. położnictwa Natalia Kwiatkowska

lic. położnictwa Jolanta Machuła-Baj
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

piel. Hanna Madajewska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Małgorzata Małecka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Anetta Wardzińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

lic. piel. Renata Włodarczyk
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

mgr położnictwa Agat Zając

mgr piel. Agnieszka Zielińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

mgr piel. Justyna Zwiewka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego