PRACOWNIA AUDIOMETRII I TYMPANOMETRII (badania słuchu u dzieci – 2/3 poziom badań przesiewowych)

W pracowni Audiometrii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego wykonujemy badania, pozwalające ocenić stopień niedosłuchu:

  • otoemisja akustyczna,
  • badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu (BERA),
  • badania behawioralne,
  • badania audiometryczna,
  • tympanometria.

W ramach realizowanego program wykrywania wad słuchu u dzieci istnieją dwie drogi kierowania pacjentów do diagnostyki audiologicznej w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

  • Diagnostyka ambulatoryjna w poradni: dotyczy dzieci badanych w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, u których wynik pierwszego badania przesiewowego był nieprawidłowy oraz dzieci, u których stwierdzono obecność czynników ryzyka wystąpienia wady słuchu (wcześniaki, niska masa urodzeniowa, podwyższony poziom bilirubiny, stosowanie leków oto- toksycznych w okresie około porodowym). W poradni możemy również zbadać dzieci z podejrzeniem niedosłuchu w różnym wieku, które będą współpracowały z osobą wykonującą badania. Wymagane tu będą skierowania do Poradni Laryngologicznej lub Audiologicznej.
  • Diagnostyka w trybie hospitalizacji: dotyczy dzieci, które nie współpracują przy badaniu i wymagają badań słuchu w znieczuleniu ogólnym, dzieci diagnozowanych w kierunku implantów słuchowych, które wymagają diagnostyki kompleksowej- audiologicznej, logopedycznej, psychologicznej, neurologicznej i radiologicznej oraz dzieci, u których w warunkach ambulatoryjnych nie można przeprowadzić pełnej diagnostyki narządu słuchu. Pacjent musi posiadać skierowanie do szpitala od lekarza otolaryngologa, do diagnostyki audiologicznej może być również od lekarza pediatry, neurologa, lub lekarza rodzinnego do Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.

> Dowiedz się więcej o leczeniu niedosłuchu

DO POBRANIA

> Audiometria – cennik badań