PRACOWNIA DIAGNOSTYKI NIEINWAZYJNEJ UKŁADU KRĄŻENIA

W pracowni wykonywane są badania nieinwazyjne układu krążenia u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz objętych opieką poradni kardiologicznej szpitala. Dumni z długiej historii diagnostyki kardiologicznej w tutejszym szpitalu i wdzięczni naszym nauczycielom kontynuujemy rozpoczętą przed laty pracę:

 • w 1952 roku wykonano pierwszy zapis EKG,
 • w 1959 roku utworzono samodzielną Pracownię EKG,
 • w 1980 roku wykonano pierwsze badanie echokardiograficzne,
 • w 1994 roku podpisano umowę o współpracy z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od kwietnia tamtego roku regularnie przez kilkanaście lat w naszej pracowni odbywały się konsultacje kardiologa i kardiochirurga, w czasie których kwalifikowano dzieci z wadami serca do leczenia operacyjnego i interwencyjnego,
 • od końca lat dziewięćdziesiątych w pracowni organizowano między innymi w ramach programu POLKARD szkolenia w zakresie echokardiografii dziecięcej dla lekarzy z całej Polski.

REALIZOWANE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE

 • Badanie EKG – rutynowy 12-odprowadzeniowy zapis EKG z interpretacją.
 • Badanie echokardiograficzne – ocena struktur serca i hemodynamiki układu krążenia przy użyciu wysokiej klasy echokardiografów.
 • Badanie EKG metodą Holtera – podstawowa metoda w ocenie zaburzeń rytmu i przewodzenia serca.
 • Event Holter (holter zdarzeniowy) – stosowany w przypadku napadowych zaburzeń rytmu serca. Pacjent sam decyduje o uruchomieniu zapisu EKG w momencie odczuwania nieprawidłowej pracy serca, co zwiększa szansę na ustalenie właściwego rozpoznania.
 • Holter ciśnieniowy – całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi.
 • Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej – ocena czynności układu krążenia w warunkach kontrolowanego wysiłku fizycznego.
 • Ergospirometryczna próba wysiłkowa – ocena czynności układu oddechowego w czasie wysiłku.

Badania wykonywane są na zlecenie lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz innych jednostek służby zdrowia zgodnie z zawartą umową. Rocznie wykonujemy około 11000 badań EKG, około 5000 badań echo serca, ok. 1500 badań EKG metodą Holtera, około 300 prób wysiłkowych, 80 Holterów ciśnieniowych oraz po kilkanaście event – Holterów i spirometrii wysiłkowych.

MISJA I JAKOŚĆ

Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą diagnostyczną, a wykonywane przez nas badania zgodne są ze współczesnymi światowymi standardami kardiologicznymi. Dbamy o regularne uaktualnianie stosowanych przez nas procedur diagnostycznych i na bieżąco wdrażamy najnowsze osiągnięcia nauki do naszej pracy.
Wszyscy członkowie zespołu stale podnoszą swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie specjalizacji oraz uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach i konferencjach.

DO POBRANIA

> Diagnostyka Nieinwazyjna Układu Krążenia – cennik badań
> Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników/kopii dokumentacji

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

lek. Mariola Kalas-Nalewajk
Kierownik Pracowni
specjalista pediatrii
specjalista kardiologii dziecięcej

lek. Beata Jasińska
specjalista pediatrii
specjalista hipertensjologii
akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nr 40/2017

lek. Joanna Koza
specjalista pediatrii

lek.  Grażyna Jóźwicka
pediatra
specjalista neonatologii
akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nr 39/2017

lek.  Sylwia Siwka
specjalista pediatrii
specjalista neonatologii

PIELĘGNIARKI

piel. Beata Lewandowska
Pielęgniarka Koordynująca

mgr piel. Katarzyna Winiarska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

mgr piel. Ewa Iciek
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej

mgr piel. Mariola Bartoszak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

piel. Dorota Juszczak