ODDZIAŁ PEDIATRII I KARDIOLOGII

sekretariat
Sekretariat Oddziału
ordynator
 • dr n. med. Iwona Bolewicz-Planutis
 • Ordynator Oddziału
 • specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
 • lek. med. Anna Kojro-Wojcieszonek
 • Zastępca Ordynatora
 • specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
pielegniarka
 • lic. piel. Violetta Wadowska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. piel. Barbara Wojewódzka
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Oddział Pediatrii i Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy powstał w 2001 roku. Jest jedynym ośrodkiem posiadającym akredytację do szkolenia w zakresie kardiologii dziecięcej dla pediatrów i kardiologów dorosłych. Obecnie Oddział jest przodującym ośrodkiem kardiologii dziecięcej w województwie kujawsko-pomorskim.
Swoją opieką obejmuje dzieci od urodzenia do ukończenia 18 roku życia z problemami kardiologicznymi i ogólnopediatrycznymi. Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 1500 dzieci, w tym pacjenci z problemami kardiologicznymi stanowią średnio 70%. W Poradni Kardiologicznej rocznie udziela się ponad 9 tys. porad.

REALIZOWANE PROCEDURY

Pediatria:

 • we współpracy z innymi jednostkami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego wykonujemy pełen zakres diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej, obrazowej, niezbędnej do diagnostyki i leczenia pacjenta pediatrycznego.

Kariologia:

 • diagnostyka: szmerów nad sercem, omdleń, bólów w klatce piersiowej i kołatań serca
 • rozpoznanie i leczenie: wad serca i naczyń, zapalenia i niewydolności serca; zaburzeń rytmu i przewodzenia; zmian w układzie krążenia towarzyszących innym jednostkom chorobowym; nadciśnienia tętniczego (opieka hipertensjologa)
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego (opieka hipertensjologa)
 • na podstawie nieinwazyjnych badań układu krążenia wstępna kwalifikacja wad serca do operacji zaburzeń rytmu serca do zabiegów ablacji (niszczenia ognisk arytmii prądem), co skraca czas oczekiwania na planową diagnostykę i leczenie w ośrodkach kardiochirurgicznych i kardiologicznych
 • kardiologiczna opieka nad dziećmi z naczyniakami, zakwalifikowanymi przez chirurga, laryngologa, dermatologa do leczenia Propranololem

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Kardiologiczna

 • diagnostyka i leczenie wad serca i innych patologii układu krążenia

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia

 • badania: ekg, holter ekg, holter PR, echo serca, usg doppler naczyń, próba wysiłkowa, rtg klatki piersiowej

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym priorytetem jest utrzymanie wysokiej jakości usług medycznych w kardiologii dziecięcej poprzez ustawiczne dokształcanie się, diagnostykę i lecznienie na najwyższym poziomie, udoskonalanie i modernizację sprzętu medycznego, a także doskonałą współpracę ze specjalistami innych dziedzin Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, co pozwala na kompleksowe, zindywidualizowane podejście do każdego pacjenta.

Współpracujemy z ośrodkami z całej Polski, dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego, które wymagają interwencji kardiochirurgicznej najczęściej operowane są w IP-CZD w Warszawie, Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, Szpitalu Klinicznym w Poznaniu i Szpitalu Uniwersyteckim w Warszawie.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

 • dr n.med. Iwona Bolewicz-Planutis
 • Ordynator Oddziału
 • specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
 • lek. med. Anna Kojro-Wojcieszonek
 • Zastępca Ordynatora
 • specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
 • lek. med. Michał Kołodziejczak
 • specjalista pediatrii
 • lek. med. Dorota Kamińska
 • specjalista pediatrii

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

 • lek. med. Anita Miklusz
 • lek. med. Agata Peikow
 • lek. med. Joanna Koza
 • lek. med. Dagmara Kłonica
 • lek. med. Agata Hajduk-Pietruszewska
 • lek. med. Barbara Szyderska
 • lek. med. Dominika Cegielska-Pawlak
 • lek. med. Marcin Kożuchowski

PIELĘGNIARKI

 • mgr piel. Violetta Wadowska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • w trakcie studiów magisterskich
 • lic. piel. Barbara Wojewódzka
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 • mgr piel. Edyta Kosnowska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr piel. Monika Konopińska
 • lic. piel. Anna Floryszak
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic piel. Paulina Miśkiewicz
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • piel. Agata Wieczorek
 • specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 • piel. Ewa Makowiecka
 • specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 • piel. Justyna Czerwińska
 • specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 • mgr piel. Natalia Prus
 • w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Malwina Kępa
 • piel. Ewa Sobiechowska
 • piel. Barbara Klonecka
 • piel. Iwona Dolata
 • piel. Grażyna Hermann
 • piel. Małgorzata Kowalewska
sekretariat
Sekretariat Oddziału
ordynator
 • dr n. med. Iwona Bolewicz-Planutis
 • Ordynator Oddziału
 • specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
 • lek. med. Anna Kojro-Wojcieszonek
 • Zastępca Ordynatora
 • specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
pielegniarka
 • mgr piel. Violetta Wadowska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. piel. Barbara Wojewódzka
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego