PRACOWNIA DIAGNOSTYKI NIEINWAZYJNEJ UKŁADU KRĄŻENIA

Kontakt
Kontakt
 • phone+48 52 32 62 278
 • placeholderBudynek B2, piętro 1
kierownik
 • dr n. med. Anna Karaszewska
 • Kierownik Pracowni
 • specjalista pediatrii i kardiologii
pielęgniarka
 • piel. Beata Lewandowska
 • Pielęgniarka Koordynująca

W pracowni wykonywane są badania nieinwazyjne układu krążenia u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz objętych opieką poradni kardiologicznej szpitala. Dumni z długiej historii diagnostyki kardiologicznej w tutejszym szpitalu i wdzięczni naszym nauczycielom kontynuujemy rozpoczętą przed laty pracę:

 • w 1952 roku wykonano pierwszy zapis EKG,
 • w 1959 roku utworzono samodzielną Pracownię EKG,
 • w 1980 roku wykonano pierwsze badanie echokardiograficzne,
 • w 1994 roku podpisano umowę o współpracy z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od kwietnia tamtego roku regularnie przez kilkanaście lat w naszej pracowni odbywały się konsultacje kardiologa i kardiochirurga, w czasie których kwalifikowano dzieci z wadami serca do leczenia operacyjnego i interwencyjnego,
 • od końca lat dziewięćdziesiątych w pracowni organizowano między innymi w ramach programu POLKARD szkolenia w zakresie echokardiografii dziecięcej dla lekarzy z całej Polski.

REALIZOWANE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE

 • Badanie EKG - rutynowy 12-odprowadzeniowy zapis EKG z interpretacją.
 • Badanie echokardiograficzne - ocena struktur serca i hemodynamiki układu krążenia przy użyciu wysokiej klasy echokardiografów.
 • Badanie EKG metodą Holtera - podstawowa metoda w ocenie zaburzeń rytmu i przewodzenia serca.
 • Event Holter (holter zdarzeniowy) - stosowany w przypadku napadowych zaburzeń rytmu serca. Pacjent sam decyduje o uruchomieniu zapisu EKG w momencie odczuwania nieprawidłowej pracy serca, co zwiększa szansę na ustalenie właściwego rozpoznania.
 • Holter ciśnieniowy - całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi.
 • Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej - ocena czynności układu krążenia w warunkach kontrolowanego wysiłku fizycznego.
 • Ergospirometryczna próba wysiłkowa - ocena czynności układu oddechowego w czasie wysiłku.

Badania wykonywane są na zlecenie lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz innych jednostek służby zdrowia zgodnie z zawartą umową. Rocznie wykonujemy około 11000 badań EKG, około 5000 badań echo serca, ok. 1500 badań EKG metodą Holtera, około 300 prób wysiłkowych, 80 Holterów ciśnieniowych oraz po kilkanaście event – Holterów i spirometrii wysiłkowych.

MISJA I JAKOŚĆ

Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą diagnostyczną, a wykonywane przez nas badania zgodne są ze współczesnymi światowymi standardami kardiologicznymi. Dbamy o regularne uaktualnianie stosowanych przez nas procedur diagnostycznych i na bieżąco wdrażamy najnowsze osiągnięcia nauki do naszej pracy.
Wszyscy członkowie zespołu stale podnoszą swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie specjalizacji oraz uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach i konferencjach.

DO POBRANIA

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

 • dr n. med. Anna Karaszewska
 • Kierownik Pracowni
 • specjalista pediatrii
 • specjalista kardiologii
 • akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nr 0034/2011
 • lek. med. Beata Jasińska
 • specjalista pediatrii
 • specjalista hipertensjologii
 • akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nr 40/2017
 • lek. med. Mariola Kalas-Nalewajk
 • specjalista pediatrii
 • specjalista kardiologii dziecięcej
 • lek. med. Grażyna Jóźwicka
 • pediatra
 • specjalista neonatologii
 • akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nr 39/2017

PIELĘGNIARKI

 • piel. Beata Lewandowska
 • Pielęgniarka Koordynująca
 • poł. Żaneta Jasiorowska
 • mgr piel. Katarzyna Winiarska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr piel. Ewa Iciek
 • mgr inż. Natalia Krauze
 • technik elektroradiologii
 • piel. Joanna Chruścicka
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 • piel. Mariola Bartoszak
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Kontakt
Kontakt
 • phone+48 52 32 62 278; + 48 52 32 62 168
 • placeholderBudynek B2, piętro 1
kierownik
 • dr n. med. Anna Karaszewska
 • Kierownik Pracowni
 • specjalista pediatrii i kardiologii
pielęgniarka
 • piel. Beata Lewandowska
 • Pielęgniarka Koordynująca