ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ

sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • lek. med. Maciej Matczuk
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
pielegniarka
 • mgr piel. Magdalena Michalska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmujemy się prowadzaniem skomplikowanych procedur, ratujących życie pacjentów w stanie krytycznym; obejmujemy opieką pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani jako dawcy organów, diagnozujemy, leczymy i monitorujemy nagłe przypadki zachorowań, zagrażające życiu pacjentów.
Prowadzimy nadzór nad funkcjami życiowymi w czasie znieczulenia ogólnego do procedur zabiegowych i diagnostycznych, podczas procesu powrotu świadomości u pacjentów po znieczuleniu oraz w czasie terapii bólu pooperacyjnego.
Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa i umożliwiającym realizację wysokospecjalistycznych procedur. Oddział od kilku lat jest współorganizatorem cyklicznej ogólnopolskiej konferencji „Wybrane Elementy Anestezjologii Pediatrycznej”.

REALIZOWANE PROCEDURY

Anestezja:

 • konsultacje anestezjologiczne przed planowymi i pilnymi procedurami diagnostyczno- zabiegowymi wymagających znieczulenia ogólnego lub sedacji w celu prawidłowego przygotowania pacjenta do procedury;
 • nadzór nad funkcjami życiowymi w czasie znieczulenia ogólnego do procedur zabiegowych i diagnostycznych, podczas procesu powrotu świadomości u pacjentów po znieczuleniu oraz terapia bólu pooperacyjnego w odcinku nadzoru poznieczuleniowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego.
 • wykonywanie znieczulenia ogólnego lub regionalnego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych i leczniczych. Wykonujemy znieczulenia ogólne (wziewne , dożylne), znieczulenia kombinowane, blokady centralne, blokady splotów nerwowych oraz nerwów obwodowych do zabiegów operacyjnych jak również w celu leczenia bólu pooperacyjnego, stosując również techniki blokad ciągłych.

Intensywna terapia:

 • przywracanie i podtrzymywanie funkcji życiowych organizmu z następczym wyrównaniem zaburzeń spowodowanych stanem niewydolności podstawowych czynności życiowych – leczenie chorych w stanie zagrożenia życia;
 • postępowanie ratunkowe w stanach nagłych mające na celu przerwanie i odwrócenie procesu śmierci – resuscytacja krążeniowo – oddechowa;
 • interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie schorzeń wymagających terapii w oddziale intensywnej terapii;
 • kwalifikacja i prowadzenie leczenia żywieniowego – dojelitowego i pozajelitowego pacjentów w stanie zagrożenia życia;
 • wykonywanie wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno – leczniczych, jak prowadzenie terapii nerkozastępczej, zakładanie centralnych dostępów naczyniowych, postępowanie detoksykacyjne u pacjentów poddanych działaniu substancji trujących i niebezpiecznych, i inne;
 • profesjonalna opieka nad pacjentem, którego w wyniku uznania śmierci mózgu zakwalifikowano jako dawcę narządów – prawidłowe monitorowanie funkcji życiowych w celu zapewnienie jak najlepszej jakości przeszczepianych narządów i ich funkcjonowania u biorcy po przeszczepieniu (w oddziale intensywnej terapii oraz na bloku operacyjnym);
 • konsultacje anestezjologiczne u pacjentów z niewydolnością narządową w obszarze układu oddechowego, krążenia lub nerwowego.

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym celem jest rozwiazywanie ważnych problemów zdrowotnych, w tym ratowania życia małych pacjentów. Osiągamy to prowadząc ciągłe kształcenie naszej kadry, doskonaląc umiejętności na kursach i konferencjach naukowych. Wyposażenie w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt pozwala na bezpieczne realizowanie procedur. Rodzice i opiekunowie naszych pacjentów mogą mieć pewność, że ich dzieci są otoczone najlepszą, spełniającą najwyższe standardy opieką.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

 • lek. med. Maciej Matczuk
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Magdalena Dobruchowska-Marchelek
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Artur Kwiecień
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Piotr Majewski
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Jacek Sobczyk
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Mariusz Wachulski
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej
 • lek. med. Ewa Węgrzynowska
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz otolaryngologii
 • lek. med. Joanna Winiarska
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Jadwiga Kędzierska-Kaniasty
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

PIELĘGNIARKI

 • mgr piel. Magdalena Michalska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • studia podyplomowe z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia WNEiZ UMK
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Joanna Sznajder
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Magdalena Bekier
 • mgr piel. Monika Brewka
 • w trakcie specjalizacji
 • lic. piel. Beata Białecka
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Żaneta Ciołko
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Izabela Czaplińska
 • w trakcie specjalizacji
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • lic. piel. Agnieszka Domagała-Mordacz
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • lic. piel. Anna Fetzka
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Karolna Frost
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Danuta Głowacka
 • pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Hanna Grądkowska
 • pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Katarzyna Grudzień
 • pielęgniarka dyplomowana
 • licencjat zdrowia publicznego
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • lic. piel. Ewa Grzegorek
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • lic. piel. Ewa Grzegórska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • lic. piel. Małgorzata Grzonkowska
 • mgr piel. Marta Jamka
 • Maria Karpus
 • pielęgniarka dyplomowana
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Lucyna Kempińska
 • pielęgniarka dyplomowana
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Katarzyna Kochańska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Paulina Kołutkiewicz
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Ewa Kontna
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • lic. piel. Grażyna Kowalewska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Marta Lewicka
 • doktorat w dziedzinie nauk o zdrowiu
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Justyna Łaz
 • pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Dorota Majchrzak
 • pielęgniarka dyplomowana
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Izabela Malej
 • studia podyplomowe z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia WNEiZ UMK
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Małgorzata Muszyńska
 • pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Patrycja Grochowska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • lic. piel. Magdalena Pawlak
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Dorota Pawłowska
 • w trakcie specjalizacji
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Ewelina Piechocka
 • w trakcie specjalizacji
 • lic. piel. Aleksandra Siekierzycka
 • mgr piel. Katarzyna Wieczór-Klein
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr. piel. Renata Wołk-Łaniewska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Natalia Wieczorek
 • w trakcie specjalizacji
 • mgr piel. Marta Bracik
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Edyta Pankowska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Jolanta Synakiewicz
 • pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • lek. med. Maciej Matczuk
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
pielegniarka
 • mgr piel. Magdalena Michalska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr piel. Joanna Sznajder
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej