ODDZIAŁ PEDIATRII, ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII

sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • dr n. med. Olgierd Pilecki
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista pediatra - endokrynolog
 • dr n. med. Maria Żbikowska-Bojko
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatra-endokrynolog, diabetolog, dziecięcy
pielegniarka
 • mgr piel. Deonizja Rosińska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Oddział prowadzi działalność profilaktyczną, diagnostyczną i leczniczą dla dzieci i młodzieży w wieku 0 – 18 lat, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu endokrynnego, w systemie pobytu całodobowego. Zajmujemy się kompleksową diagnostyką i leczeniem ostrych i przewlekłych chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Obejmujemy kompleksową opieką dzieci z cukrzycą, zapewniając diagnostykę, leczenie (w tym terapię pompami insulinowymi), edukację diabetologiczną; wsparcie psychologiczne dziecka i jego rodziny. Zajmujemy się promocją zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i ich środowisk rodzinnych, szkolnych związanych z narastaniem plagi zaburzeń odżywiania - otyłości.
Bierzemy udział w edukacji pracowników placówek opiekuńczo-szkolnych w zakresie postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Zdrowia. Współpracujemy ze specjalistami z pozostałych jednostek Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, także z jednostkami specjalistycznymi w kraju. Hospitalizujemy rocznie około 1800 dzieci. W poradniach specjalistycznych udzielamy rocznie ponad 7500 porad: w endokrynologicznej około 6000, diabetologicznej - 1548.

REALIZOWANE PROCEDURY

Endokrynologia:

 • diagnostyka i leczenie chorób wynikających z zaburzeń okolicy podwzgórzowo-przysadkowej; chorób tarczycy; zaburzeń rozwoju płciowego; wrodzonego przerostu kory nadnerczy; chorób osi nadnerczowej; zaburzeń w odżywianiu; gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Diabetologia:

 • kompleksowa opieka nad dzieckiem z cukrzycą: diagnostyka leczenie (w tym terapia pompami insulinowymi); edukacja diabetologiczna; wsparcie psychologiczne dziecka i jego rodziny; współpraca z pedagogami szkolnymi.
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
 • diagnostyka i leczenie schorzeń o podłożu odpornościowym, towarzyszących cukrzycy typu 1 (choroby tarczycy, celiakia, schorzenia kory nadnerczy)
 • systemy monitorowania glikemii (CGMS)

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Diabetologiczna

 • specjalistyczna diagnostyka, terapia i monitorowanie cukrzycy i towarzyszących schorzeń

Poradnia Endokrynologiczna

 • specjalistyczna diagnostyka i leczenie chorób wynikających z zaburzeń funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego.
> Rejestracja i terminy przyjęć

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Antropometryczna

 • badania pozwalające ocenić rozwój biologiczny dziecka
 • antropometria właściwa, tzn. pomiary głowy (cefalometria) oraz pomiary ciała (somatometrią).
 • ocena długości głowy z szyją; tułowia i kończyn; obwodu, szerokości i długość głowy; szerokości górnotwarzowej i dolnotwarzowej; obwodu, wymiaru poprzecznego i strzałkowego klatki piersiowej; szerokości bioder, barków, obwodu kończyn, oraz grubości fałdów skórno- tłuszczowych.
 • Szczegółowe pomiary pozwalają ustalić odstępstwa od normy i wykryć ewentualne dysproporcje poszczególnych części ciała. Jeśli jest to konieczne zalecamy dalszą terapię w poradni specjalistycznej.
> Rejestracja, cenniki badań

PROGRAMY LEKOWE I BADANIA KLINICZNE

Programy lekowe

 • leczenie hormonem wzrostu: somatotropinowa niedoczynność przysadki, zespół Turnera, zespół Prader-Willy, SGA/IUGR
 • przedwczesne dojrzewanie płciowe prawdziwe

Badania kliniczne

 • międzynarodowe badanie EP00-401/402: SGA/IUGR: od 2007 – obecnie

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym celem jest nie tylko skuteczna terapia trafiających do nas pacjentów, ale także promocja zachowań prozdrowotnych wśród dzieci, ich środowisk rodzinnych i szkolnych w obliczu narastających problemów, takich jak zaburzenia odżywiania, przede wszystkim otyłość, które często prowadzą do zaburzeń metabolicznych i cukrzycy. Nasi specjaliści biorą udział w edukacji pacjentów, rodziców i pracowników placówek opiekuńczo - szkolnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia i postępowania z dzieckiem już chorym na cukrzycę. Profilaktyka i edukacja to ważna część skutecznej, kompleksowej terapii, którą w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym staramy się zapewnić.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

 • dr n. med. Olgierd Pilecki
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista pediatra-endokrynolog
 • dr n. med. Maria Żbikowska-Bojko
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatra, endokrynolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy
 • dr n. med. Katarzyna Robak-Kontna
 • specjalista pediatra, diabetolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy
 • lek. med. Joanna Wyrębska-Ruge
 • specjalista pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy
 • dr n. med. Aleksandra Nowak-Oczkowska
 • specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • lek. med. Dariusz Jasiński
 • specjalista pediatra, endokrynolg

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

 • lek. med. Sylwia Świerczyńska
 • lek. med. Marta Tausz
 • lek. med. Adrianna Nizioł
 • lek. med. Dorota Gębska
 • lek. med. Anna Koblańska-Bąk
 • lek. med. Ewa Jaworska
 • lek. med. Katarzyna Szafarska
 • lek. med. Mateusz Bonin

PIELĘGNIARKI

 • mgr piel. Deonizja Rosińska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • edukator w cukrzycy
 • lic. piel. Justyna Stawicka
 • edukator w cukrzycy
 • mgr piel. Aleksandra Leszczyńska
 • Gabriela Derecka
 • pielęgniarka dyplomowana
 • Jolanta Gastecka
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • edukator w cukrzycy
 • lic. piel. Ewa Hejankowska
 • edukator w cukrzycy
 • lic. piel. Mariola Ossowska
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Agnieszka Krzyżek
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Bożena Pawłowska
 • pielęgniarka dyplomowana
 • mgr piel. Anna Superczyńska
 • specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr piel. Anna Duszyńska
 • mgr piel. Anna Paliwoda
 • lic. piel. Kamila Trawicka
 • mgr piel. Zuzanna Posieczek
 • lic. piel. Agnieszka Sadłowska
 • mgr piel. Gabriela Pawlak
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • edukator w cukrzycy
 • mgr piel. Patrycja Zdrojewska
 • specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • edukator w cukrzycy
sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • dr n. med. Olgierd Pilecki
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista pediatra - endokrynolog
 • dr n. med. Maria Żbikowska-Bojko
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatra-endokrynolog, diabetolog, dziecięcy
pielegniarka
 • mgr piel. Deonizja Rosińska
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego