ODDZIAŁ PEDIATRII, HEMATOLOGII, ONKOLOGII I REUMATOLOGII

sekretariat
Sekretariat Oddziału
ordynator
 • prof. dr hab. Andrzej Kurylak
 • Ordynator Oddziału
 • specjalista pediatrii
 • specjalista onkologii i hermatologii dziecięcej
 • dr n. med. Katarzyna Kobusińska
 • Zastępca Ordynatora
 • specjalista pediatrii
 • specjalista reumatologii
pielegniarka
 • dr n. o zdr. Bogumiła Małecka
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • mgr piel. Violetta Czarna
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

W Oddziale Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii prowadzona jest wszechstronna i kompleksowa diagnostyka i terapia dzieci z ostrymi i przewlekłymi chorobami wieku dziecięcego, nienowotworowymi i nowotworowymi chorobami krwi, nowotworami narządowymi oraz układowymi schorzeniami tkanki łącznej. Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 2000 pacjentów. W Poradni Hematologii i Onkologii udziela się około 2000 porad, a w Poradni Reumatologicznej około 3000 porad.
Nasi specjaliści zapewniają zgodną z aktualnym stanem wiedzy diagnostykę, leczenie i zarządzanie procesem klinicznym. Monitorujemy przebieg i odległe następstwa chorób przewlekłych. Konsultujemy i prowadzimy leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi, poddawanymi zabiegom chirurgicznym, neurochirurgicznym i otochirurgicznym w naszym szpitalu. Współpracujemy ze specjalistami z pozostałych jednostek Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i innych szpitali w kraju.

REALIZOWANE PROCEDURY

Pediatria:

 • pełen profil, ze szczególnym uwzględnieniem poważnych zakażeń bakteryjnych, chorób autoimmunologicznych, wrodzonych zaburzeń metabolicznych, nadwagi i otyłości, pierwotnych i wtórnych zaburzeń mineralizacji kości dzieci i młodzieży, osteopenii wcześniaczej.

Hematologia i onkologia dziecięca:

 • pełen profil w zakresie niedokrwistości, zaburzeń krzepnięcia: skaz krwotocznych (płytkowych i osoczowych) oraz zakrzepicy, chorób układu białokrwinkowego i węzłów chłonnych
 • kompleksowa diagnostyka, leczenie i monitorowanie chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym wczesnych i późnych następstw terapii.

Reumatologia:

 • pełen profil, w tym kompleksowa diagnostyka, leczenie i monitorowanie ostrego i przewlekłego zapalenia stawów (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów), układowych chorób tkanki łącznej (w tym tocznia rumieniowatego układowego, układowych zapaleń naczyń, zapalenia skórno-mięśniowego, twardziny układowej i miejscowej, zespołów nakładania), chorób autozapalnych oraz wrodzonych zaburzeń tkanki łącznej, pierwotnego i wtórnego objawu Raynauda.

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Hematologii i Onkologii Dzieci i Młodzieży

 • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie chorób układu krwiotwórczego i nowotworów u dzieci i młodzieży

Poradnia Reumatologiczna

 • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie zapaleń stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej u dzieci i młodzieży
> Rejestracja i terminy przyjęć

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Densytometrii Klinicznej

 • ocena gęstości mineralnej i wytrzymałości mechanicznej kości u dzieci (0 – 18 r.ż.) w diagnostyce schorzeń reumatycznych, endokrynologicznych, neurologicznych i metabolicznych, w tym osteopenii wcześniaczej oraz schorzeń układu oddechowego i układu krążenia
 • ocena gęstości mineralnej kości u pacjentów dorosłych w diagnostyce osteopenii i osteoporozy, w tym ocena ryzyka złamania
 • ocena gęstości mineralnej kości u pacjentów z wszystkich grup wiekowych z wielokrotnymi złamaniami oraz leczonych przewlekle glikokortykosteroidami
 • ocena składu ciała, w tym tkanki tłuszczowej i tkanek miękkich u pacjentów z otyłością
> Rejestracja, cenniki badań

PROGRAMY LEKOWE I BADANIA KLINICZNE

Programy lekowe

 • leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (program leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby)
 • leczenie mukopolisacharydozy typu I (leczenie choroby Hurler)

Badania kliniczne

 • Otwarte badanie kontynuacyjne oceniające bezpieczeństwo i korzyści kliniczne z długotrwałego stosowania etanerceptu u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów w postaci nielicznostawowej rozszerzającej się, z zapaleniem stawów skojarzonym z zapaleniem przyczepów ścięgien lub łuszczycowym zapaleniem stawów.
 • Badanie prowadzone metodą otwartej próby w celu ustalenia dawki Sarilumabu podawanego podskórnie w schemacie sekwencyjnego zwiększania dawki u pacjentów w wieku 2-17 lat z wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów z następową przedłużoną fazą leczenia.
 • Badanie prowadzone metodą otwartej próby w celu ustalenia dawki Sarilumabu podawanego podskórnie w schemacie sekwencyjnego zwiększania dawki u pacjentów w wieku 2-17 lat z uogólnionym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów z następową przedłużoną fazą leczenia.
 • Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo oraz tolerancję stosowania tofacitinibu u dzieci i młodzieży z wielostawową postacią młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów z następową przedłużoną fazą leczenia.
 • Tocilizumab w pierwszej linii leczenia biologicznego w rutynowej praktyce klinicznej u chorych na postać wielostawową młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w Polsce – wieloośrodkowe, nieinterwencyjne, prospektywne badanie obserwacyjne.

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym celem jest rozwiązywanie ważnych pediatrycznych problemów zdrowotnych. Osiągamy to kilkoma drogami wynikającymi przede wszystkim z badań naukowych. Począwszy od głębszego zrozumienia choroby nawet na poziomie komórkowym i molekularnym, które prowadzi do zastosowania nowych leków i terapii, poprzez codzienne obserwacje lekarzy i pielęgniarek poczynione w czasie spędzanym każdego dnia przy pacjencie. Takie podejście nazywamy innowacyjnym, często wymaga ono od nas rozwoju i wprowadzania całkiem nowych instrumentów lub strategicznych pomysłów. Kreatywna forma innowacyjności jest ścieżką do doskonalenia jakości w ochronie zdrowia.

W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy jesteśmy przekonani, że pacjenci i ich rodzice powinni wiedzieć, że szpital który wybrali spełnia najwyższe standardy i jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości. W tym celu w sposób ciągły monitorujemy i modyfikujemy obowiązujące procedury. Ze względu na wiek i specyfikę chorób, które występują u dzieci i młodzieży, są one zdecydowanie różne od stosowanych u osób dorosłych.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

 • prof. dr hab. Andrzej Kurylak
 • Ordynator Oddziału
 • specjalista pediatrii
 • specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
 • dr n. med. Katarzyna Kobusińska
 • Zastępca Ordynatora
 • specjalista pediatrii
 • specjalista reumatologii
 • lek. med. Katarzyna Behnke Kowalska
 • specjalista pediatrii
 • w trakcie specjalizacji z reumatologii
 • certyfikat wykonywania i interpretacji badań densytometrii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • dr n. med. Katarzyna Dylewska
 • specjalista pediatrii
 • specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
 • lek. med. Ewa Muzalewska
 • specjalista pediatrii
 • specjalista reumatologii
 • certyfikat wykonywania i interpretacji badań densytometrii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • lek. Violetta Osińska
 • specjalista pediatrii
 • specjalista reumatologii
 • certyfikat wykonywania i interpretacji badań densytometrii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • dr n. med. Izabela Pałgan
 • specjalista pediatrii
 • specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

 • lek. med. Magdalena Brąszewska
 • lek. med. Mariusz Jarosz
 • lek. med. Izabela Karpińska
 • lek. med. Kinga Kieszkowska
 • lek. med. Agata Kozińska
 • lek. med. Milena Lubowicz
 • lek. med. Marta Turowska

PIELĘGNIARKI

 • dr n. o zdr. Bogumiła Małecka
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • mgr piel. Violetta Czarna
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Agnieszka Fibor
 • mgr piel. Patrycja Kasperska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Justyna Rzymkowska - Mania
 • mgr piel. Danuta Slosecka
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr piel. Izabela Tomczak
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Anna Zwara
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
 • lic. piel. Agnieszka Brzezińska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • lic. piel. Marzena Klawińska
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej
 • lic. piel. Dorota Orzechowska
 • w trakcie studiów magisterskich
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • lic. piel. Żaneta Jułga
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. piel. Beata Rausz
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej
 • lic. piel. Aleksandra Skierecka
 • w trakcie studiów magisterskich
 • lic. piel. Klaudia Tubisz
 • w trakcie studiów magisterskich
 • lic. piel. Hanna Wawrzyniak
 • w trakcie studiów magisterskich
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Iwona Kamińska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Beata Karska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Iwona Marczak
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Romana Stefankiewicz
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej
 • Sylwia Śledź
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
sekretariat
Sekretariat Oddziału
ordynator
 • prof. dr hab. Andrzej Kurylak
 • Ordynator Oddziału
 • specjalista pediatrii
 • specjalista onkologii i hermatologii dziecięcej
 • dr n. med. Katarzyna Kobusińska
 • Zastępca Ordynatora
 • specjalista pediatrii
 • specjalista reumatologii
pielegniarka
 • dr n. o zdr. Bogumiła Małecka
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • mgr piel. Violetta Czarna
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego