ODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA

sekretariat
Sekretariat Oddziału
 • lek. med. Iwona Wójciak-Kotarska
 • Kierownik Oddziału
 • lekarz pediatra, specjalista neonatolog
 • lek. med. Alina Polak
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii i neonatologii
pielegniarka
 • mgr piel. Magdalena Orzech
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr pedagogiki, piel. Anna Gajewska
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

Oddział Patologii Noworodka posiada II poziom referencyjny w systemie opieki perinatalnej. W oddziale leczonych jest rocznie około 500 noworodków. Przyjmujemy noworodki z innych jednostek leczniczych w rejonie a także, jako jedyny oddział w Bydgoszczy noworodki, u których pojawiły się problemy zdrowotne po wypisie z oddziałów położniczych do domu. Zapewniamy zgodną z aktualnym stanem wiedzy diagnostykę i leczenie patologii okresu noworodkowego z uwzględnieniem intensywnej terapii noworodka, leczenia noworodka przed i po zabiegach chirurgicznych, neurochirurgicznych i laryngologicznych, diagnostykę i leczenie zakażeń wirusowych i bakteryjnych, żółtaczek, chorób neurologicznych, metabolicznych, diagnostykę i leczenie wad serca, zaburzeń rytmu serca, zaburzeń odżywiania, chorób endokrynologicznych. Przeprowadzamy badania przesiewowe oraz obowiązkowe szczepienia.
Oddział dysponuje 3 stanowiskami intensywnej terapii noworodka z możliwością wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej, 3 stanowiskami opieki ciągłej oraz 6 stanowiskami opieki pośredniej. Wszystkie stanowiska są wyposażone zgodnie z obowiązującym standardem w sprzęt najnowszej generacji

REALIZOWANE PROCEDURY

Neonatologia:

 • pełen profil z uwzględnieniem intensywnej terapii noworodka, leczenie noworodka przed i po zabiegach chirurgicznych, neurochirurgicznych, i laryngologicznych, diagnostyka i leczenie zakażeń wirusowych i bakteryjnych, żółtaczek, chorób neurologicznych, metabolicznych, diagnostyka i leczenie wad serca, zaburzeń rytmu serca, zaburzeń odżywiania, chorób endokrynologicznych.

Badania:

 • w oddziale przeprowadzane są badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy, niedoczynności tarczycy, chorób metabolicznych, wrodzonego przerostu nadnerczy oraz przesiewowe badanie słuchu metodą otoemisji akustycznej.

Szczepienia:

 • realizujemy szczepienia obowiązkowe noworodków, promujemy kamienie naturalne udzielając matkom profesjonalnego wsparcia. W przypadku trudności w karmieniu możliwe jest przeprowadzenie konsultacji i terapii neurologopedycznej.

W związku z pełnym zakresem świadczeń w Szpitalu Dziecięcym możliwe jest działanie w zespole interdyscyplinarnym. Współpracujemy również z Hospicjum Domowym dla Dzieci w Bydgoszczy, o ile dziecko z ciężkim nieuleczalnym schorzeniem oraz jego rodzina wymagają dalszej opieki po wypisie ze szpitala.

MISJA I JAKOŚĆ

W Oddziale Patologii Noworodka przeprowadzane są systematyczne szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego celem zapewnienia najwyższej jakości intensywnej terapii i opieki nad noworodkiem. Personel systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych. W szpitalu spełniającym najwyższe standardy zapewniamy wysoką jakość świadczeń medycznych, monitorujemy i modyfikujemy obowiązujące procedury. W diagnostyce i leczeniu opieramy się na corocznie aktualizowanych Standardach Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

 • lek. med. Iwona Wójciak-Kotarska
 • Kierownik Oddziału
 • lekarz pediatra, specjalista neonatolog
 • lek. med. Alina Polak
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii i neonatologii

PIELĘGNIARKI

 • mgr piel. Magdalena Orzech
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr pedagogiki, piel. Anna Gajewska
 • Zastępca Pielęniarki Oddziałowej
 • licencjat edukacji zdrowotnej
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr rewalidacji, piel. Mariola Drążkowska
 • mgr położnictwa Joanna Grzywacz
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie piel. neonatologicznego
 • mgr położnictwa Agnieszka Iglewska
 • w trakcie specjalizacji w dziedzinie piel. neonatologicznego
 • mgr piel. Marzena Komendarska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr pielęgniarstwa, lic. położnictwa Patrycja Kubiak
 • dr n. med. Agnieszka Łukomska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. położnictwa Jolanta Machuła-Baj
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • piel. Hanna Madajewska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr piel. Małgorzata Małecka
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. piel. Grażyna Nowakowska
 • lic. piel. Hanna Piotrzkowska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • piel. Violetta Trzaskowska
 • mgr piel. Anetta Wardzińska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • lic. piel. Renata Włodarczyk
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • mgr piel. Agnieszka Zielińska
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr piel. Justyna Zwiewka
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
sekretariat
Sekretariat Oddziału
 • lek. med. Iwona Wójciak-Kotarska
 • Kierownik Oddziału
 • lekarz pediatra, specjalista neonatolog
 • lek. med. Alina Polak
 • Zastępca Kierownika Oddziału
 • specjalista pediatrii i neonatologii
pielegniarka
 • mgr piel. Magdalena Orzech
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr pedagogiki, piel. Anna Gajewska
 • Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
 • specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego