ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII DZIECIĘCEJ

sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • dr hab. n. med. Józef Mierzwiński
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista laryngologii dziecięcej
pielegniarka
 • dr n. med. Alicja Przybysz
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Bydgoszczy oferuje diagnostykę i leczenie schorzeń otolaryngologicznych u dzieci, w tym leczenie i rehabilitację dzieci z niedosłuchem; leczenie chorób uszu; chirurgię podstawy czaszki; leczenie operacyjne zatok przynosowych (FESS); diagnostykę i chirurgię dróg oddechowych; leczenie chirurgiczne niewydolności podniebienno-gardłowej. Specjalizujemy się w operacjach rekonstrukcyjnych błony bębenkowej i kosteczek słuchowych, nerwu twarzowego oraz kompleksowym chirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, leczeniu perlaka oraz wad rozwojowych ucha środkowego i zewnętrznego. Stosujemy leczenie niedosłuchu przy pomocy implantów ślimakowych; implantów zakotwiczonych w kości (BAHA); jesteśmy pierwszym i jedynym ośrodkiem w Polsce w pełni przygotowanym do założenia implantu pniowego u pacjentów pediatrycznych od 1-2 roku życia. Ściśle współpracujemy z neurochirurgami dziecięcymi, chirurgami dziecięcymi a także chirurgiem szczękowo-twarzowym. Wykwalifikowany interdyscyplinarny zespół specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu trudno dostępnych guzów penetrujących do podstawy czaszki i oczodołu. Leczenie patologii onkologicznych koordynuje lekarz pediatra – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej.
Nasz Oddział jest jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków tego typu w Polsce. Nowoczesna baza sprzętowa, wykwalifikowana kadra i dobra współpraca interdyscyplinarnego zespołu gwarantuje wysoką jakość leczenia.

REALIZOWANE PROCEDURY

Otolaryngologia:

 • pełen profil diagnostyki oraz leczenia zachowawczego schorzeń otolaryngologicznych u dzieci diagnostyka, leczenie i rehabilitacja dzieci z niedosłuchem; leczenie chorób uszu; chirurgia podstawy czaszki; leczenie operacyjne zatok przynosowych; diagnostyka i chirurgia dróg oddechowych; leczenie chirurgiczne niewydolności podniebienno-gardłowej.

Diagnostyka i leczenie dzieci z niedosłuchem. Otochirurgia.

 • ośrodek referencyjny III poziomu Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków - wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci, niezależnie od wieku.
 • operacje rekonstrukcyjne błony bębenkowej i kosteczek słuchowych, nerwu twarzowego oraz kompleksowym chirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, leczeniu perlaka oraz wad rozwojowych ucha środkowego i zewnętrznego.

Dziecięcy Program Implantów Ślimakowych

 • leczenie przy pomocy implantów ślimakowych u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do chirurgicznej poprawy słuchu;
 • leczenie przy pomocy Implantów zakotwiczonych w kości (tzw. BAHA).
 • wszczepianie implantu słuchowego do pnia mózgu u pacjentów, u których niemożliwe jest zastosowanie implantu ślimakowego. Jesteśmy pierwszym i jedynym ośrodkiem w Polsce w pełni przygotowanym do założenia implantu pniowego u pacjentów pediatrycznych od 1 do 2 roku życia.
 • kompleksowa wielospecjalistyczna opieka zarówno przed, jak i po zabiegu.
 • obecnie już ponad 100 pacjentów udało się przywrócić do świata dźwięków.

Chirurgia podstawy czaszki

 • wykwalifikowany interdyscyplinarny zespół otolaryngologów, neurochirurgów, chirurgów dziecięcych, chirurgów szczękowo - twarzowych specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu trudno dostępnych guzów penetrujących do podstawy czaszki i oczodołu.
 • m.in. operacje włókniaków młodzieńczych oraz innych łagodnych i złośliwych patologii zatok przynosowych, dołu skrzydłowo-podniebiennego, dołu podskroniowego czy przestrzeni przygardłowej.
 • guzy ślinianek, rekonstrukcje nerwu twarzowego, czy stropu klinowo-sitowego.
 • endoskopowe minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne
 • leczenie patologii onkologicznych koordynuje lekarz pediatra – hematoonkolog.

Leczenie operacyjne zatok przynosowych

 • wiodący ośrodek wykonujący czynnościową chirurgię endoskopową zatok (FESS). Do tej pory wykonaliśmy ponad 1000 takich zabiegów, a obecnie przeprowadzamy ich kilkadziesiąt rocznie.

Leczenie chirurgiczne niewydolności podniebienno-gardłowej

 • diagnostyka i leczenie operacyjne niewydolności podniebienno-gardłowej.

Pozostałe

 • diagnostyka i leczenie operacyjne chorób gardła oraz wad wrodzonych głowy i szyi, diagnostyką i leczeniem zaburzeń głosu, mowy oraz problemów alergologicznych w schorzeniach laryngologicznych.

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Audiologiczna

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu

Poradnia Foniatryczna

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy: nieprawidłowa artykulacja, nieprawidłowe wymawianie głosek, nieprawidłowa płynności mowy (jąkanie, mówienie „nosowe”)
 • diagnostyka i leczenie opóźnionego rozwoju mowy
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych (np. chrypki); badania laryngowideostroboskopowe, umożliwiające dokładną ocenę czynności krtani

Poradnia Alergologiczna

 • diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych górnych dróg oddechowych: nawracającego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok; polipów nosa; nawracających infekcji górnych dróg oddechowych; kaszlu o niejasnym pochodzeniu; wysiękowego zapalenia uszu
> Rejestracja i terminy przyjęć

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Audiometrii

 • badania słuchu i ocena stopnia niedosłuchu: otoemisja akustyczna; badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu (BERA); badania behawioralne; badania audiometryczne; tympanometria.
> Rejestracja, cenniki badań

MISJA I JAKOŚĆ

Naszą misją jest zapewnianie kompleksowego leczenia na jak najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanej kadry, która stanowi interdyscyplinarny zespół, który wspólnie rozwiązuje najtrudniejsze medyczne problemy; szkoleniom, które pozwalają na podnoszenie kwalifikacji i opanowywaniu nowych technik leczenia i nowoczesnemu sprzętowi, dzięki któremu możemy wykonywać często pionierskie w skali kraju zabiegi.

Nasz Oddział jest jednym z najlepiej wyposażonych oddziałów Laryngologii Dziecięcej w Polsce - posiadamy najwyższej jakości sprzęt chirurgiczny, w tym mikroskop operacyjny z funkcją 3D, zestawy do chirurgii endoskopowej uszu, w tym endoskopy 3D, najnowszą neuronawigację chirurgiczną, cyfrowe tory wizyjne w jakości Full HD, systemy do polymodalnego monitoringu nerwów czaszkowych, sprzęt do czynnościowej chirurgii endoskopowej zatok (FESS), wysokoobrotowe wiertarki do chirurgii podstawy czaszki i in.

Posiadamy akredytację CMKP do prowadzenia specjalizacji z zakresu aż 3 specjalizacji lekarskich: otorynolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii ogólnej oraz w zakresie audiologii i foniatrii. Realizujemy stałe szkolenie (staże specjalizacyjne) w trybie podyplomowym dla lekarzy specjalizujących się w zakresie wymienionych specjalizacji, jak i również dla lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych.

Oddział współpracuje ściśle z ośrodkami zagranicznymi takimi, jak: Department of Otolaryngology Northwestern University Chicago, Department of Otolaryngology, University Hospital of Aarhus (Dania), Oddział Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego we Lwowie.

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

 • dr hab. n. med. Józef Mierzwiński
 • Kierownik Oddziału
 • Specjalista laryngologii dziecięcej
 • lek. med. Jan Olijewski
 • specjalista laryngologii dziecięcej i pediatrycznej
 • lek. med. Jolanta Włoch-Müller
 • specjalista laryngologii dziecięcej i pediatrycznej
 • dr n. med. Jolanta Michala-Tlappa
 • specjalista laryngologii dziecięcej i alergologii
 • lek. med. Barbara Jarzemska
 • specjalista laryngologii ogólnej, foniatrycznej i audiologicznej
 • lek. med. Maria Drela
 • specjalista laryngologii ogólnej, foniatrycznej i audiologicznej
 • lek. med. Dariusz Kordys
 • specjalista laryngologii ogólnej, foniatrycznej i audiologicznej
 • lek. med. Jerzy Bruś
 • specjalista laryngologii ogólnej i dziecięcej
 • dr n. med. Maciej Müller
 • specjalista laryngologii ogólnej i dziecięcej
 • lek. med. Piotr Łaz
 • specjalista laryngologii dziecięcej
 • lek. med. Artur Lewandowski
 • specjalista laryngologii ogólnej
 • lek. med. Adam Piziewicz
 • specjalista laryngologii dziecięcej
 • lek. dentysta Grzegorz Szpyt
 • specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

 • lek. med. Justyna Kosowska
 • lek. med. Justyna Tyra
 • lek. med. Krystian Tywoniuk
 • lek. med. Iwona Wrukowska- Niemczewska
 • lek. med. Maja Solarz
 • lek. med. Piotr Biały

PIELĘGNIARKI

 • dr n. med. Alicja Przybysz
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • piel. dypl. Arleta Boczkowska
 • mgr piel. Marta Bielewicz
 • mgr piel. Edyta Balas
 • specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • piel. dypl. Joanna Graduszewska
 • mgr piel. Paulina Goślinowska-Sieńko
 • mgr piel. Agnieszka Gołebiewska
 • piel. dypl. Rita Jędrzejczyk
 • lic. piel. Katarzyna Jędrzejczak
 • mgr piel. Monika Kolibska
 • mgr piel. Magdalena Paczyńska
 • lic. piel. Klaudia Pochopień
 • piel. dypl. Monika Rogacka
 • lic. piel. Patrycja Szymanowska
 • mgr piel. Barbara Szymczak
 • mgr piel. Małgorzata Toś
 • piel. dypl. Joanna Więckowska
 • piel. dypl. Ewa Wiśniewska
 • mgr piel. Katarzyna Pawlucha
 • mgr piel. Monika Panfil
 • lic. piel. Karolina Weremi
 • piel. dypl. Iwona Pociot
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
sekretariat
Sekretariat Oddziału
kierownik
 • dr hab. n. med. Józef Mierzwiński
 • Kierownik Oddziału
 • specjalista laryngologii dziecięcej
pielegniarka
 • dr n. med. Alicja Przybysz
 • Pielęgniarka Oddziałowa
 • specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego