styczeń 2022

Akredytacja w zakresie prowadzenia specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcegow Bydgoszczy uzyskał akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji w dziedzinie radiologii idiagnostyki obrazowej.Akredytację przyznaje Zespół Ekspertów ds. Akredytacji Centrum Medycznego KształceniaPodyplomowego […]

Akredytacja w zakresie prowadzenia staży kierunkowych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Informujemy, że Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy uzyskał akredytację CMKP do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej w ramach specjalizacji: chirurgia […]