Akredytacja w zakresie prowadzenia staży kierunkowych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Informujemy, że Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy uzyskał akredytację CMKP do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej w ramach specjalizacji: chirurgia dziecięca, pediatria.


Staże kierunkowe mogą prowadzić jednostki, które posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z zakresem stażu. Warunkiem realizacji stażu jest wykonywanie procedur i zabiegów określonych tematyką danego stażu kierunkowego (art. 19f ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Dz.U. 2021 poz. 790).

Lista jednostek akredytowanych do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej w województwie kujawsko-pomorskim >
Lista jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej w województwie kujawsko-pomorskim >

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap