Pionierska operacja wszczepienia implantu Cochlear™ Osia® u 5-letniego Pacjenta

12 grudnia 2023 r. w Oddziale Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy odbyła się pionierska operacja z wykorzystaniem systemu implantu Cochlear™ Osia®.

Nasz Ośrodek jako pierwszy w Polsce i w tej części Europy wykorzystał wspomniane rozwiązanie do leczenia niedosłuchu u tak młodego Pacjenta. 5-letni chłopiec, cierpiący na mikrocję i artezję przewodu słuchowego, dzięki wszczepionemu urządzeniu będzie miał możliwość słyszenia za pośrednictwem przewodnictwa kostnego – piezoelektryczny przetwornik poprzez drgania przekazywane bezpośrednio do kości daje lepszą możliwość słyszenia niż dotychczas dostępne urządzenia. Takie rozwiązanie pozwala na przekazanie dźwięku z otoczenia z pominięciem brakujących struktur ucha, które uniemożliwiają dziecku prawidłowe słyszenie.

Kolaż zdjęć z przebiegu operacji wszczepienia implantu Cochlear Osia u 5-letniego pacjenta
< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap