XVII Konferencja Sekcji Neurochirurgii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

W dniach 4–5 listopada odbyło się spotkanie naukowe Stereotaksji i Neurochirurgii
Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Żninie, którego tematem było
leczenie operacyjne padaczki, uznawane za jedno z największych obecnie wyzwań stojących
przed neurochirurgami zajmujących się neurochirurgią czynnościową w Polsce. Celem
konferencji była wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie leczenia operacyjnego
pacjentów z padaczką, tak by jak najwięcej krajowych ośrodków mogło prowadzić tego typu
leczenie na najwyższym poziomie.

W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy stosowane są
zarówno mało inwazyjne metody leczenia padaczek u dzieci, jak i – w przypadku w przypadku
padaczek lekoopornych – metody chirurgiczne, m.in. resekcje czy neuromodulacje z
wykorzystaniem neurostymulatorów. Przeprowadzane są także rzadkie operacje mózgu z
zamierzonym śródoperacyjnym wybudzeniem pacjenta w trakcie zabiegu, ułatwiające
precyzyjne usunięcie ognisk padaczkowych przy mniejszym ryzyku naruszenia
odpowiedzialnych za funkcje neurologiczne struktur. Najmłodszy pacjent, u którego
zastosowano tę technikę operacyjną, miał 11 lat.

Swoim doświadczeniem neurochirurdzy i neurolodzy podzielili się z uczestnikami XVII
Konferencji Sekcji Neurochirurgii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów podczas IV Sesji
Panelowej, prezentując zagadnienia:

  • Małoinwazyjne techniki leczenia padaczki

dr Marcin Birski, dr Marcin Rusinek, dr Dariusz Paczkowski, prof. dr hab. n. med. Marek Harat, dr
Jacek Furtak

  • Diagnostyka i operacyjne leczenie padaczki u dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w
    Bydgoszczy

dr n. med. Lucyna Muller, dr n. med. Dariusz Paczkowski, lek. Edyta Zwolińska, lek. Magdalena
Łukasik, dr n. med. Marcin Birski, lek. Marcin Rusinek

Informacje o konferencji: https://konferencje.90c.pl/neurochirurgia/
Leczenie padaczki >

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap